• اسکیس های یک معمار

    اسکیس های یک معمار 1396/9/27

    اسکيس يعني انجماد ايده در حال عبور از ذهن و بيان چيزي که به چنگ يک ذهن خلاق آمده است. قدرت تفکر به تنهايي براي...