دانلود مقاله در مورد بزهکاری

دانلود مقاله در مورد بزهکاری
حجم فایل: 53.26 KB
٢٨,٠٠٠ تومان
دانلود مقاله در مورد بزهکاری از سری مقالات روانشناسی از آنجائيكه بزهكاري و انحرافات نوجوانان از دير زمان در جامعه بشري مورد توجه انديشمندان بوده است همزمان با گسترش انقلاب صنعتي و گسترش دامنه نيازمنديها و محروميت هاي ناشي از عدم امكان برآورده شدن خواسته ها و نيازهاي زندگي موجب گسترش شديد و دامنه دار فساد،
مشخصات ارائه دهنده
آدلر
آدلر
مدت فعالیت: 6 سال
تعداد فایل ها: 511
مقالات روانشناسی


تعداد صفحات:54
فرمت فایل دانلودی:doc

بزهكاري نوجوانان:

از آنجائيكه بزهكاري و انحرافات نوجوانان از دير زمان در جامعه بشري مورد توجه انديشمندان بوده است همزمان با گسترش انقلاب صنعتي و گسترش دامنه نيازمنديها و محروميت هاي ناشي از عدم امكان برآورده شدن خواسته ها و نيازهاي زندگي موجب گسترش شديد و دامنه دار فساد، بزهكاري، عصيان، تبهكاري، سرگرداني، دزدي و ديگر انحرافات در اطفال و نوجوانان شده است امروزه مشكلاتي جهت پيشگيري از انحرافات جوانان در كشور ما هم مطرح شده است و آمار آن به خوبي در كشور هويدا است.

جهت پيشگيري از انحرافات جوانان و نوجوانان، انديشمندان و دانشمندان علوم اجتماعي و روانشناسي – روانپزشكي در راستاي شناسايي علل و يافتن راه حلي به پژوهش پرداختند و هر كدام به عواملي از قبيل محيط بيروني كه شامل طبيعت – جامعه عوامل اجتماعي و خانوادگي كه خود در بردارنده، عوامل اقتصادي، سياسي و تربيتي هستند اشاره نموده اند (فرجاد ، 1363 ، صفحه 69).

بزهكاري نوجوانان در جوامع مختلف مورد بحث بوده و راه حلهايي براي آن پيشنهاد نموده اند دوره نوجواني به خاطر تحولات بلوغ و ارزش ها و بحران هويت مرحله اي است كه در آن بزه بيشتر اتفاق مي افتد و سن بزهكاري در جوامع مختلف فرق مي كند و حداقل سن بزهكاري در زندان اصفهان 12 سال گزارش شده است و در كانون اصلاح و تربيت تهران و مشهد حداقل سن 10 سال بوده است (احمدي 1357 صفحه 133).

از نظر اجتماعي بزهكاري را به سه دسته تقسيم كرده اند:

  • بزهكاري بر عليه اشخاص عادي مانند ضرب و جرح: تجاوز به عنف ، كشتن عمد يا غير عمد.
  • بزهكاري بر عليه دارائي و مالكيت ديگران مانند دزدي – جعل اسناد.
  • بزهكاري بر عليه نظم عمومي مانند فحشاء ، خريد و فروش مواد مخدر.

بزهكاري را نمي توان منحصر بر طبقه خاصي دانست شايد عده اي راه فرار از قانون را بدانند و با حيله و دسايسي از چنگ قانون فرار كنند و طبعاً جزء‌ آمار نگردند. آنچه مسلم است بزهكاري در تمام طبقات وجود دارد ولي ميزان آن در طبقات پايين اجتماعي بيشتر است (فرجاد 1363 صفحه 170).

