دانلود پایان نامه با موضوع بررسي ميزان اضطراب در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور

دانلود پایان نامه با موضوع بررسي ميزان اضطراب در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور
حجم فایل: 100.32 KB
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه بررسي ميزان اضطراب در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور از سایت دانلود پایان نامه های روانشناسی اضطراب يكي از مشكلات جامعه بشري است و هر كس در زندگي خود به نوعي دچار اضطراب مي گردد تجارب روزمره نشان مي دهد كه امروزه افراد زيادي در زندگي دنيوي وجود دارند كه هر يك به نحوي دچار اضطرابند و بخاطر آن در سستي و انزوا بسر مي برند.
مشخصات ارائه دهنده
کمک دانشجو
کمک دانشجو
مدت فعالیت: 6 سال و 10 ماه
تعداد فایل ها: 285
دانلود انواع پایان نامه

تعداد صفحات:110
فرمت فایل دانلودی :doc

اضطراب يكي از مشكلات جامعه بشري است و هر كس در زندگي خود به نوعي دچار اضطراب مي گردد تجارب روزمره نشان مي دهد كه امروزه افراد زيادي در زندگي دنيوي وجود دارند كه هر يك به نحوي دچار اضطرابند و بخاطر آن در سستي و انزوا بسر مي برند. در زمان ما و در قرن حاضر كه روانشناسان از جمله «آيوديون» آن را قرن اضطراب مي نامند، سرعت تغيير و پيچيدگيهاي جاري قرن و بي توجهي كه مذهب و ارزش هاي خانوادگي، طولاني شدن دوران نوجواني، پيچيدگيهاي تهاجم، عميق شدن فاصله نسل قديم و جديد و هم چنين تغييرات آموزشي در كشور به خصوص در دوره توسعه جامعه‌ي امروزي را در معرض ابتلا به انواع بيماريهاي رواني به خصوص اضطراب و افسردگي قرار داده است.

هر قدر جامعه‌ي بشري از نظر تكنولوژي و صنعت پيشرفت كند انسان از طبيعت خود دور مي شود و احساس تنهايي به او دست مي دهد. تقريباً همه افراد آدمي احساس تنش و ناراحتي و يا انتظار وقوع رويدادهاي ناگوار را تجربه كرده اند در چنين مواقعي علت تنش به تنهايي تشخيص داده نمي‌شود كه در اين مواقع اصطلاح اضطراب را در ارتباط با اين گونه پديده ها بكار مي‌بريم. اضطراب و ترس از بزرگترين دشمناني هستند كه بشر مجبور است با آن روبرو شود. نظام اضطرابي انسان عصر جديد، هم پا با وحشت ها و هراس‌هاي مربوط به آن، از پيشينه‌ي اجدادي او برخاسته است. نيمي زماني كه بقا و ادامه‌ي زندگي در يك دنياي بسيار متخاصم ايجاب كننده يك ابزار باشد تا بتواند از خطر آگاه كند شيوه‌ي گريز عامل را به ما مي آموزد و به ميدان مي‌آورد.

از مدتها بخش بزرگي از زندگي انسان را تشكيل مي دهند و تمامي جنبه‌هاي زندگي حال و آينده آنها را تحت تأثير قرار مي دهد. اضطراب امتحان به نوبه خود عاملي مهم در عدم موفقيت انسانهاست البته بايد توجه داشت كه اضطراب عارضه صنعتي نيست زيرا، در حد تعادل و در جاي مناسب مي تواند باعث انگيزش مفيد شود. مطالعات نشان داده است كه اضطراب در حد متعادل در يادگيري بسياري از مطالب ساده مفيد است در حالي كه اضطراب بسيار شديد يادگيري مطالب پيچيده را دشوار مي كند.

نظام اضطرابي انسان هم يك هشدار دهنده و هم وسيله اي جهت آماده شدن براي فرار از خطر بشمار مي آيد. بنابراين به موازات توسعه و رشد الگوي زندگي و پيچيده شدن خطرات و تهديدهاي موجود براي بقا غنيمت كمتري داشته و مانند سابق چندان جنبه‌ي مكانيكي ندارد. (شفيع آبادي، 1368، ص 122)

بيان مسئله:

اضطراب از كلمه (Anxietas) كه به معناي ناآرامي مي باشد گرفته شده است و به حساسيتهاي جسماني و رواني كه در پاسخ، تهديد اعم از تهديد حقيقي يا خيالي به وسيله‌ي ارگانيزم ابزار ايجاد مي شود اشاره مي كند. همچنين اظطراب ممكن است در پاسخ به آنچه كه موجب تهديد «اعتماد به نفس» مي‌شود يا از پيدايش موقعيتي كه شخص در آن وضعيت از انجام كاري خارج از حدود توانايي اوست احساس فشار مي كند به وجود مي آيد.

اضطراب نوعي خود اشتغالي ذهني است كه با خودانگاري و ترديد درباره تواناييهاي خود، شخص مي شود و غالباً به ارزيابي منفي، عدم تمركز حواس، واكنشهاي جسماني نامطلوب وانت عملكرد تحصيلي فرد منجر مي گردد.

