• اسکیس های یک معمار

    اسکیس های یک معمار 1396/9/27

    اسکيس يعني انجماد ايده در حال عبور از ذهن و بيان چيزي که به چنگ يک ذهن خلاق آمده است. قدرت تفکر به تنهايي براي...

  • اسکیس چیست

    اسکیس چیست 1396/9/27

    اسکیس انجماد یک ایده در حال عبور از ذهن است که به چنگ ذهن خلاق وایده‌پرداز یک طراح آمده‌است. بازگو کردن فرم...