• حذف csf در سرور لینوکس

    حذف csf در سرور لینوکس 1396/10/24

    برای حذف csf از دستورات زیر استفاده کنید دستور زیر را در کنسول SSH اجرا کنید

    cd /etc/csf
    sh uninstall.sh