بر اساس نوشته هاي نجاريان و همكاران (1371) گرسينگر روانپزشك آلماني عقيده دارد كه اغلب اختلالات رواني معلول تأثير مستقيم با غير مستقيم آشفتيگهايي در كنش مغز است اميل كراپلين كه مطالعاتش تحت تأثير گرسنيگر قرار دارد بر اين باور است كه رفتار غير عادي آشفتگيهاي عضوي مي باشد.

به نوشته اولتمز و همكاران (1985) مطالعاتي كه اخيراً توسط انديشمنداني چون كاري، گاتزمن، گيلفورد، موراي، و فولكرد صورت پذيرفته است نيز نشان مي دهد كه عوامل ژنيتيكي در بروز اختلاف وسواس- اجبار و اضطراب موثرند.

طبق نظريه كلاسيك فرويدف اختلالهاي رواني ناشي از اضطراب هستند كه از ناتواني كودك در از بين بردن تعارض هاي مراحل مختلف رشد ايجاد مي‌شوند. (اولتخنز و همكاران، 1985)

در واقع، اضطراب واكنش ناآگاهانه فرد نسبت به تعاملات سر كوفته و اعلام خطر براي خود نسبت به برخي مجدد تجارب گذشته محسوب مي گردد.

راجرز يكي ديگر از پيشوايان نهضت انسانگراي، اختلال رواني را نتيجه اختلاف بين خود واقعي و خودآرماني مي داند. وي عقيده دارد كه فرد اغلب رفتارهايي را اختيار مي كند كه با ادراك او از خويشتن هماهنگ باشد. بر طبق نظر او زماني كه تعارضي بين تجارب واقعي زندگي و پندار فرداز خويشتن به وجود آيد فرد مضطرب شده و سعي مي كند با مخدودش كردن تجربه اي كه با خود پنداريش در تضاد است و يا اينكه انكار آن تجربه، نسبت به آن واكنش دفاعي نشان دهد.

رويكرد رفتاري نيز براي درمان اختلالات اضطرابي از روشهاي غرقه سازي و سرمشق دهي نيز استفاده مي كند. به نوشته آزاد (1372) در روش غرقه‌سازي فرد مبتلا به اضطراب به سرعت در معرض محركهاي بسيار شديد قرار مي‌گيرد. در روش سرمشق دهي كه هدف كسب مهارتهاي رفتاري يا ايجاد احساس شايستگي در مراجع است، رفتار درمانگر سعي در انجام دادن رفتاري دارد كه انتظار مي رود مراجع نيز آن را تكرار نمايد. مواجهه به شكل تحميلي با عامل اضطراب نيز يك روش ديگر كاهش اضطراب به شمار مي رود.

 

سرفصل ها

فصل اول

 • كليات تحقيق
 • مقدمه
 • بيان مسئله
 • اهميت و ضرورت تحقيق
 • اهداف تحقيق
 • فرضيه هاي تحقيق
 • تعاريف عملياتي متغيرها

فصل دوم

 • پيشينه و ادبيات تحقيق
 • مقدمه
 • تعريف اضطراب
 • علل پيدايش اضطراب
 • تجربه اضطراب
 • تاريخچه اضطراب
 • مفهوم اضطراب از ديدگاه نظريه واقعيت درماني [گلاسر]
 • مفهوم اضطراب از ديدگاه نظريه رفتار درماني
 • انواع اضطراب
 • اضطراب بهنجار و نابهنجار
 • علايم و نشانه هاي اختلالات اضطراري
 • پنج قاعده براي مقابله با اضطراب
 • عوامل موثر در زمينه هاي اضطراب
 • كنترل صفات اضطراب زا
 • نحوه مدارا با اضطراب
 • فهرست مهارتهاي مقابله با اضطراب
 • اضطراب در چه كساني بيشتر است
 • روشهاي درماني براي اضطراب
 • اضطراب امتحان
 • علايم و نشانه هاي اضطراب امتحان
 • شيوع اضطراب امتحان
 • راه هاي شناسايي اضطراب امتحان
 • راه هاي كاهش اضطراب امتحان
 • پيشينه تحقيق
 • جمع بندي

فصل سوم

 • روش تحقيق
 • جامعه آماري
 • نمونه و روش نمونه گيري
 • ابزار اندازه گيري
 • روشهاي آماري و تجزيه و تحليل داده ها

فصل چهارم

 • تجزيه و تحليل اطلاعات
 • يافته هاي توصيفي
 • جداول شماره الي
 • يافته هاي استنباطي
 • فرضيه شماره (1)
 • فرضيه شماره (2)

فصل پنجم

 • بحث و نتيجه گيري
 • هدف پژوهش و نتيجه گيري
 • پيشنهادات
 • محدوديت هاي تحقيق
 • منابع
 • پرسشنامه

