دانلود پایان نامه با موضوع بررسی عوامل تاثیر زیستی در بروز سوء مصرف مواد

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی عوامل تاثیر زیستی در بروز سوء مصرف مواد
حجم فایل: 108.41 KB
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه بررسی عوامل تاثیر زیستی در بروز سوء مصرف مواد از سایت دانلود پایان نامه های روانشناسی پژوهش حاضر به بررسی عوامل زیستی مؤثر در بروز سوء مصرف مواد پرداخته است. به همین منظور در کنار سؤال اصلی مبنی بر «مقایسه تأثیر عوامل زیستی مؤثر در بروز رفتار سوء مصرف مواد در بین افراد معتاد و غیرمعتاد»، یک سؤال دیگر با توجه به متغیرهای سن، سطح تحصیلات، شغل، وضعیت تأهل در افراد معتاد تهیه و مورد بررسی قرار گرفت.
مشخصات ارائه دهنده
کمک دانشجو
کمک دانشجو
مدت فعالیت: 7 سال و 4 ماه
تعداد فایل ها: 285
دانلود انواع پایان نامه

تعداد صفحات:141
فرمت فایل دانلودی :doc

پژوهش حاضر به بررسی عوامل زیستی مؤثر در بروز سوء مصرف مواد پرداخته است. به همین منظور در کنار سؤال اصلی مبنی بر «مقایسه تأثیر عوامل زیستی مؤثر در بروز رفتار سوء مصرف مواد در بین افراد معتاد و غیرمعتاد»، یک سؤال دیگر با توجه به متغیرهای سن، سطح تحصیلات، شغل، وضعیت تأهل در افراد معتاد تهیه و مورد بررسی قرار گرفت.

روش پژوهش توصیفی از نوع علمی، مقایسه‌ای وجامعه آماری شامل کلیه افراد معتاد مستقر در زندان مرکزی اصفهان در سال 1387 و همچنین دانشجویان به عنوان گروه شاهد بوده است. نمونه پژوهش شامل 60 نفر از معتادین و 60 نفر از افراد عادی بوده که گروه معتادین به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده و گروه غیرمعتاد به وسیله روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده است. ابزار اندازه‌گیری پرسش‌نامه 60 سؤالی‌ گری و ویلسون بوده است که از روایی و پایایی مناسبی در تحقیقات قبلی برخوردار بوده است. داده‌ها با استفاده از روش‌های آزمون T و آزمون F مورد بررسی قرار گرفت که عمده‌ترین نتایج آن به شرح زیر می‌باشد:

- تفاوت معناداری بین عوامل زیستی گرایش به سوءمصرف مواد در افراد معتاد و غیرمعتاد وجود دارد.

- بین عوامل مؤثر بر سوءمصرف مواد مخدر در افراد معتاد و غیرمعتاد بر اساس متغیرهای سن، سطح تحصیلات، شغل، وضعیت تأهل تفاوت معناداری وجود داشت.

