دانلود مقاله در مورد کارآموزی مقایسه مهد استاندارد از سری مقالات روانشناسی در مهد کودک برای رسیدن به هدفهای آموزشی و پرورشی و همچنین پرستاری کودکان در مراکز آموزش قبل از دبستان نیاز به برنامه می باشد که مدیران موسسان مذکور در دو حیطه دراز مدت و کوتاه مدت این کار برنامه ریزی را انجام می دهند .
٢٨,٠٠٠ تومان
دانلود مقاله در مورد کارآموزی طرح مهد کودک از سری مقالات روانشناسی مهد کودکي که من در آنجا مشغول به کارآموزي بودم با مساحت تقريبا 230 متر و حياط 40 و سالن بازي 30، کلاسها آمادگي 1 15 و آمادگي 2، 15، و کلاس 3-4ساله 15 و دفتر مدير 15 وسالن تلويزيون 30 مي باشد که در گروه 3-4 ساله داراي 20 کودک که براي اين کلاس بسيار زياد مي باشد.
٢٨,٠٠٠ تومان
دانلود مقاله در مورد کارآموزی مهد کودک بهاران از سری مقالات روانشناسی مشخصات كلي مهد: ساختمان دو طبقه اي است داراي درب ورودي سفيد رنگ باحاشيه سبز و روي در نيز پر از گل و ستاره هاي رنگي در بالاي درب ورودي نام مهدكودك و زمان تاسيس آن نوشته شده است. وقتي وارد مهد مي شويم نماي زيباي درختان مهد نظر همه را به خود جلب مي كند در قسمت رو به روي درب تركيب سايبان وجود دارد كه آنجا گالري نقاشي كودكان است
٢٨,٠٠٠ تومان
دانلود مقاله در مورد کارآموزی مهد كودك گلهاي زندگی از سری مقالات روانشناسی مشخصات كلي محل كار آمادگي و مهدكودك گلهاي زندگي يك ساختمان مسكوني واقع در خيابان بعثت با يك در ورودي قهوه اي رنگ حياط مهد شامل يك باغچه و يك فضاي كوچك براي بازي بچه ها در نظر گرفته شد و دو وسيله بازي براي بچه ها در اين مكان تدارك ديده اند.
٢٨,٠٠٠ تومان
دانلود مقاله در مورد کارآموزی مهد شیرین از سری مقالات روانشناسی در تاريخ 11/11/85 من به اجرای مستقل طرح درس ماهيها برای کودکان 4-3 سال اجرا کردم. هدف من از اجرای اين بود که: 1-کودکان را با زندگی ماهيها آشنا کنم. 2-کودکان را با محيط زندگی, پوشش بذن, و شکل و نوع غذاي آنها آشنا کردم.
٢٨,٠٠٠ تومان
دانلود مقاله در مورد کارآموزی مهد خجسته از سری مقالات روانشناسی دبستان و مهد كودك خجسته یک ساختمان 2 طبقه و دارای 2 درب است درب قهوه اي رنگي كه مخصوص ورود كودكان پيش دبستاني و ارباب رجوع است و درب سفيد مایل به آبی رنگي كه مخصوص ورود كودكان دبستاني است. زماني كه از درب قهوه اي وارد مي شويم يك راه پله به سمت بالا و يك راه پله در كنار آن به سمت پائين به چشم مي خورد اگر به طبقه پائين برويم كلاس پيش دبستاني هاست و در طبقة بالا دفتر و دبستان است.
٢٨,٠٠٠ تومان