مجموعه آموزش سالیدورک 2018 (بازار کار و پروژه محور) به همراه آموزش های رایگان

مجموعه آموزش سالیدورک 2018 (بازار کار و پروژه محور) به همراه آموزش های رایگان
حجم فایل: 2.63 GB
١٠٠,٠٠٠ تومان
این دوره آموزشی ، متشکل از 155 بخش مجزا (به مدت 15 ساعت)، در زمینه آموزش سالیدورک می باشد،این آموزش برای اولین بار برای تمامی افراد جهت ورود به بازار کار و انجام پروژه های دانشگاهی طراحی شده است تا به طور کامل با نحوه کار با نرم افزار سالیدورک آشنا شوند.این آموزش کاملا بروز می باشد و منطبق بر آخرین ورژن منتشر شده نرم افزار (ورژن 2018) تدوین گردیده است. لازم به ذکر است که در این دوره تعدادی پروژه جهت یادگیری بهتر برای شما دوستان عزیز قرار داده شده است . این آموزش توسط متخصصین حرفه ای نرم افزار و پس از بررسی نیاز های کاربردی بازار کار، تولید و طراحی شده است.
مشخصات ارائه دهنده
گروه آموزشی ذهابی
گروه آموزشی ذهابی
مدت فعالیت: 5 سال و 1 ماه
تعداد فایل ها: 89
گروه آموزشی ذهابی ، ارائه دهنده آموزش نرم افزار های مهندسی در زمینه های مکانیک و هوافضا می باشد . این گروه به سرپرستی مهندس ذهابی ( دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا در دانشگاه تهران ) ، متشکل از مهندسین باتجربه و افراد شاغل در شرکت های معتبر صنعتی ، با سابقه فعالیت در دانشگاه های معتبر کشور ، می باشد

مدت زمان آموزش : 15 ساعت

این محصول پس از خرید،  به صورت پستی نیز ارسال می شود 

ویدئو معرفی

آموزش رایگان سالیدورک - محیط Sketch- بخش Add relation
آموزش رایگان سالیدورک - محیط Features- بخش Extruded contours
آموزش رایگان سالیدورک - محیط Features- بخش Swept curvature display
آموزش رایگان سالیدورک - محیط Features- بخش Fillet present
آموزش رایگان سالیدورک - محیط Features- بخش Fillet profile
آموزش رایگان سالیدورک - محیط Features- بخش Curve driven pattern
آموزش رایگان سالیدورک - محیط Features- بخش Variable pattern
آموزش رایگان سالیدورک - محیط Features- بخش Wrap
آموزش رایگان سالیدورک - محیط Features- بخش Helix and spirals - Pitch and revolution - constant
آموزش رایگان سالیدورک - محیط Features- بخش Hole wizard counterbore -1
آموزش رایگان سالیدورک - محیط Features- بخش Deform - Surface push

سرفصل ها

Sketch Chapter one

 • Present Sketch
 • Short key
 • Line
 • Centerline & Midpoint Line
 • Rectangle
 • Slot
 • Circle
 • Arc
 • Polygon
 • Sketch Fillet
 • Sketch Chamfer
 • Ellipse
 • Split Entities
 • Spline

Sketch Chapter two

 • Trim – Power
 • Trim – Corner
 • Trim – Away
 • Trim – Closet
 • Extend
 • Offset
 • Mirror
 • Dynamic Mirror
 • Linear Pattern
 • Circular Pattern
 • Move & Copy Entities
 • Rotate & Scale & Stretch
 • Font

Sketch Chapter three

 • Relation on Sketch (5 Part)
 • Dimension on Sketch (3 Part)

Features Chapter one

 • Present Features
 • Extruded
 • Extruded on Extruded
 • Open Profile Extruded
 • Contours Extruded
 • Sketch & Body Color
 • Cut Extruded
 • Practice 1

Features Chapter two

 • Revolved (4 Part )
 • Practice 2
 • Swept
 • Swept Present
 • Swept – Guide curves
 • Swept – Option
 • Swept Curvature Display
 • Swept Cut

