پلان های معماری حسینیه 2 طبقه با زیرزمین به همراه جزییات سازه و 2 نما و برش
٩٠,٠٠٠ تومان