تمامی پلان های معماری مسکونی به همراه سه بعدی کل کار و نماها و برش های طولی و عرضی و همچنین دیاگرام فضاها "با قیمت استثنایی"
٢٠,٠٠٠ تومان
تمامی پلان های معماری ساختمان 1طبقه 120متری برروی همکف و پارکینگ با زیر بنای 240مترمربع
١٥,٠٠٠ تومان