Features Chapter Three

 • Plane Present & Offset
 • Plane with one Point
 • Plane with three Point
 • Plane with Line & Point
 • Plane surface & Point
 • Plane Angle
 • Midplane
 • Plane two Faces

Features Chapter Four

 • Loft Present
 • Loft Normal to Profile
 • Loft Direction Vector
 • Loft two Faces
 • Loft guide Curves
 • Loft Centerline
 • Loft Section Loft
 • Loft Cut
 • Boundary

Features Chapter Five

 • Fillet Present
 • Fillet - Tangent Propagation
 • Fillet - Profile
 • Fillet - Step back
 • Fillet - Options Fillet
 • Fillet - Overflow
 • Fillet - Variable
 • Fillet - Face Fillet Chord Width
 • Fillet - Face Fillet Hold Line
 • Fillet - Face Fillet Two Faces
 • Fillet - Full Round Fillet
 • Chamfer – Present
 • Chamfer – Vertex
 • Chamfer - Offset Faces
 • Chamfer - Face Face

Features Chapter 6

 • Linear Pattern
 • Linear Pattern Geometry pattern
 • Linear Pattern Variable
 • Circular Pattern
 • Mirror
 • Curve Driven Pattern
 • Sketch Driven Pattern
 • Table Driven Pattern
 • Fill Pattern Selected features
 • Fill Pattern Create Seed Cut
 • Variable Pattern

Features Chapter 7

 • Rib
 • Draft Neutral Plane
 • Draft Parting line
 • Draft Step Draft
 • Draft Xpert
 • Shell
 • Wrap
 • Wrap Pull Direction
 • Intersect

Features Chapter 8

 • Split Line – Projection
 • Split Line – Silhouette
 • Split line – Intersection
 • Convert Entities
 • Project Curve
 • Composite Curve
 • Curve Through XYZ Points
 • Curve Through Reference Points
 • Helix and Spirals - Pitch and Revolution – constant
 • Helix and Spirals - Pitch and Revolution – variable
 • Helix and Spirals- Pitch and Height
 • Helix and Spirals – Spirals

Features Chapter 9

 • Hole Wizard Present
 • Hole Wizard Counterbore
 • Hole Wizard – Coountersink
 • Hole Wizard - Straight hole
 • Hole Wizard - Tapered tape
 • Legacy hole
 • Hole Wizard - Counterbore slot
 • Hole & Slot
 • Simple Hole
 • Thread

Features Chapter 10

 • Axis
 • Coordinate System
 • Point
 • Center Of Mass
 • Scale
 • Dome
 • Deform – Point
 • Deform - Curve to curve
 • Deform - Surface Push
 • Flex – Bending
 • Flex - twisting & tapering & stecting
 • Move and copy
 • Indent
 • Combine

