فونداسیون و انواع آن

1396/9/5 اتو طرح

 پی، شالوده یا فونداسیون ( Foundation) بخشی از ساختمان است که وظیفهٔ انتقال نیرو از ستونها به زمین و خاک اطرافش را بر عهده دارد بر اساس نوع ساختمان و میزان نیروهای وارده، بافت لایه هاو نوع خاک زمین و شرایط آب و هوایی منطقه :میتوان تیپ و ابعاد شالوده را انتخاب و مشخص نمود. عمق، طول و عرض پی‌ها به وزن ساختمان، تعداد طبقات و نوع خاک محل بستگی دارد.

پی‌ها بر اساس عمق و نوع عملکرد طبقه‌بندی می‌شوند. در حالت کلی چنانچه لایه مقاوم در عمق کمی از سطح زمین قرار گرفته باشد، پی در نزدیکی سطح زمین بنا می‌شود. در غیر این صورت برای رسیدن به لایه مقاوم، عمق پی افزایش می‌یابد.

انواع فونداسیون

1. فونداسیون سنگی                2.فونداسیون آجری                         3. فونداسیون شفته ای

4. فونداسیون بتنی                   5. فونداسیون های نقطه ای             6. فونداسیون های نواری

7. فونداسیون های گسترده        8. فونداسیون صفحه ای                  9. فونداسیون های مشترک

10. فونداسیون باسکولی           11. فونداسیون های کلاف شده        12. فونداسیون های شمعی