دانلود پایان نامه با موضوع بررسی ميزان شيوع كمرويی در دختران دبيرستانی

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی ميزان شيوع كمرويی در دختران دبيرستانی
حجم فایل: 57.02 KB
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه بررسی ميزان شيوع كمرويی در دختران دبيرستانی از سایت دانلود پایان نامه های روانشناسی بحث دربارة شيوع كمرويي و درصد فراواني افراد كمرو كار ساده‌اي نمي‌تواند باشد، مي‌توان گفت كه پديدة كمرويي فوق‌العاده فراگيرست.
مشخصات ارائه دهنده
کمک دانشجو
کمک دانشجو
مدت فعالیت: 7 سال و 4 ماه
تعداد فایل ها: 285
دانلود انواع پایان نامه

تعداد صفحات:78
فرمت فایل دانلودی :doc

بحث دربارة شيوع كمرويي و درصد فراواني افراد كمرو كار ساده‌اي نمي‌تواند باشد، مي‌توان گفت كه پديدة كمرويي فوق‌العاده فراگيرست. درصد قابل توجهي از كودكان ونوجوانان، جوانان و بزرگسالان هر جامعه دچار كمرويي و چنين ناتوانها و معلوليتهايي اجتماعي هستند. بررسي‌هاي انجام شده حاكي از آن است كه تمامي افراد كمرو در همة موقعيتها و شرايط اجتماعي يكسان واكنش و رفتار مشابهي از خود نشان نمي‌دهند و ميزان و درجات احساس كمرويي ايشان كاملاً متفاوت است. هدف از پژوهش حاضر بررسي كمرويي در دبيرستان دخترانه شهرستان شازند مي‌باشد كه براي اين منظور از بين دانش‌آموزان يكي از دبيرستانهاي شهرستان شازند 200 دانش‌آموز دختر به تصادف انتخاب كرده و نتايج نشان مي‌دهد كه 47% خود را فردي كمرو قلمداد كردند . و 52% گفته‌اند كه كمرو نيستند در مورد ميزان كمرويي 46% درصد به كمرويي متوسط پاسخ مثبت داده‌اند و همچنين در مورد اوقات كمرويي كه چند وقت يكبار احساس كمرويي مي‌كنند. 5/38% درصد به گزينه به ندرت يكبار در ماه يا كمتر جواب مثبت داده‌اند و در مورد اينكه كمرويي آيا برايشان يك مشكل شخصي ايجاد كرده است يا نه 5/28% به گزينه بله گاه گاهي پاسخ داده‌اند. در مورد تظاهر نكردن به كمرويي گفته‌اند بعضي اوقات مي‌توانم بعضي اوقات نمي‌توانم بيشترين درصد 68% به اين گزينه جواب داده‌اند.

37% درصد از دانش‌آموزان كمرو در گروههاي كوچك اجتماعي مانند مهماني ها بيشتر احساس كمرويي مي‌كنند و بعد از آن 31% دركنش متقابل يك به يك با فردي از جنس مخالف احساس كمرويي مي‌كند بيشترين واكنش جسماني در مورد تپش قلب و سرخ شدن است در مورد پي‌آمدهاي منفي كمرويي 47% اشاره كرده اند كه مشكلات اجتماعي ايجاد مي‌كند ، در مورد پي‌آمد مثبت كمرويي 52% اعتقاد دارند فردي كاملاً متواضع و قابل اتكاء را پديد مي‌آورد و در آخر 49% حاضر بودند بر كمرويي خويش غلبه كنند.

