• محاسبات کارگاهی

    محاسبات کارگاهی 1396/10/15

    محاسبه سرانگشتی مهندسان

    اجرا

    اسکلت فولادی:

    الف – وزن آهن آلات مصرفی در سازه های با اسکلت فولادی با...