اگر از پرینتر چندکاره hp 127fn استفاده می کنید ممکن است با خرابی لیزر در این چاپگر برخورد کنید از موارد خرابی لیزر می توان به نکات زیر اشاره کرد. مشاهده پیغام scanner error 52 روی کامپیور و یا پنل دستگاه هنگ کردن چاپگر روی intialising استارت زدن دستگاه به صورت یکبار جهت خرید لیزر اسکنر می توانید با شماره 02188800938 تماس گرفته و قطعه خود را سفارش دهید. با دانلود این فیلم آموزشی به راحتی میتوانید لیزر این سری از پرینترها را تعویض کنید و یا در مواردی که نیاز به تمیز کردن پیدا میکند آنرا تمیز و سرویس کنید
٥٥,٠٠٠ تومان
اگر از پرینتر چندکاره hp 127fn استفاده می کنید ممکن است با خرابی لیزر در این چاپگر برخورد کنید از موارد خرابی لیزر می توان به نکات زیر اشاره کرد. مشاهده پیغام scanner error 52 روی کامپیور و یا پنل دستگاه هنگ کردن چاپگر روی intialising استارت زدن دستگاه به صورت یکبار جهت خرید لیزر اسکنر می توانید با شماره 02188800938 تماس گرفته و قطعه خود را سفارش دهید. با دانلود این فیلم آموزشی به راحتی میتوانید لیزر این سری از پرینترها را تعویض کنید و یا در مواردی که نیاز به تمیز کردن پیدا میکند آنرا تمیز و سرویس کنید
٥٥,٠٠٠ تومان
اگر از پرینتر چندکاره hp 127fn استفاده می کنید ممکن است با خرابی لیزر در این چاپگر برخورد کنید از موارد خرابی لیزر می توان به نکات زیر اشاره کرد. مشاهده پیغام scanner error 52 روی کامپیور و یا پنل دستگاه هنگ کردن چاپگر روی intialising استارت زدن دستگاه به صورت یکبار جهت خرید لیزر اسکنر می توانید با شماره 02188800938 تماس گرفته و قطعه خود را سفارش دهید. با دانلود این فیلم آموزشی به راحتی میتوانید لیزر این سری از پرینترها را تعویض کنید و یا در مواردی که نیاز به تمیز کردن پیدا میکند آنرا تمیز و سرویس کنید
٥٥,٠٠٠ تومان