دانلود پایان نامه با موضوع بررسی مسائل و مشکلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی مسائل و مشکلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی
حجم فایل: 133.88 KB
١٠,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه بررسی مسائل و مشکلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی از سایت دانلود پایان نامه های روانشناسی دوران پرتلاطم نوجواني و مرحله گذر از اين دوران گذرگاهي است براي هر چه زودتر رسيدن به دنيال جذاب جواني، كه از دور هاي ظريف و حساس زندگي آدمي و شايد هم حساسترين اين دوران است. در اين دوره نوجوان كه به تازگي از دنياي شيرين و شاد پر از امنيت كودكي گذر كرده است ، گام در دنياي پرنشيب و فرازي مي گذراد كه ديگر به اندازه عالم كودكي طلايي و دريايي نيست.
مشخصات ارائه دهنده
کمک دانشجو
کمک دانشجو
مدت فعالیت: 5 سال و 7 ماه
تعداد فایل ها: 285
دانلود انواع پایان نامه

تعداد صفحات:103
فرمت فایل دانلودی :doc

دوران پرتلاطم نوجواني و مرحله گذر از اين دوران گذرگاهي است براي هر چه زودتر رسيدن به دنيال جذاب جواني، كه از دور هاي ظريف و حساس زندگي آدمي و شايد هم حساسترين اين دوران است. در اين دوره نوجوان كه به تازگي از دنياي شيرين و شاد پر از امنيت كودكي گذر كرده است ، گام در دنياي پرنشيب و فرازي مي گذراد كه ديگر به اندازه عالم كودكي طلايي و دريايي نيست.

واقعيتهاي زندگي اندك، اندك چهره نشان مي دهند و نوجوان اغلب نخستين سختيهاي دوران بزرگسالي را تجربه ميكند. اين دنيا واقعي تر است؛ دنيايي نزديكتر به دنياي بزرگترها ، پر كشش ، پر ماجرا و سرشار از تجربه هاي نو و بيشتر و مهمتر از همه دنيايي آكنده از رشد تحول نوجوان در اين مرحله از زندگي با شتابي كه گاه مهار نشدني به نظر مي آيد، دگرگون مي شود و رشد مي كند. رشدي پر دامنه و گسترده كه جسم و جان او را شامل مي شود، اين رشد و تحولات مثل رشد عضلاني، پديدار شدن سائقه توليد مثل، ظهور عواطف و عادت به جنس مقابل، گستردگي هوش نظري، شكل گرفتن انديشه هاي آرماني، استقلال طلبي، تحولات عقلي و عاطفي و بالاتر از همه ميل به سبك هويت، آن چنان سريع و يكباره اتفاق مي افتد كه گويي فردي با او دوباره به دنيا آمده است و در برابر جامعه والدين خود اعلام وجود مي كند. اين تولد دوباره، براي اطرافيانش بيگانه و ناشناخته نيست ، اما شتاب و دامنه گسترده اين دگرگونيها و تغييرات به حدي است كه نوجوان ديگر «خود» را نمي شناسد و براي كنار آمدن با اين تازه وارد بيگانه «خود» و خواسته هايش ندارد و هنوز با خود آشنا نيست.

در اين دگرگوني همه جانبه، نوجوان به تنهايي توان و ياري رويارويي و توافق با اين همه تفسير و رشد و تحول را ندارد. اگر شرايط مطلوب اجتماعي ياريش نكند، اگر مادر و پدر به راستي مسائل و مشكلات او را نفهمند، گر جامعه براي آشتي دادن او با تضادهايش و گذر از اين رويدادها همراهيش نكند، و اگر وي خود را تنها و بي ياور بيابد و احساس امنيت و همراهي نكند، نوجوان در برابر كوهي از تغييرات و مشكلات دچار اختلالات رفتاري مي شود ، استغدادها و توانمندهايش هرز مي رود يا دست كم بخش مهمي از آن صرف ناموفق حل مشكلاتش مي شوند، نتايج اختلالات رفتاري نوجوانان عيناً به جامعه منتقل مي شود و در واقع جامعه را بيمار مي كند و اين در حالي است كه پيشگيري يا معالجه موارد بسياري از اين اختلالات هم دشوار نيست.