فایل های مرتبط

سایر فایل های ارائه دهنده

طراحی گیلاس به همراه جزئیات اجزای طراحی شده مدل
1- طراحی گیلاس به همراه جزئیات اجزای طراحی شده مدل 2- قابلیت استخراج نقشه دوبعدی 3- قابلیت استفاده جهت تحلیل مدل 4 قابلیت استفاده جهت ساخت مدل 5- قابلیت استفاده در سایر نرم افزار های مدل سازی (راهنما : فایل مدل با فرمت step را به صورت save as ذخیره کنید سپس در سایر نرم افزار های طراحی این فایل را open کنید ) نکته : پروژه ها را در نرم افزار Solidworks ورژن 2018 باز شود
٢,٥٠٠ تومان
طراحی حلقه ازدواج به همراه جزئیات اجزای طراحی شده مدل
1- طراحی حلقه ازدواج به همراه جزئیات اجزای طراحی شده مدل 2- قابلیت استخراج نقشه دوبعدی 3- قابلیت استفاده جهت تحلیل مدل 4 قابلیت استفاده جهت ساخت مدل 5- قابلیت استفاده در سایر نرم افزار های مدل سازی (راهنما : فایل مدل با فرمت step را به صورت save as ذخیره کنید سپس در سایر نرم افزار های طراحی این فایل را open کنید ) نکته : پروژه ها را در نرم افزار Solidworks ورژن 2018 باز شود
٣,٠٠٠ تومان
طراحی ولو سه راه به همراه جزئیات اجزای طراحی شده مدل
1- طراحی ولو سه راه به همراه جزئیات اجزای طراحی شده مدل 2- قابلیت استخراج نقشه دوبعدی 3- قابلیت استفاده جهت تحلیل مدل 4 قابلیت استفاده جهت ساخت مدل 5- قابلیت استفاده در سایر نرم افزار های مدل سازی (راهنما : فایل مدل با فرمت step را به صورت save as ذخیره کنید سپس در سایر نرم افزار های طراحی این فایل را open کنید ) نکته : پروژه ها را در نرم افزار Solidworks ورژن 2018 باز شود
٣,٠٠٠ تومان
طراحی پیچ گوشی دوسو به همراه جزئیات اجزای طراحی شده مدل
1- طراحی پیچ گوشی دوسو به همراه جزئیات اجزای طراحی شده مدل 2- قابلیت استخراج نقشه دوبعدی 3- قابلیت استفاده جهت تحلیل مدل 4 قابلیت استفاده جهت ساخت مدل 5- قابلیت استفاده در سایر نرم افزار های مدل سازی (راهنما : فایل مدل با فرمت step را به صورت save as ذخیره کنید سپس در سایر نرم افزار های طراحی این فایل را open کنید ) نکته : پروژه ها را در نرم افزار Solidworks ورژن 2018 باز شود
٢,٥٠٠ تومان
طراحی چراغ خیابان به همراه جزئیات اجزای طراحی شده مدل
1- طراحی چراغ خیابان به همراه جزئیات اجزای طراحی شده مدل 2- قابلیت استخراج نقشه دوبعدی 3- قابلیت استفاده جهت تحلیل مدل 4 قابلیت استفاده جهت ساخت مدل 5- قابلیت استفاده در سایر نرم افزار های مدل سازی (راهنما : فایل مدل با فرمت step را به صورت save as ذخیره کنید سپس در سایر نرم افزار های طراحی این فایل را open کنید ) نکته : پروژه ها را در نرم افزار Solidworks ورژن 2018 باز شود
٣,٠٠٠ تومان
طراحی قاشق به همراه جزئیات اجزای طراحی شده مدل
1- طراحی قاشق به همراه جزئیات اجزای طراحی شده مدل 2- قابلیت استخراج نقشه دوبعدی 3- قابلیت استفاده جهت تحلیل مدل 4 قابلیت استفاده جهت ساخت مدل 5- قابلیت استفاده در سایر نرم افزار های مدل سازی (راهنما : فایل مدل با فرمت step را به صورت save as ذخیره کنید سپس در سایر نرم افزار های طراحی این فایل را open کنید ) نکته : پروژه ها را در نرم افزار Solidworks ورژن 2018 باز شود
٤,٠٠٠ تومان
طراحی تلفن همراه هوشمنذ به همراه جزئیات اجزای طراحی شده مدل
1- طراحی تلفن همراه هوشمنذ به همراه جزئیات اجزای طراحی شده مدل 2- قابلیت استخراج نقشه دوبعدی 3- قابلیت استفاده جهت تحلیل مدل 4 قابلیت استفاده جهت ساخت مدل 5- قابلیت استفاده در سایر نرم افزار های مدل سازی (راهنما : فایل مدل با فرمت step را به صورت save as ذخیره کنید سپس در سایر نرم افزار های طراحی این فایل را open کنید ) نکته : پروژه ها را در نرم افزار Solidworks ورژن 2018 باز شود
٤,٠٠٠ تومان
طراحی ساعت به همراه جزئیات اجزای طراحی شده مدل
1- طراحی ساعت به همراه جزئیات اجزای طراحی شده مدل 2- قابلیت استخراج نقشه دوبعدی 3- قابلیت استفاده جهت تحلیل مدل 4 قابلیت استفاده جهت ساخت مدل 5- قابلیت استفاده در سایر نرم افزار های مدل سازی (راهنما : فایل مدل با فرمت step را به صورت save as ذخیره کنید سپس در سایر نرم افزار های طراحی این فایل را open کنید ) نکته : پروژه ها را در نرم افزار Solidworks ورژن 2018 باز شود
٣,٠٠٠ تومان
طراحی موشک به همراه جزئیات اجزای طراحی شده مدل
1- طراحی موشک به همراه جزئیات اجزای طراحی شده مدل 2- قابلیت استخراج نقشه دوبعدی 3- قابلیت استفاده جهت تحلیل مدل 4 قابلیت استفاده جهت ساخت مدل 5- قابلیت استفاده در سایر نرم افزار های مدل سازی (راهنما : فایل مدل با فرمت step را به صورت save as ذخیره کنید سپس در سایر نرم افزار های طراحی این فایل را open کنید ) نکته : پروژه ها را در نرم افزار Solidworks ورژن 2018 باز شود
٤,٠٠٠ تومان
طراحی پیستون به همراه جزئیات اجزای طراحی شده مدل
1- طراحی پیستون به همراه جزئیات اجزای طراحی شده مدل 2- قابلیت استخراج نقشه دوبعدی 3- قابلیت استفاده جهت تحلیل مدل 4 قابلیت استفاده جهت ساخت مدل 5- قابلیت استفاده در سایر نرم افزار های مدل سازی (راهنما : فایل مدل با فرمت step را به صورت save as ذخیره کنید سپس در سایر نرم افزار های طراحی این فایل را open کنید ) نکته : پروژه ها را در نرم افزار Solidworks ورژن 2018 باز شود
٣,٠٠٠ تومان

