دانلود پلان سینما با 3 مدل طراحی
٢٠,٠٠٠ تومان
دانلود پلان پارکینگ طبقاتی
٢٠,٠٠٠ تومان
فایل اتوکد سه بعدی آپارتمانی 3 طبقه
رایگان
پلان فونداسیون و تیرریزی و مقاطع ستون بتنی و جزییات سازه نگهبان و خاموت گذاری و ...
١٤,٠٠٠ تومان
تمامی پلان های معماری ساختمان 1طبقه 120متری برروی همکف و پارکینگ با زیر بنای 240مترمربع
١٥,٠٠٠ تومان
این فایل شامل ; پلان قالب بندی و آرماتورگذاری فونداسیون و جزییات ستون و پلان تیرریزی و ... میباشد.
١٨,٠٠٠ تومان