فایل های مرتبط

سایر فایل های ارائه دهنده

دانلود پایان نامه با موضوع نياز سنجی كاركنان اطلاعات استان خراسان رضوی
دانلود پایان نامه نياز سنجی كاركنان اطلاعات استان خراسان رضوی از سایت خرید پایان نامه امروزه به موازات آموزشهاي مرسوم نظام آموزشي و دانشگاهي، موسسات، ادارات و سازمانهاي مختلف برنامه‎هايي را طرح كرده و براي دستيابي به اهداف خاص خود به اجرا درآورده‎اند.
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع نقش بازی در پرورش خلاقیت کودکان
دانلود پایان نامه نقش بازی در پرورش خلاقیت کودکان از سایت خرید پایان نامه کودکان نیروهای بالقوه ای هستند که برای تداوم و انتقال ارزشها به نسلهای آینده باید مورد توجه قرار بگیرند.
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع نقد و بررسي رمان سووشون
دانلود پایان نامه نقد و بررسي رمان سووشون از سایت خرید پایان نامه نخستين تصوري كه از شنيدن تركيب جامعه‌شناسي ادبيات در ذهن نقش مي‌بندد، احتمالاً بررسي تأثير مستقيم رخدادهاي اجتماعي مشخصي بر ادبيات يك دوره و به ويژه نمودهاي معين آن در آثاري خاص است.
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مكانيسم هاي دفاعي ـ رواني
دانلود پایان نامه مكانيسم هاي دفاعي ـ رواني از سایت خرید پایان نامه زيگموند فروید در 1909 طی یک سلسله سخنرانی در دانشگاه کلارک که به دعوت روان شناسی به نام جی. استانلی هال انجام شد، روان شناسی روانکاوانه را به ایالات متحده معرفی کرده بنابراین در ایالات متحده نخستین بار روان شناسها بودند که نظریات ووید را در مجامع علمی به رسمیت شناختند.
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مقایسه میزان افسردگی در زنان شاغل و غیر شاغل شهرستان بجنورد
دانلود پایان نامه مقایسه میزان افسردگی در زنان شاغل و غیر شاغل شهرستان بجنورد از سایت خرید پایان نامه افراد آدمی از همان آغاز کوشیده اند تا حالتهای آشفته هیجانی یا انفعالی را درک کنند و به آنها پاسخ های شایسته بدهند؛
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیر بزهکار
دانلود پایان نامه مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیر بزهکار از سایت خرید پایان نامه از زمانيكه انسان پا به عرصه وجود گذاشت ، تنوع در رفتار ، افكار ، احساسات و نگرشهاي او چيزي بود كه همواره جلب توجه كرده است .
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مددکاری
دانلود پایان نامه مددکاری از سایت خرید پایان نامه 1- تعريف مدد كاري اجتماعي : مدد كاري اجتماعي حرفه ايست مبتني بردانش مهارت ، استعداد مانند عقيده ، باور وتفكر كه به افراد گروهها وجوامع كمك مي نمايد تا آنها بتوانند ضمن تشخيص مشكل وشناختن مشكل به گونه اي كار آمد وتاثير گذار با مشكل خود مواجه گردند ودر نهايت ضمن سازگاری باوضعيت موجود رضايت خاطر وتوانمندي در آنان بوجود آيد .
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع بررسي امكان تشخيص استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس
دانلود پایان نامه بررسي امكان تشخيص استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس از سایت خرید پایان نامه مساله عمده و اساسي مورد بحث در اين پژوهش آگاهي و شناخت نسبت به انواعي از معاملات خارج از تراز نامه ،روشهاي رايج مورد استفاده توسط شركتها و در نهايت ارزيابي اينكه آيا حسابرسان قادر به تشخيص اين نوع از تامين مالي هستند يا خير. .با توجه به اينكه معا ملات تامين مالي خارج از تراز نامه انواعي از معا ملاتي هستند كه به صورتي از نمايش كامل از فعا ليتها و رويداد هاي مالي رخ داده شده در حسابها نشان داده نمي شود اين گونه معا ملات باعث تغيير در سا ختار سرمايه از طريق عدم ثبت بدهيها و تعهدات عمده در صورتهاي مالي (تراز نامه)مي شود .
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مبانی شهادت زنان در اسلام
دانلود پایان نامه مبانی شهادت زنان در اسلام از سایت خرید پایان نامه با ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان ، تحولی عظیم در تمامی زمینه های زندگی عرب جاهلی بوجود آمد و احکام مربوط به طهارت و نجاست نیز از این دگرگونی بی بهره نبود و اسلام در این زمینه هم شیوه های نو به جهان عرضه داشت .
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت
دانلود پایان نامه کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت از سایت خرید پایان نامه در عصر حاضر که دوره پيشرفت فناوری به خصوص فناوری اطلاعاتی و ارتباطی است کمتر حرفه ای را می بينيم که دستخوش تغيير و تحول قرار نگرفته باشد .
٣٥,٠٠٠ تومان

نظرات کاربران

آخرین مقالات

|||

پربازدیدترین مقالات

|||