نظرات کاربران

0 0
زاهدی   1398-7-29 07:25:51

سلام تو این مجموعه شیت متال هم آموزش داده شده ؟

0 0
گروه آموزشی ذهابی   1398-7-29 09:10:30

سلام
این بخش در این دوره قرار داده نشده است

0 0
رادین   1398-7-23 19:14:28

بنده یه سوالی داشتم وقتی داخل محیط Surface Sweep میواخم مستطیل بکشم و بعدش می خوام اندازه گذاری کنم و اضلاع مستطیل بهم کج میشه، لطفا راهنمایی بفرمایید

0 0
گروه آموزشی ذهابی   1398-7-23 21:37:08

سلام
بهتر است از قیود استفاده کنید و اضلاع مستطیل را به صورت عمود بر هم قرار دهید همچنین یکی از اضلاع موازی را به صورت افقی یا عمودی قرار دهید

0 0
mahrokh   1398-7-17 11:36:51

سلام،
اگربا آموزش سالیدورک یک طرح راترسیم نمودیم،چگونه می توان آن طرح را به صورت عملی پیاده سازی کرد؟
آیا نیاز به دستگاه خاصی مثل cnc است؟

0 0
گروه آموزشی ذهابی   1398-7-17 18:18:06

سلام
بهترین راه برای این موضوع استفاده از پرینتر های سه بعدی میباشد که در این حالت هم میتوانید قطعه طراحی شده را با مقیاسی کوچکتر در اختیار داشته باشید و همچنین هزینه بسیار کمتری نسبت به سایر روشها دارد

0 0
کمال   1398-7-16 08:48:30

واقعا عالی، بسیار روان و شیوا بیان شده بود و کلی در وقتم صرفه جویی شد، ممنونم از لطفتون

0 0
گروه آموزشی ذهابی   1398-7-16 09:04:03

سلام
ممنون امیدواریم موفق باشید

0 0
سید احمد   1398-7-13 01:36:54

این آموزش مطابق با سالیدورک نسخه چه سالی هست

0 0
گروه آموزشی ذهابی   1398-7-13 12:39:08

سلام
این آموزش منطبق بر سالیدورک 2018 میباشد

0 0
کیانا   1398-7-12 20:58:01

داخل فصل ها از دستورهای سرفیس آموزشی هست؟

0 0
گروه آموزشی ذهابی   1398-7-12 22:14:30

سلام
این بخش در دوره بعدی آموزش قرار داده شده است و یک فصل به این محیط اختصاص داده شده است