...«هر كس در زندگي تصويري از خويشتن «خود» ارائه مي دهد . هر چند مطابق با واقع نباشد، در افراد بهنجار اين تصوير براساس ارزيابي واقعي از تواناييها و قابليت ها، اهداف و روابط ديگران است.

اين تصوير حس وحدت و يگانگي را در شخصيت آدمي بوجود مي‌آورد و مبناي داوري رفتارهاي آدمي مي شود. تصوير واقعي از «خود» همواره انعطاف پذير است و به سوي هدف حركت مي كند.»


 

سرفصل ها

فهرست

 • چكيده تحقيق
 • شروع موضوع تحقيق
 • اهميت و ضرورت تحقيق
 • اهداف تحقيق
 • طرح سوال پژوهشي
 • فرضيه هاي تحقيق
 • تعريف اصطلاحات عملي و نظري
 • شرح موضوع تحقيق
 • اهميت و ضرورت تحقيق
 • خصوصيات عاطفي در دورة نوجواني و جواني
 • رشد اجتماعي در دورة نوجواني
 • رشد رواني در دورة نوجواني
 • عوامل مؤثر در ايجاد مسائل و مشكلات دورة نوجواني
 • چگونگي رفتار بانوجوانان و جوانان
 • اهداف طرح تحقيق
 • طرح سؤال پژوهشي
 • فرضيه هاي تحقيق
 • تعريف اصطلاحات و مفاهيم
 • نوجواني
 • بهزيستي
 • خانواده
 • رواني – اجتماعي
 • خودپنداري
 • ادبيات پژوهش
 • تاريخچه اي كوتاه از بهزيستي در ايران
 • مجموع بررسي ها و برداشت هاي اوليه و كلي
 • ادبيات پژوهش
 • تاريخچه اي كوتاه از بهزيستي در ايران
 • مجموع بررسي ها و برداشتهاي اوليه و كلي و دستورالعمل اجرايي
 • توصيف نوع و روش تحقيق
 • توصيف جامعه آماري
 • تعداد افراد نمونه و روش نمونه گيري
 • روش آماري
 • توصيف نوع و روش تحقيق
 • توصيف جامعه آماري
 • تعداد افراد نمونه و روش نمونه گيري
 • روش جمع آوري اطلاعات
 • روش آماري
 • مقدمه
 • تحليل مجذور نمرات T/student
 • تجزيه و تحليل آماري داده ها
 • مقدمه
 • اثبات فرضيه ها
 • نتيجه گيري كلي
 • محدوديت هاي تحقيق
 • پيشنهادات
 • اثبات فرضيه ها
 • فرضيه
 • اثبات فرضيه
 • فرضيه
 • اثبات فرضيه
 • فرضيه
 • اثبات فرضيه
 • فرضيه
 • اثبات فرضيه
 • نتيجه گيري كلي
 • توصيف نوع روش تحقيق
 • جامعه آماري
 • روش آماري
 • متغيرهاي حاضر در اين پروژه
 • محدوديتهاي تحقيق
 • پيشنهادات
 • ضمائم
 • مقياس خودپنداري راجرز
 • مقياس عزت نفس رونبرگ
 • منابع و مأخذ

