دانلود پایان نامه با موضوع تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختر

دانلود پایان نامه با موضوع تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختر
حجم فایل: 257.21 KB
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختر از سایت دانلود پایان نامه های روانشناسی یکی از عرصه‌هایی که زندگی روزمره را بازنمایی می‌کند و قدرت و مقاومت را در زندگی انسان‌ها به نمایش می‌گذارد عرصه‌ی فراغت است.
فراغت عرصه‌ای است که اختیار و آزادی انسان‌ها در آن عرصه بیشتر قابل اعمال است. در نتیجه برخلاف کار که انضباط بیشتری را ایجاب می‌کند، فضای مناسبی برای مقاومت در برابر رویه‌های فرهنگی جا افتاده و برای پدید آوردن روال‌ها و کردارهای جدید است. از این روست که گفته‌اند فراغت می‌تواند فرهنگ ایجاد کند و هویت افراد را اشکار سازد.
مشخصات ارائه دهنده
کمک دانشجو
کمک دانشجو
مدت فعالیت: 6 سال و 10 ماه
تعداد فایل ها: 285
دانلود انواع پایان نامه

تعداد صفحات:94
فرمت فایل دانلودی :doc

یکی از عرصه‌هایی که زندگی روزمره را بازنمایی می‌کند و قدرت و مقاومت را در زندگی انسان‌ها به نمایش می‌گذارد عرصه‌ی فراغت است.

فراغت عرصه‌ای است که اختیار و آزادی انسان‌ها در آن عرصه بیشتر قابل اعمال است. در نتیجه برخلاف کار که انضباط بیشتری را ایجاب می‌کند، فضای مناسبی برای مقاومت در برابر رویه‌های فرهنگی جا افتاده و برای پدید آوردن روال‌ها و کردارهای جدید است. از این روست که گفته‌اند فراغت می‌تواند فرهنگ ایجاد کند و هویت افراد را اشکار سازد.

برخی از پژوهشگران بر این باورند که پدیده  فراغت در سرتاسر تاریخ زندگی بشر وجود داشته و خاص زمان مشخصی نیست . اما برخی دیگر فراغت را پدیده‌ای می‌دانند که با تمدن صنعتی پیود دارد و معتقدند که دارای دو ویژگی و شرايط خاص است که عبارتند از: 1ـ تحت ‌تأثیر مراسم اجباری و الزامات فرهنگي و اجتماعی نیست، بلکه با اراده و اختیار فرد سپری می‌شود. (براون ،1996 صفحه92)

2ـ از سایر فعالیت های ضروری زندگی روزمره نظیر خوردن متفاوت است. (دومازیه،1372،صفحه56)

چنانچه این دو شرط ملاک باشد، اوقاعت فراغت در جواع بیش پیش صنعتی وجود نداشته زیرا افراد در گذراندن فراغت خود نظیر تفریحات و سرگرمی نوعی تابع الزامات فرهنگی اجتماعی بوده اند.(فکوهی، ناصر 1382). واقعیت آن است که امروزه وجود و اهمیت بخشی به آن هم نتیجه‌ی رشد صنعت و هم نتیجه‌ی جامعه‌ی مصرفی بوده است فعالیت های اوقات فراغت امروزه از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی از آن به مثابه آینه فرهنگ جامعه یاد می‌کنند. به این معنی که چگونگی گذران اوقات فراغت افراد یک جامعه تا حد زیادی معرف ویژگی‌های فرهنگ آن جامعه است و ازاين نظرگاه،  کوشش برای شناسایی چگونگی‌گذران اوقات فراغت در یک جامعه یا یک گروه اجتماعی حائز اهمیت ویژه‌ای است. (چگونگی پرداختن به فعالیت‌های فراغت در بین جوانان و نوجوانان ،شریفیان، مسعود، صفحه 5)

 

 

سرفصل ها

فصل اول

 • کلیات
 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • ضرورت و اهمیت تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • تعریف مفاهیم و اصطلاحات
 • اوقات فراغت
 • اوقات فراغت در لغت
 • اوقات در لغت
 • فراغت در لغت
 • موفقیت در لغت
 • موفقیت تحصیلی