0 0
شایان   1398-7-09 10:19:30

درود
آیا فیلم هایی که در قسمت آموزش رایگان هست تو آموزش هم هست

0 0
گروه آموزشی ذهابی   1398-7-09 17:39:44

سلام
بله این بخش به عنوان دمو قرار داده شده است که حدود یک ساعت و نیم از آموزش میباشد

0 0
حمید   1398-7-3 03:20:39

سلام
میشه بگین در مورد روش پایپینگ تو این آموزش بحثی شده یا نه ؟

0 0
گروه آموزشی ذهابی   1398-7-3 09:17:06

نه درخصوص این بخش ها در این آموزش توضیح داده نشده است

برای این مبحث بهتر است از نرم افزار piping استفاده شود

0 0
حسام بابایی   1398-6-29 17:02:03

کدوم ورژن رو آموزش میدین

0 0
گروه آموزشی ذهابی   1398-6-29 17:19:24

سلام
ورژن آموزش داده شده 2018 میباشد

0 0
سونیا   1398-6-26 09:23:40

سلام و خسته نباشید خدمت استاد گرامی
من مدتی میشه این دوره رو خریداری کردم.
انقدر فیلم ها روان و خوب توضیح داده شده که در کمترین زمان تونستم حداکثر یادگیری رو داشته باشم.

0 1
گروه آموزشی ذهابی   1398-6-26 19:20:36

سلام

ممنون
امیدوارم موفق باشید

0 0
سارا زارع   1398-6-24 15:00:19

با سلام
میخواستم بپرسم motion study تو این آموزش تدریس شده ؟

0 0
گروه آموزشی ذهابی   1398-6-24 16:55:28

سلام
این بخش در دوره آموزشی بعدی آموزش داده شده است ( در فصل assembly )

0 0
هادی   1398-6-18 20:26:33

آموزش mold tools و sheet metal داخل این پکیج آموزشی هست؟

0 0
گروه آموزشی ذهابی   1398-6-19 10:40:09

سلام
نه متاسفانه این بخش ها رو شامل نمیشود

0 0
علی   1398-6-18 16:35:01

سلام بنده چندین نرم افزار و کتاب و کلاس سالیدورک ازجمله آموزش گردو و لوح آموزش را تهیه کرده ام اما متاسفانه فقط مسایل ساده و بخش های عمومی تقریبا خوب آموزش داده میشود اما قسمت های شیت متال و شبیه سازی حرکت بصورت خیلی جزئی بیان می‌شود و از قسمت‌های حرفه ای و خاص مانند قسمت pcb-electrical هیچ مطلبی در هیچ منبع فارسی حتی برای نشان دادن محیط و قابلیت های این نرم افزار وجود ندارد
میتونید بگید که نقطه تمایز این آموزش با سایر آموزش هایی که تو بازار هست در چیه

0 0
گروه آموزشی ذهابی   1398-6-18 18:09:59

سلام
همانطور که اشاره کردید محیط های ابتدایی و مقدماتی عموما در آموزش ها ، آموزش داده میشود این به این خاطر است که میزان تقاضا برای این محیط ها بسیار زیاد میباشد و این محیط ها با خاصیت کاربردی در زمینه های مختلف ، بسیاری از نیازهای طراحان و مهندسان را برطرف میکنند
وجه تمایز این آموزش با تمامی آموزش ها بیان تمامی نکات و بخش های مختلف هر دستور میباشد که تمامی جزئیات و کاربردهای مختلف توضیح داده شده است
در اصل هیچ نکته ایی در محیط های آموزش داده شده در نرم افزار از قلم نیافتاده است
بخش مورد نظر شما با توجه به درخواست بسیار پایین ، عموما مورد آموزش قرار نمیگیرد