فایل های مرتبط

سایر فایل های ارائه دهنده

دانلود پایان نامه با موضوع نقش بازی در پرورش خلاقیت کودکان
دانلود پایان نامه نقش بازی در پرورش خلاقیت کودکان از سایت خرید پایان نامه کودکان نیروهای بالقوه ای هستند که برای تداوم و انتقال ارزشها به نسلهای آینده باید مورد توجه قرار بگیرند.
١٠,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع نقد و بررسي رمان سووشون
دانلود پایان نامه نقد و بررسي رمان سووشون از سایت خرید پایان نامه نخستين تصوري كه از شنيدن تركيب جامعه‌شناسي ادبيات در ذهن نقش مي‌بندد، احتمالاً بررسي تأثير مستقيم رخدادهاي اجتماعي مشخصي بر ادبيات يك دوره و به ويژه نمودهاي معين آن در آثاري خاص است.
١٠,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مكانيسم هاي دفاعي ـ رواني
دانلود پایان نامه مكانيسم هاي دفاعي ـ رواني از سایت خرید پایان نامه زيگموند فروید در 1909 طی یک سلسله سخنرانی در دانشگاه کلارک که به دعوت روان شناسی به نام جی. استانلی هال انجام شد، روان شناسی روانکاوانه را به ایالات متحده معرفی کرده بنابراین در ایالات متحده نخستین بار روان شناسها بودند که نظریات ووید را در مجامع علمی به رسمیت شناختند.
١٠,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مقایسه میزان افسردگی در زنان شاغل و غیر شاغل شهرستان بجنورد
دانلود پایان نامه مقایسه میزان افسردگی در زنان شاغل و غیر شاغل شهرستان بجنورد از سایت خرید پایان نامه افراد آدمی از همان آغاز کوشیده اند تا حالتهای آشفته هیجانی یا انفعالی را درک کنند و به آنها پاسخ های شایسته بدهند؛
١٠,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیر بزهکار
دانلود پایان نامه مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیر بزهکار از سایت خرید پایان نامه از زمانيكه انسان پا به عرصه وجود گذاشت ، تنوع در رفتار ، افكار ، احساسات و نگرشهاي او چيزي بود كه همواره جلب توجه كرده است .
١٠,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مددکاری
دانلود پایان نامه مددکاری از سایت خرید پایان نامه 1- تعريف مدد كاري اجتماعي : مدد كاري اجتماعي حرفه ايست مبتني بردانش مهارت ، استعداد مانند عقيده ، باور وتفكر كه به افراد گروهها وجوامع كمك مي نمايد تا آنها بتوانند ضمن تشخيص مشكل وشناختن مشكل به گونه اي كار آمد وتاثير گذار با مشكل خود مواجه گردند ودر نهايت ضمن سازگاری باوضعيت موجود رضايت خاطر وتوانمندي در آنان بوجود آيد .
١٠,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع بررسي امكان تشخيص استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس
دانلود پایان نامه بررسي امكان تشخيص استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس از سایت خرید پایان نامه مساله عمده و اساسي مورد بحث در اين پژوهش آگاهي و شناخت نسبت به انواعي از معاملات خارج از تراز نامه ،روشهاي رايج مورد استفاده توسط شركتها و در نهايت ارزيابي اينكه آيا حسابرسان قادر به تشخيص اين نوع از تامين مالي هستند يا خير. .با توجه به اينكه معا ملات تامين مالي خارج از تراز نامه انواعي از معا ملاتي هستند كه به صورتي از نمايش كامل از فعا ليتها و رويداد هاي مالي رخ داده شده در حسابها نشان داده نمي شود اين گونه معا ملات باعث تغيير در سا ختار سرمايه از طريق عدم ثبت بدهيها و تعهدات عمده در صورتهاي مالي (تراز نامه)مي شود .
١٠,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مبانی شهادت زنان در اسلام
دانلود پایان نامه مبانی شهادت زنان در اسلام از سایت خرید پایان نامه با ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان ، تحولی عظیم در تمامی زمینه های زندگی عرب جاهلی بوجود آمد و احکام مربوط به طهارت و نجاست نیز از این دگرگونی بی بهره نبود و اسلام در این زمینه هم شیوه های نو به جهان عرضه داشت .
١٠,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت
دانلود پایان نامه کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت از سایت خرید پایان نامه در عصر حاضر که دوره پيشرفت فناوری به خصوص فناوری اطلاعاتی و ارتباطی است کمتر حرفه ای را می بينيم که دستخوش تغيير و تحول قرار نگرفته باشد .
١٠,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع علل گرايش جوانان و نوجوانان به قرص های روان گردان
دانلود پایان نامه علل گرايش جوانان و نوجوانان به قرص های روان گردان از سایت خرید پایان نامه هدف من از تحقیق درباره ی این موضوع است که بدانم علل گرایش جوانان به اعتیاد، بخصوص قرص های روان گردان در کشورچیست؟
١٠,٠٠٠ تومان

نظرات کاربران

آخرین مقالات

|||

پربازدیدترین مقالات

|||