در این تحقیق برآنیم که سوءمصرف[1] مواد را از دریچه دیگر عوامل که کمتر مورد توجه قرار گرفته، مورد بررسی قرار دهم. در این تحقیق بررسی می‌کنیم که به غیر از عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... عامل دیگری به نام عامل زیستی نیز در سوء مصرف مواد نقش دارد. این تحقیق نشان می‌دهد که احتمالاً یک بخش ژنتیکی و ارثی برای سوء استفاده از مواد مخدر و سوءمصرف مواد وجود دارد و ابزاری هم در تشخیص ژن‌های ویژه‌ای که اعمال سلول‌های گوناگون و بیوشیمیایی را کنترل می‌کنند. (آی لیشنر[2]، آلن، 1997) همچنین در این تحقیق به مطالعه و بررسی دوقلوها و فرزندخوانده‌ها پرداخته، این مطالعات نشان می‌دهد که آیا استعداد و آمادگی داشتن خانواده به یک بی‌نظمی و اختلال تأثیری در درگیرشدن به آن بی‌نظمی و اختلال را خواهد داشت یا خیر. همچنان که میزان شرب الکل در دوقلوهای همسان 54% و در دوقلوهای غیرهمسان 28% بوده است (کلونینگر[3]، 1988). تنها عامل اجتماعی و ... منجر به سوء مصرف مواد نمی‌شود بلکه عامل زیستی هم در این میان سهم بسزایی دارد درک این نکته که سوءمصرف مواد پیامد یک تغییرات اساسی در عملکرد پیشانی مغز است. بدین معنا است که یک هدف اصلی درمان باید در برعکس کردن و یا جبران نمودن آن تغییرات در مغز مؤثر باشد. این مورد را می‌توان از طریق مداوا یا درمان‌های رفتاری انجام داد و درمان‌های رفتاری عملکرد مغز را در اختلالات روانی دیگر تغییر می‌دهند. اما باید خاطرنشان کرد که سوءمصرف مواد آنقدر‌ها هم ساده نیست. سوءمصرف مواد فقط یک بیماری مغزی نیست بلکه یک بیماری مغزی است که محیط‌های اجتماعی در آن دخالت دارند (آی لیشنر، آلن، 1977). پدیده اعتیاد در جهان امروز به صورت یک معضل خانمانسوز باعث از هم پاشیده‌شدن بسیاری از خانواده‌ها، به انحراف کشیده‌شدن نوجوانان و جوانان، شیوع و گسترش بیماری‌ها و ضررهای فراوان اقتصادی و مرگ و میر گردیده است. در واقع اعتیاد به عنوان یک مشکل همه‌جانه دامنگیر اجتماع انسانی است. اعتیاد در لغت به معنی خود را به عادتی نکوهیده وقف کردن است. به عبارت دیگر، ابتلای اسارت‌آمیز به ماده مخدر که از نظر جسمی یا اجتماعی زیان‌آور شمرده می‌شود، اعتیاد نام دارد. که اعتیاد مهمترین آسیب اجتماعی است که ریشه در عوامل اجتماعی روانی دارد و متقابلاً بر روان فرد و بر اجتماع اثر می‌گذارد. به عبارت دیگر رابطه‌ای سه جانبه بین اعتیاد، اجتماع و روان وجود دارد و عمق فاجعه آن‌گاه ظهور بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم بلای مذکور نقش مؤثر خود را بر روی نیروی فعال جامعه یعنی جوانان ایفا می‌کند. همچنین براساس مطالعات انجام شده در مناطق مورد بررسی کشور، بیش از 18% زنان مطلقه علت جدایی و طلاق را اعتیاد همسرانشان به مواد مخدر به خصوص الکل ذکر نموده‌اند که میزان فوق در برخی استان‌ها تا مرز 30% نیز گزارش شده است. (رئوفی و رضوی، 1378).

 

 

 

 


 

سرفصل ها

فصل اول

 • کلیات پژوهش
 • مقدمه
 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت مساله
 • اهداف پژوهش
 • فرضیه‌های پژوهش
 • تعریف اصطلاحات
 • تعریف نظری
 • تعریف عملیاتی

