نمونه رزومه کاری

رزومه (معرفی نامه) شامل خلاصه ای از مهارت ها ، تجارب، تحصیلات و سوابق فرد جویای کار است. در برخی کشورها عنوان CV که مخففی از عبارت Curriculum Vitae را به آن ارجاع می دهند. با افزایش شمار متقاضیان جویای کار، رزومه نوشتن و داشتن یک نمونه رزومه کاری حرفه ای و ارائه آن توسط شخص جویای کار می تواند وجه تمایز چشمگیری در عرصه رقابت کاریابی بین وی و سایر رقبایش ایجاد نماید. یک رزومه گرافیکی حرفه ای که غالبا به عنوان رزومه pdf از آن یاد می کنند کمک بسزایی در رتبه بندی انگیزه و توانایی کارجویان توسط کارفرما را داراست. تجربه ثابت نموده ، قالب آماده رزومه حرفه ای ، سبب ایجاد انگیزه در کارفرما ، جهت مرور تمام و کمال رزومه شخص شده و فرصت دیده شدن مهارتها و توانایی های شخص چندین برابر می گردد و در نهایت ملاقات با کارفرما را برای کارجو تضمین نموده و وی را به سوی میز مصاحبه هدایت می نماید. به یاد داشته باشید که در هر ارتباطی اولین برخورد نقش کلیدی و مؤثری در ادامه و بقاء رابطه ایفاء می نماید و رزومه حرفه ای شما اولین برخورد شما با کارفرما تلقی می شود که نمایانگر شناخت یا تعبیر وی از قابلیتهای شما خواهد بود.