سرفصل ها

فصل اول

 • موضوع پژوهش
 • بيان مسأله
 • اهداف تحقيق
 • اهميت مسئله
 • پرسش‌هاي تحقيقاتي
 • تعريف مفاهيم پژوهش

فصل دوم

 • پيشينه مطالعاتي
 • كمرويي چيست
 • ديدگاههاي مختلف در مورد كمرويي
 • كمر و متولد شدن
 • علل كمرويي
 • شيوع كمرويي
 • ويژگيهاي رفتاري افراد كمرو
 • عواقب كمرويي
 • جنبه مثبت كمرويي
 • علايم جسماني كمرويي
 • خجالتي – اما موفق
 • خجالتي در محيط كار
 • آيا كمرويي همان درون‌گرايي است
 • آيا مي‌شود يك آدم خجالتي موفق بود
 • درمان
 • شناخت خود
 • پايه‌ريزي عزت نفس خود
 • پانزده گام در راه مبدل شدن به فردي متكي به نفس
 • پايه‌ريزي اعتماد به نفس
 • رشد مهارتهاي اجتماعي خود

فصل سوم

 • روش پژوهش
 • ساخت و چهارچوب پژوهش
 • مشخصات آزمودنيها
 • ابزار اندازه‌گيري
 • روش تحليل آماري
 • شيوة اجراي پژوهش

فصل چهارم

 • نتايج پژوهش

فصل پنجم

 • بحث در نتايج
 • انتقادات و پيشنهادات
 • منابع
 • پيوست

جدول ها

 • جدول و نمودار شماره 1= آيا خودرا فرد كمرويي ملاحظه مي كنيد .
 • جدول و نمودار شماره2 = اگر پاسخ شما مثبت است آيا هميشه كمرو بوده ايد
 • جدول و نمودار شماره = اگر پاسخ سوال يك منفي است آيا هيچ گاه در زندگي شما يك دوره زماني وجود داشته است كه كمرو بوده باشيد
 • جدول و نمودار شماره 3= وقتي احساس كمرويي مي كنيد چقدر كمرو هستيد
 • جدول و نمودار شماره 4= هر چند وقت يكبار احساس كمرويي مي كنيد
 • جدول و نمودار شماره 5 = در مقايسه با همسالان خودتان چقدر كمرو هستيد
 • جدول و نمودار شماره 6= آيا هيچ گاه كمرويي شما يك مشكل شخصي براي شما بوده است
 • جدول و نمودار شماره 7 = وقتي احساس كمرويي مي كنيد آيا ميتوانيد آن را پنهان كنيد وديگران متقاعد كنيد كمرو نيستيد
 • جدول و نمودار شماره8 = آيا هيچ گاه افراد ديگر كمرويي شمارا با خصيصه اي ديگر مانند « بي تفاوتي » «كنارگيري » «مجسمه » اشتباه گرفته اند
 • جدول و نمودار شماره9 = كدام موقعيتها وفعاليتها موجب بروز احساس كمرويي در شما مي شوند
 • جدول و نمودار شماره10 = اگر احساس كمرويي مي كنيد كدام واكنشهاي جسماني را داريد
 • جدول و نمودار شماره 11= رفتارهاي آشكاري كه ميتواند احساس كمرويي شما را به ديگران نشان دهند كدامند
 • جدول و نمودار شماره 12=پي آمدهاي منفي كمرو بودن كدامند
 • جدول و نمودار شماره13 = پيامدهاي مثبت كمرويي كدامند
 • جدول و نمودار شماره 14 = آيا مايليد بطور جد ي برا ي چيره شدن بر آن كار كنيد