فصل دوم

 • پیشینه پژوهش
 • مقدمه
 • مباحث نظری
 • سوء مصرف مواد یک بیماری مغزی است
 • سوء مصرف مواد فقط یک بیماری مغزی نیست
 • اصطلاح شناسی
 • سوء مصرف و وابستگی به مواد
 • اعتیاد
 • همه‌گیری شناسی
 • سبب شناسی
 • عامل سایکو دینامیک
 • نظریات رفتاری
 • وراثت چیست؟
 • عوامل ژنتیک 36
 • عوامل عصبی- شیمیایی
 • ابتلای همزمان
 • اختلالات شخصیت ضد اجتماعی
 • افسردگی و خودکشی
 • اختلالات وابسته به الکل
 • همه‌گیری شناسی
 • فعالیت‌های الکتروفیزیولوژیکی
 • شیمی حیاتی یا زیست شیمی
 • آسیب‌پذیری زیستی نسبت به الکلیسم
 • عوامل شخصیتی و روان شناختی
 • درمان و بازپروری
 • اختلالات وابسته به آمفتامین (یا شبه آمفتامین)
 • همه گیری شناسی
 • نوروفارماکولوژی
 • اختلال سایکوتیک ناشی از آمفتامین
 • درمان و بازتوانی
 • اختلالات وابسته به کافئین
 • همه گیری شناسی
 • نوروفارماکولوژی
 • ژنتیک و مصرف کافئین
 • کافئین به عنوان یک ماده مورد سوء مصرف
 • عوارض نامطلوب
 • درمان
 • اختلالات وابسته به حشیش
 • همه گیری شناسی
 • شیوع و روندهای اخیر
 • نوروفارماکولوژی
 • اختلال سایکوتیک ناشی از حشیش
 • اختلال اضطرابی ناشی از حشیش
 • درمان و بازتوانی
 • اختلال وابسته به کوکائین
 • همه گیری شناسی
 • هم ابتلائی
 • سبب شناسی
 • عوامل ژنتیک
 • عوامل اجتماعی و فرهنگی
 • یادگیری و شرطی شدن
 • عوامل دارویی
 • نوروفارماکولوژی
 • سوء مصرف کوکائین و وابستگی بر آن
 • اختلال سایکوتیک ناشی از کوکائین
 • اختلال خلقی ناشی از کوکائین
 • اختلال اضطرابی ناشی از کوکائین
 • اثرات نامطلوب
 • اثرات بر عروق مغزی
 • اثرات قلبی
 • حملات تشنجی
 • درمان و بازتوانی
 • اختلالات وابسته به مواد توهم زا
 • نوروفارماکولوژی
 • مصرف داروهای توهم زا
 • آثار روان شناختی
 • مکانیزمهای نوروفیزیولوژیکی
 • اختلالات سایکوتیک ناشی از مواد توهم زا
 • اختلال خلقی ناشی از مواد توهم زا
 • درمان
 • اختلالات مربوط به مواد استنشاقی
 • نوروفارماکولوژی
 • اثرات نامطلوب
 • درمان
 • اختلالات مربوط به نیکوتین
 • همه گیری شناسی
 • بیماران روانی
 • نوروفارماکولوژی
 • سبب یابی وابستگی به نیکوتین
 • اثرات نامطلوب
 • مزایای بهداشتی ترک سیگار
 • درمان
 • درمانهای روان شناختی
 • درمانهای روانی- دارویی
 • اختلالات مربوط به مواد شبه افیونی (اپیوتید)
 • همه گیری شناسی
 • نوروفارماکولوژی
 • هم ابتلائی
 • سبب شناسی
 • عوامل روانی- اجتماعی
 • عوامل ژنتیک و زیستی
 • نظریه روانپویشی
 • اختلالات مربوط به فن سیکلیدین (یا شبه فن سیکلیدین)
 • همه گیری شناسی
 • نورفارماکولوژی
 • اختلال خلقی ناشی از فن سیکلیدین
 • اختلالات اضطرابی ناشی از فن سیکلیدین
 • درمان
 • پیشینه تحقیق

فصل سوم

 • روش تحقیق
 • مقدمه
 • روش تحقیق
 • جامعه آماری تحقیق
 • ابزار اندازه گیری
 • تعیین حجم نمونه
 • روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها
 • تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم

 • یافته های پژوهش

فصل پنجم

 • بحث و نتیجه گیری
 • بحث و نتیجه گیری
 • چه کسی مسئول پیشگیری از اعتیاد است
 • محدودیت های پژوهش
 • پیشنهادهای پژوهش
 • پیشنهادهایی به والدین
 • پیشنهادهایی به مسوولین
 • محدود کردن دسترسی به دارو
 • آموزش و پیشگیری
 • بهبود درمان و پژوهش
 • توصیه های محافظت کننده

