• خاک برداری و گودبرداری

    خاک برداری و گودبرداری 1396/9/5

    عملیات خاکی به مجموعه کارهایی گفته می‌شود که برای آماده‌سازی زمین برای ساخت راه، ساختمان و فعالیت‌های...