فایل های مرتبط

سایر فایل های ارائه دهنده

دانلود پایان نامه با موضوع نياز سنجی كاركنان اطلاعات استان خراسان رضوی
دانلود پایان نامه نياز سنجی كاركنان اطلاعات استان خراسان رضوی از سایت خرید پایان نامه امروزه به موازات آموزشهاي مرسوم نظام آموزشي و دانشگاهي، موسسات، ادارات و سازمانهاي مختلف برنامه‎هايي را طرح كرده و براي دستيابي به اهداف خاص خود به اجرا درآورده‎اند.
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع نقش بازی در پرورش خلاقیت کودکان
دانلود پایان نامه نقش بازی در پرورش خلاقیت کودکان از سایت خرید پایان نامه کودکان نیروهای بالقوه ای هستند که برای تداوم و انتقال ارزشها به نسلهای آینده باید مورد توجه قرار بگیرند.
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع نقد و بررسي رمان سووشون
دانلود پایان نامه نقد و بررسي رمان سووشون از سایت خرید پایان نامه نخستين تصوري كه از شنيدن تركيب جامعه‌شناسي ادبيات در ذهن نقش مي‌بندد، احتمالاً بررسي تأثير مستقيم رخدادهاي اجتماعي مشخصي بر ادبيات يك دوره و به ويژه نمودهاي معين آن در آثاري خاص است.
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مكانيسم هاي دفاعي ـ رواني
دانلود پایان نامه مكانيسم هاي دفاعي ـ رواني از سایت خرید پایان نامه زيگموند فروید در 1909 طی یک سلسله سخنرانی در دانشگاه کلارک که به دعوت روان شناسی به نام جی. استانلی هال انجام شد، روان شناسی روانکاوانه را به ایالات متحده معرفی کرده بنابراین در ایالات متحده نخستین بار روان شناسها بودند که نظریات ووید را در مجامع علمی به رسمیت شناختند.
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مقایسه میزان افسردگی در زنان شاغل و غیر شاغل شهرستان بجنورد
دانلود پایان نامه مقایسه میزان افسردگی در زنان شاغل و غیر شاغل شهرستان بجنورد از سایت خرید پایان نامه افراد آدمی از همان آغاز کوشیده اند تا حالتهای آشفته هیجانی یا انفعالی را درک کنند و به آنها پاسخ های شایسته بدهند؛
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیر بزهکار
دانلود پایان نامه مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیر بزهکار از سایت خرید پایان نامه از زمانيكه انسان پا به عرصه وجود گذاشت ، تنوع در رفتار ، افكار ، احساسات و نگرشهاي او چيزي بود كه همواره جلب توجه كرده است .
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مددکاری
دانلود پایان نامه مددکاری از سایت خرید پایان نامه 1- تعريف مدد كاري اجتماعي : مدد كاري اجتماعي حرفه ايست مبتني بردانش مهارت ، استعداد مانند عقيده ، باور وتفكر كه به افراد گروهها وجوامع كمك مي نمايد تا آنها بتوانند ضمن تشخيص مشكل وشناختن مشكل به گونه اي كار آمد وتاثير گذار با مشكل خود مواجه گردند ودر نهايت ضمن سازگاری باوضعيت موجود رضايت خاطر وتوانمندي در آنان بوجود آيد .
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع بررسي امكان تشخيص استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس
دانلود پایان نامه بررسي امكان تشخيص استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس از سایت خرید پایان نامه مساله عمده و اساسي مورد بحث در اين پژوهش آگاهي و شناخت نسبت به انواعي از معاملات خارج از تراز نامه ،روشهاي رايج مورد استفاده توسط شركتها و در نهايت ارزيابي اينكه آيا حسابرسان قادر به تشخيص اين نوع از تامين مالي هستند يا خير. .با توجه به اينكه معا ملات تامين مالي خارج از تراز نامه انواعي از معا ملاتي هستند كه به صورتي از نمايش كامل از فعا ليتها و رويداد هاي مالي رخ داده شده در حسابها نشان داده نمي شود اين گونه معا ملات باعث تغيير در سا ختار سرمايه از طريق عدم ثبت بدهيها و تعهدات عمده در صورتهاي مالي (تراز نامه)مي شود .
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مبانی شهادت زنان در اسلام
دانلود پایان نامه مبانی شهادت زنان در اسلام از سایت خرید پایان نامه با ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان ، تحولی عظیم در تمامی زمینه های زندگی عرب جاهلی بوجود آمد و احکام مربوط به طهارت و نجاست نیز از این دگرگونی بی بهره نبود و اسلام در این زمینه هم شیوه های نو به جهان عرضه داشت .
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت
دانلود پایان نامه کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت از سایت خرید پایان نامه در عصر حاضر که دوره پيشرفت فناوری به خصوص فناوری اطلاعاتی و ارتباطی است کمتر حرفه ای را می بينيم که دستخوش تغيير و تحول قرار نگرفته باشد .
٣٥,٠٠٠ تومان

نظرات کاربران

آخرین مقالات

تعریف هوش

تعریف هوش

٢٨,٠٠٠ تومان
|||

پربازدیدترین مقالات

|||