فهرست منابع

 • منابع فارسی
 • منابع خارجی
 • ضمیمه

فایل های مرتبط

سایر فایل های ارائه دهنده

دانلود پایان نامه با موضوع نياز سنجی كاركنان اطلاعات استان خراسان رضوی
دانلود پایان نامه نياز سنجی كاركنان اطلاعات استان خراسان رضوی از سایت خرید پایان نامه امروزه به موازات آموزشهاي مرسوم نظام آموزشي و دانشگاهي، موسسات، ادارات و سازمانهاي مختلف برنامه‎هايي را طرح كرده و براي دستيابي به اهداف خاص خود به اجرا درآورده‎اند.
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع نقش بازی در پرورش خلاقیت کودکان
دانلود پایان نامه نقش بازی در پرورش خلاقیت کودکان از سایت خرید پایان نامه کودکان نیروهای بالقوه ای هستند که برای تداوم و انتقال ارزشها به نسلهای آینده باید مورد توجه قرار بگیرند.
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع نقد و بررسي رمان سووشون
دانلود پایان نامه نقد و بررسي رمان سووشون از سایت خرید پایان نامه نخستين تصوري كه از شنيدن تركيب جامعه‌شناسي ادبيات در ذهن نقش مي‌بندد، احتمالاً بررسي تأثير مستقيم رخدادهاي اجتماعي مشخصي بر ادبيات يك دوره و به ويژه نمودهاي معين آن در آثاري خاص است.
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مكانيسم هاي دفاعي ـ رواني
دانلود پایان نامه مكانيسم هاي دفاعي ـ رواني از سایت خرید پایان نامه زيگموند فروید در 1909 طی یک سلسله سخنرانی در دانشگاه کلارک که به دعوت روان شناسی به نام جی. استانلی هال انجام شد، روان شناسی روانکاوانه را به ایالات متحده معرفی کرده بنابراین در ایالات متحده نخستین بار روان شناسها بودند که نظریات ووید را در مجامع علمی به رسمیت شناختند.
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مقایسه میزان افسردگی در زنان شاغل و غیر شاغل شهرستان بجنورد
دانلود پایان نامه مقایسه میزان افسردگی در زنان شاغل و غیر شاغل شهرستان بجنورد از سایت خرید پایان نامه افراد آدمی از همان آغاز کوشیده اند تا حالتهای آشفته هیجانی یا انفعالی را درک کنند و به آنها پاسخ های شایسته بدهند؛
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیر بزهکار
دانلود پایان نامه مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیر بزهکار از سایت خرید پایان نامه از زمانيكه انسان پا به عرصه وجود گذاشت ، تنوع در رفتار ، افكار ، احساسات و نگرشهاي او چيزي بود كه همواره جلب توجه كرده است .
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مددکاری
دانلود پایان نامه مددکاری از سایت خرید پایان نامه 1- تعريف مدد كاري اجتماعي : مدد كاري اجتماعي حرفه ايست مبتني بردانش مهارت ، استعداد مانند عقيده ، باور وتفكر كه به افراد گروهها وجوامع كمك مي نمايد تا آنها بتوانند ضمن تشخيص مشكل وشناختن مشكل به گونه اي كار آمد وتاثير گذار با مشكل خود مواجه گردند ودر نهايت ضمن سازگاری باوضعيت موجود رضايت خاطر وتوانمندي در آنان بوجود آيد .
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع بررسي امكان تشخيص استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس
دانلود پایان نامه بررسي امكان تشخيص استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس از سایت خرید پایان نامه مساله عمده و اساسي مورد بحث در اين پژوهش آگاهي و شناخت نسبت به انواعي از معاملات خارج از تراز نامه ،روشهاي رايج مورد استفاده توسط شركتها و در نهايت ارزيابي اينكه آيا حسابرسان قادر به تشخيص اين نوع از تامين مالي هستند يا خير. .با توجه به اينكه معا ملات تامين مالي خارج از تراز نامه انواعي از معا ملاتي هستند كه به صورتي از نمايش كامل از فعا ليتها و رويداد هاي مالي رخ داده شده در حسابها نشان داده نمي شود اين گونه معا ملات باعث تغيير در سا ختار سرمايه از طريق عدم ثبت بدهيها و تعهدات عمده در صورتهاي مالي (تراز نامه)مي شود .
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مبانی شهادت زنان در اسلام
دانلود پایان نامه مبانی شهادت زنان در اسلام از سایت خرید پایان نامه با ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان ، تحولی عظیم در تمامی زمینه های زندگی عرب جاهلی بوجود آمد و احکام مربوط به طهارت و نجاست نیز از این دگرگونی بی بهره نبود و اسلام در این زمینه هم شیوه های نو به جهان عرضه داشت .
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت
دانلود پایان نامه کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت از سایت خرید پایان نامه در عصر حاضر که دوره پيشرفت فناوری به خصوص فناوری اطلاعاتی و ارتباطی است کمتر حرفه ای را می بينيم که دستخوش تغيير و تحول قرار نگرفته باشد .
٣٥,٠٠٠ تومان

نظرات کاربران

آخرین مقالات

|||

پربازدیدترین مقالات

|||