• اسکیس های یک معمار

  اسکیس های یک معمار 1396/9/27

  اسکيس يعني انجماد ايده در حال عبور از ذهن و بيان چيزي که به چنگ يک ذهن خلاق آمده است. قدرت تفکر به تنهايي براي...

 • اسکیس چیست

  اسکیس چیست 1396/9/27

  اسکیس انجماد یک ایده در حال عبور از ذهن است که به چنگ ذهن خلاق وایده‌پرداز یک طراح آمده‌است. بازگو کردن فرم...

 • نقش ترسیم کروکی در ارتقای قدرت اسکیس

  نقش ترسیم کروکی در ارتقای قدرت اسکیس 1396/9/27

  کروکی به معناي ترسيم سريع و فيالبداهه از يک مدل زنده است. اين مدل ميتواند طبيعت باشد يا انسان يا يک بناي...

 • احساس، طبیعت، اسکیس و کروکی

  احساس، طبیعت، اسکیس و کروکی 1396/9/28

  احساساتي كه صريح و درست دريافت و برداشت ميكنند، نتايج را به بايگاني حافظه در مغز به وديعت ميسپارند و اين...