• اسکیس های یک معمار

  اسکیس های یک معمار 1396/9/27

  اسکيس يعني انجماد ايده در حال عبور از ذهن و بيان چيزي که به چنگ يک ذهن خلاق آمده است. قدرت تفکر به تنهايي براي...

 • نقش ترسیم کروکی در ارتقای قدرت اسکیس

  نقش ترسیم کروکی در ارتقای قدرت اسکیس 1396/9/27

  کروکی به معناي ترسيم سريع و فيالبداهه از يک مدل زنده است. اين مدل ميتواند طبيعت باشد يا انسان يا يک بناي...

 • آنچه اسکيس منظر را می‌سازد

  آنچه اسکيس منظر را می‌سازد 1396/9/27

  اسکيس محاکات آن چيزي است که از ذهن خلاق و ايده پرداز ساطع شده است. بازگو کردن فرم و طرحي که در ذهن يک معمار...