اما اگر سوالی درخصوص این بخش دارید میتونید توی تلگرام با ما در میان بگذارید

0 0
Pouya   1398-6-15 02:10:30

درود
نرم افزار solidworks باeplan solidwork فرقی داره؟؟ یا هردو یکی هستند؟

0 0
گروه آموزشی ذهابی   1398-6-15 08:17:46

سلام
نرم افزار eplan برای بخش الکترونیک میباشد
که خود نرم افزار سالیدورک بخش الکترونیک خود را با همکاری eplan جدیدا عرضه کرده است

0 0
مهدی یاوری   1398-6-11 10:58:01

سلام
یه سوال از خدمتتون داشتم ممنون میشم پاسخ بدید
چطور می تونم از بخشی از قطعه کپی بگیرم وبه تعداد دلخواه در کنار قطعه اصلی قرار بدم

0 0
گروه آموزشی ذهابی   1398-6-11 15:03:14

سلام
برای این منظور بهتر است که قطعه رو از بخشی که نیاز دارید به کمک دستور split جدا کنید
سپس به کمک دستور copy بخش مورد نظر را کپی کنید

0 0
سهیلا   1398-5-31 20:42:09

سلام
من از سالید هیچی بلد نیستم و میخوام یاد بگیرم آیا این آموزش به کار میاد ؟

0 0
گروه آموزشی ذهابی   1398-5-31 23:02:49

سلام
این آموزش برای افراد مبتدی و همچنین برای کسانی که هیچ آشنایی به نرم افزار ندارند ، باتوجه به نحوه آموزش و ذکر تمامی نکات ، بسیار کاربردی میباشد
تیم طراحی و آموزش تمامی نکات را برای آموزش این نرم افزار درنظر گرفته اند

1 0
samaneh   1398-5-29 07:37:04

از کجا میشه فهمید واحد های نرم افزار چیه

0 0
گروه آموزشی ذهابی   1398-5-29 10:01:22

سلام
در نوار پایینی محیط نرم افزار میشه متوجه شد
سمت راست نوار پایین هر محیطی برای واحد جاری نرم افزار می‌باشد
این بخش به همراه توضیحات کامل تر در آموزش وجود دارد

0 0
مجتبی   1398-5-28 22:13:20

من اگه بخوام از صفر شروع کنم از کجا باید شروع کنم

0 0
گروه آموزشی ذهابی   1398-5-28 23:49:10

سلام
برای شروع یادگیری نرم افزار طبیعتا شما در ابتدا باید با نوار ابزار ها و محیط های مختلف آشنایی کلی پیدا کنید
سپس با محیط Sketch در نرم افزار آشنا بشوید
محیط Features محیط بعدی هست که باید با آن آشنا شوید
این محیط اکثر نیازهای طراحی رو برطرف میکند و محیط بسیار کارآمدی میباشد

تمامی این شرایط در مجموعه آموزشی ما لحاظ شده است

0 1
آرش فرهادی   1398-05-27 04:47:36

آیا موادی که به قطعه ها میدیم توی تحلیل ها هم تاثیر میذاره

0 0
گروه آموزشی ذهابی   1398-05-27 09:03:31

سلام
هنگامی موادی که به قطعات اختصاص میدهید ، در اصل خصوصیات ترموفیزیکی ان ماده را به قطعه خود اختصاص میدهید
این خصوصیات تا هنگامی که قطعه مورد تحلیل قرار نگیرد فقط جنبه ظاهری دارد اما هنگامی که قطعه تحت تحلیل قرار بگیر ، خواص ناشی از مواد اختصاص داده شده مسلما اثرگذار خواهد بود
البته ذکر این نکته لازم است که اگر قطعه ها در سایر نرم افزار های تحلیل مانند انسیس مورد تحلیل قرار دهید نیازی به اضافه کردن مواد در سالیدورک به قطعه خود ندارید

0 0
iman   1398-5-22 23:35:14

با سلام
من میخواهم از چند نقشه که از قطعات مختلف دارم یک نقشه عرضه تهیه کنم
میشه لطفاً راهنمایی کنید

