• نصب مجازی ساز VMware vSphere ESXi 6.5

  نصب مجازی ساز VMware vSphere ESXi 6.5 1397/2/19

  راهنمای گام به گام نصب مجازی ساز VMware vSphere ESXi 6.5

  قبل از شروع نصب مجازی ساز  ESXi 6.5 ، باید اطمینان حاصل کنید که...

 • کانفیگ مجازی ساز VMware vSphere ESXi 6

  کانفیگ مجازی ساز VMware vSphere ESXi 6 1397/2/19

   

  کلید F2  را فشار دهید سپس پسورد Root  را که هنگام نصب مجازی ساز ESXi 6.5 ست کره اید را وارد کنید و کلید  Enter  را...