دانلود نمونه رزومه لایه باز طرح IR-206 از سری فرم رزومه کاری این پکیج شامل فایل PSD، تصویر پیش فرض و تصویر خروجی می باشد.
٢٤,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ تومان
دانلود نمونه رزومه لایه باز طرح IR-205 از سری فرم رزومه کاری این پکیج شامل فایل PSD، تصویر پیش فرض و تصویر خروجی می باشد.
٢٣,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ تومان
دانلود نمونه رزومه لایه باز طرح IR-204 از سری فرم رزومه کاری این پکیج شامل فایل PSD، تصویر پیش فرض و تصویر خروجی می باشد.
٢٢,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ تومان
دانلود نمونه رزومه لایه باز طرح IR-203 از سری فرم رزومه کاری این پکیج شامل فایل PSD، تصویر پیش فرض و تصویر خروجی می باشد.
٢٢,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ تومان
دانلود نمونه رزومه لایه باز طرح IR-202 از سری فرم رزومه کاری این پکیج شامل فایل PSD، تصویر پیش فرض و تصویر خروجی می باشد.
٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ تومان
دانلود نمونه رزومه لایه باز طرح IR-201 از سری فرم رزومه کاری این پکیج شامل فایل PSD، تصویر پیش فرض و تصویر خروجی می باشد.
٢٦,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ تومان