0 0
گروه آموزشی ذهابی   1398-5-23 10:19:39

سلام
دو راهکار برای این موضوع دارید
اول اینکه از نقشه های خودتون رو در محیط drawing اضافه کنید و نقشه عرضه رو بسازید البته این کار مستلزم هماهنگ بودن فرمت نقشه های شما با فرمت نرم افزار می‌باشد
دومین راه این است که قطعات رو به صورت سه بعدی در نرم افزار طراحی کنید سپس قطعات مختلف رو در محیط drawing اضافه کنید
توی این حالت شما دستتون برای ایجاد نقشه عرضه در حالت های مختلف کاملا باز هست

0 0
فرشاد   1398-5-19 18:34:42

در خصوص طراحی قطعات با سطح مقطع متغیر میتونید یه کمک کنید

0 0
گروه آموزشی ذهابی   1398-5-19 21:10:36

سلام
عموماً برای این منظور از دستور loft استفاده میشود
این دستور پر آموزش به طور مفصل توضیح داده شده است

0 0
مهرداد   1398-5-16 11:39:14

چرا نرم افزار برای قطعات ضخامت های پایین رو قبول نمیکنه

0 0
گروه آموزشی ذهابی   1398-5-16 13:27:55

سلام
طراحی قطعات با ضخامت کم در محیط surface انجام بشود محیط features توانایی تولید و طراحی پوسته ها را ندارد

0 0
nazanin farabi   1398-5-15 19:36:24

ببخشید این آموزش تماماً تو سالیدورک 2018 آموزش داده شده؟ یا ورژن ها پایین تر هم شاملش میشه؟

0 0
گروه آموزشی ذهابی   1398-5-15 21:40:11

سلام
کل آموزش در نرم افزار سالیدورک 2018 میباشد

0 0
سیما نبوی   1398-5-15 17:10:49

ایا تو نرم افزار میشه از سوراخ یا حفره های استاندارد استفاده کرد ؟ ( یعنی بخشی برای سوراخکاری های مختلف داره سالیدورک)

0 0
گروه آموزشی ذهابی   1398-5-15 18:56:25

سلام
نرم افزار سالیدورک توی زمینه سوراخکاری بسیار خوب عمل کرده است و استاندارد های سوراخکاری و حالت های مختلف رو شامل میشه
این بخش در آموزش به طور کامل توضیح داده شده است

0 0
جابر   1398-5-11 07:33:18

در این مجموعه غیر از آموزش دستورات سالیدورک به اندازه کافی مثال و پروژه هم آوردین؟

0 1
گروه آموزشی ذهابی   1398-5-11 14:29:13

سلام
بله در بخش های مختلف مثال هل و پروژه های مرتبط با بخش آموزش داده شده ، انجام شده است

0 0
آرمان نیکوکار   1398-5-10 11:25:42

سلام تو این آموزش اشاره ای به مباحث طراحی استراکچر ها با پروفیل های استاندارد شده ؟

0 0
گروه آموزشی ذهابی   1398-5-10 14:29:07

سلام
بله در خصوص این بخش ها توضیحاتی داده شده است

0 0
امین   1398-5-9 14:58:52

سلام
میشه بفرمایید حجم این فیلم آموزشی چقدر هستش؟

0 0
گروه آموزشی ذهابی   1398-5-9 17:32:12

سلام
حجم کل فایلها حدود 3 گیگ میباشد

0 0
فهمیه   1398-5-7 11:43:22

سلام
واقعا همینطور که تو فیلم های رایگان توضیح میدین تو فیلم آموزشی هم کامل همه چیرو بیان می کنید ؟؟

0 0
گروه آموزشی ذهابی   1398-5-7 12:10:36

سلام
بخش دمو و فیلم های رایگان به صورت تصادفی از بخش های مختلف آموزش انتخاب شده است و مجموعه آموزش نیز دقیقا به همین صورت میباشد

0 0
دانشجو   1398-5-7 08:10:11

برای تولید یک مکانیزم باید چیکار کنم

0 0
گروه آموزشی ذهابی   1398-5-7 10:11:46

سلام
برای این منظور بهتره از محیط assembly نرم افزار استفاده کنید
به این صورت که قطعات را در محیط assembly اضافه میکنید و سپس به کمک دستور mate قیود رو بین قطعات برقرار می‌کنید