فصل دوم

 • پیشینه تحقیق
 • پژوهش های انجام شده در داخل کشور
 • چگونگی اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه اصفهان با تاکید برفعالیتهای ورزشی
 • نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه کشورباتاکید بر فعالیتهای ورزشی
 • بررسی مشکلات گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه شهید چمران
 • اوقات فراغت و شکل گیری شخصیت فرهنگی در دبیرستان تهران
 • بررسی میزان علاقه مندی و تعیین اولویت های مورد علاقه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی
 • بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی
 • بررسی اوقات فراغت شهروندان شهر مشهد
 • جنسیت و اوقات فراغت در عرصه های زندگی شهری
 • پژوهش های انجام در خارج از کشور
 • فراغت در شهر
 • اوقات فراغت جوانان
 • تئوری فراغت

فصل سوم

 • چهار چوب نظری
 • بررسی آراء و اندیشه های صاحب نظران
 • نظریات رایزرمن
 • نظریات رایت میلز
 • نظریات فلوئید هاوس
 • نظریات اسپنسر
 • تئوری رفتار واتسن
 • تئوری انگیزه جورج هومز
 • تئوری طبقات گرازیا
 • تئوری مربوط به رابطه فراغت بازی
 • فرضیات تحقیق
 • مدل تحلیلی تحقیق

فصل چهارم

 • مبانی روش تحقیق
 • روش تحقیق
 • جامعه آماری
 • واحد تحلیل
 • شیوه ی نمونه گیری
 • حجم نمونه
 • تعریف عملیاتی تحقیق
 • اعتبار و پایایی

فصل پنجم

 • یافته های تحقیق
 • تحلیل های تک متغیره
 • تحلیل های دومتغیره

فصل ششم

 • نتیجه گیری
 • نتیجه گیری
 • فهرست منابع و ماخذ
 • تحلیل های تک متغیره
 • دوره تحصیلی
 • معدل کل
 • وضعیت تاهل
 • رشته تحصیلی
 • شغل پدر
 • میزان تحصیلات پدر
 • درآمد ماهیانه خانوار
 • آیا در طول سال تحصیلی به فعالیت ورزشی می پردازید
 • نوع فعالیت ورزشی شما چیست
 • انگیزه شما از انجام فعالیت ورزشی چیست
 • میزان رضایت شما از انجام فعالیت ورزشی چیست
 • آیا در کلاس های فرهنگی ورزشی شرکت می کنید
 • در چه کلاسهای فرهنگی و آموزشی شرکت می کنید
 • انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست
 • میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست
 • آیا به فعالیت مذهبی هم می پردازید
 • نوع فعالیت مذهبی شما چیست
 • انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست
 • میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست
 • آیا در انجمن ها و تشکل های مذهبی شرکت می کنید
 • نوع انجمنی که در آن فعالیت می کنید چیست
 • انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست
 • میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست
 • در اوقات فراغت به چه تفریحاتی می پردازید

تحلیل های دو متغیره

 • رابطه بین دوره ی تحصیلی با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه
 • رابطه وضعیت تاهل با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه
 • رابطه بین نوع فعالیت های فوق برنامه با موفقیت تحصیلی
 • رابطه پایگاه اجتماعی با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه
 • رابطه بین انگیزه شرکت در فعالیت های فوق برنامه با میزان شرکت در
 • این فعالیتها
 • رابطه بین میزان رضایت از شرکت در فعالیت های فوق برنامه با میزان شرکت در این فعالیت ها
 • رابطه بین میزان رضایت از شرکت در برنامه های فوق برنامه با موفقیت
 • تحصیلی

