• ست کردن دی ان اس در ایرنیک

    ست کردن دی ان اس در ایرنیک 1396/10/24

    مرحله اول ) ورود به سایت ایرنیک
    برای تغییر dns دامنه ir لازم است وارد سایت nic.ir یا همان سایت ایرنیک شوید ، در...