فایل های مرتبط

سایر فایل های ارائه دهنده

دانلود پایان نامه با موضوع نياز سنجی كاركنان اطلاعات استان خراسان رضوی
دانلود پایان نامه نياز سنجی كاركنان اطلاعات استان خراسان رضوی از سایت خرید پایان نامه امروزه به موازات آموزشهاي مرسوم نظام آموزشي و دانشگاهي، موسسات، ادارات و سازمانهاي مختلف برنامه‎هايي را طرح كرده و براي دستيابي به اهداف خاص خود به اجرا درآورده‎اند.
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع نقش بازی در پرورش خلاقیت کودکان
دانلود پایان نامه نقش بازی در پرورش خلاقیت کودکان از سایت خرید پایان نامه کودکان نیروهای بالقوه ای هستند که برای تداوم و انتقال ارزشها به نسلهای آینده باید مورد توجه قرار بگیرند.
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع نقد و بررسي رمان سووشون
دانلود پایان نامه نقد و بررسي رمان سووشون از سایت خرید پایان نامه نخستين تصوري كه از شنيدن تركيب جامعه‌شناسي ادبيات در ذهن نقش مي‌بندد، احتمالاً بررسي تأثير مستقيم رخدادهاي اجتماعي مشخصي بر ادبيات يك دوره و به ويژه نمودهاي معين آن در آثاري خاص است.
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مكانيسم هاي دفاعي ـ رواني
دانلود پایان نامه مكانيسم هاي دفاعي ـ رواني از سایت خرید پایان نامه زيگموند فروید در 1909 طی یک سلسله سخنرانی در دانشگاه کلارک که به دعوت روان شناسی به نام جی. استانلی هال انجام شد، روان شناسی روانکاوانه را به ایالات متحده معرفی کرده بنابراین در ایالات متحده نخستین بار روان شناسها بودند که نظریات ووید را در مجامع علمی به رسمیت شناختند.
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مقایسه میزان افسردگی در زنان شاغل و غیر شاغل شهرستان بجنورد
دانلود پایان نامه مقایسه میزان افسردگی در زنان شاغل و غیر شاغل شهرستان بجنورد از سایت خرید پایان نامه افراد آدمی از همان آغاز کوشیده اند تا حالتهای آشفته هیجانی یا انفعالی را درک کنند و به آنها پاسخ های شایسته بدهند؛
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیر بزهکار
دانلود پایان نامه مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیر بزهکار از سایت خرید پایان نامه از زمانيكه انسان پا به عرصه وجود گذاشت ، تنوع در رفتار ، افكار ، احساسات و نگرشهاي او چيزي بود كه همواره جلب توجه كرده است .
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مددکاری
دانلود پایان نامه مددکاری از سایت خرید پایان نامه 1- تعريف مدد كاري اجتماعي : مدد كاري اجتماعي حرفه ايست مبتني بردانش مهارت ، استعداد مانند عقيده ، باور وتفكر كه به افراد گروهها وجوامع كمك مي نمايد تا آنها بتوانند ضمن تشخيص مشكل وشناختن مشكل به گونه اي كار آمد وتاثير گذار با مشكل خود مواجه گردند ودر نهايت ضمن سازگاری باوضعيت موجود رضايت خاطر وتوانمندي در آنان بوجود آيد .
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع بررسي امكان تشخيص استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس
دانلود پایان نامه بررسي امكان تشخيص استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس از سایت خرید پایان نامه مساله عمده و اساسي مورد بحث در اين پژوهش آگاهي و شناخت نسبت به انواعي از معاملات خارج از تراز نامه ،روشهاي رايج مورد استفاده توسط شركتها و در نهايت ارزيابي اينكه آيا حسابرسان قادر به تشخيص اين نوع از تامين مالي هستند يا خير. .با توجه به اينكه معا ملات تامين مالي خارج از تراز نامه انواعي از معا ملاتي هستند كه به صورتي از نمايش كامل از فعا ليتها و رويداد هاي مالي رخ داده شده در حسابها نشان داده نمي شود اين گونه معا ملات باعث تغيير در سا ختار سرمايه از طريق عدم ثبت بدهيها و تعهدات عمده در صورتهاي مالي (تراز نامه)مي شود .
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مبانی شهادت زنان در اسلام
دانلود پایان نامه مبانی شهادت زنان در اسلام از سایت خرید پایان نامه با ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان ، تحولی عظیم در تمامی زمینه های زندگی عرب جاهلی بوجود آمد و احکام مربوط به طهارت و نجاست نیز از این دگرگونی بی بهره نبود و اسلام در این زمینه هم شیوه های نو به جهان عرضه داشت .
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت
دانلود پایان نامه کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت از سایت خرید پایان نامه در عصر حاضر که دوره پيشرفت فناوری به خصوص فناوری اطلاعاتی و ارتباطی است کمتر حرفه ای را می بينيم که دستخوش تغيير و تحول قرار نگرفته باشد .
٣٥,٠٠٠ تومان

نظرات کاربران

آخرین مقالات

|||

پربازدیدترین مقالات

|||