با وجود اينكه بزهكارها متنوعند و دامنه آنها از انحرافات جنسي تا اعتياد را مي گيرد ولي امروزه در كتابهاي مختلف شناخت مشكلات شخصيتي و اجتماعي و كتاب روانپزشكي و روانشناسي بحث انحرافات جنسي و اعتيادها را به صورت جداگانه اي مورد بحث قرار مي دهند و زمينه بحث بزهكاري ها را بيشتر محدود به شخصيتهاي ضد اجتماعي مي دانند،‌ ضد اجتماعي ها و سوسيوپاتها رفتاري خاصي دارند كه با شرارت و اعمال ضد اجتماعي در كودكي و اوايل جواني شروع مي شود و به اختلاف شديدي در روابط خانوادگي در تحصيل، شغل و ازدواج مي انجامد

آرزوی موفقیت روز افزون
( آدلر گروه)
 

 

فایل های مرتبط

سایر فایل های ارائه دهنده

دانلود مقاله در مورد حاشيه نشينی و تنظيم خانواده
دانلود مقاله در مورد حاشيه نشيني و تنظيم خانواده از سری مقالات روانشناسی جمعيت ايران طي چند دهه گذشته، رشد شتاباني داشته است، به طوري كه در طول كمتر از دو دهه به طور باور نكردني جمعيت ايران بيش از دو برابر شد. انفجار جمعيت در ايران همراه با مسائلي همچون افزايش سريع شهرها، افزايش فقر، مشكل مسكن و مهاجرت بي رويه روستاييان به شهرها بوده است.
٢٨,٠٠٠ تومان
دانلود مقاله در مورد رشد اجتماعی و هویت نوجوان
دانلود مقاله در مورد رشد اجتماعی و هویت نوجوان از سری مقالات روانشناسی منظور از بلوغ يا نوجواني رشد دركليه جنبه ها اعم از فيزيكي- عقلي و اجتماعي است به همين جهت اين واژه نسبت به واژه هاي بلوغ جنسي كه مفهوم بسته تري دارد وسيع تر است . نوجواني دوره اي است است حد فاصل ميان كودكي و بزرگسالي و بسته به افراد و جوامع گوناگون و متغير است شروع آن با بلوغ جنسي است .
٢٨,٠٠٠ تومان
دانلود مقاله در مورد راه های تقویت اعتماد به نفس
دانلود مقاله در مورد راه های تقویت اعتماد به نفس از سری مقالات روانشناسی در روان شناسی مفهوم خود مفهومی انتزاعی است، ولی برای هر فرد قابل درک می باشد و اغلب آن را مرکز اصلی شخصیت می دانند. بیشتر نیروها به خصوص نیروهای مثبت و جهت گیری های شخصیت از این مرکز برمی خیزند. خود یا نفس ترکیبات متعددی دارد مثلاً خود فیزیکی، خود اجتماعی، خودآرمانی، هدف های شخصی و جز آنکه همه این مؤلفه ها زمینه را برای ارزشیابی خودش شکل می گیرد. این قضاوت ها باعث می شوند که ما خود را ارزشمند یا غیر ارزشمند بدانیم.
٢٨,٠٠٠ تومان
دانلود مقاله در مورد دگرگونی اجتماعي و مسأله انتظار
دانلود مقاله در مورد دگرگوني اجتماعي و مسأله انتظار از سری مقالات روانشناسی سرنوشت‌سازترين دگرگوني جهان پژوهشي در باب دگرگوني‌هاي اجتماعي و مسأله انتظار دگرگوني اجتماعي از مسائلي است كه همواره ذهن دانشمندان را به خود جلب كرده است و هر كدام به فراخور وسع علمي خويش در اين باره اظهار نظر كرده و علل و عوامل آن را با توجه به ديدگاه خود شرح و بسط داده‌اند.
٢٨,٠٠٠ تومان
دانلود مقاله در مورد اعتصاب
دانلود مقاله در مورد درباره اعتصاب از سری مقالات روانشناسی در مرتبه اول بايد توضيحی برای وقوع و انتشار اعتصابها پيدا کنيم. هر کس که اعتصابهايی را، چه از تجربيات شخصی خود و چه از گزارشات ديگران، و يا روزنامه‌ها، بخاطر بياورد فورا متوجه ميشود که هر جا که کارخانه بزرگ برپا شده و بر شماره شان افزوده ميشود اعتصاب اتفاق ميافتد و بسط مييابد.
٢٨,٠٠٠ تومان
دانلود مقاله در مورد كودک آزاری در ايران
دانلود مقاله در مورد كودك آزاری در ايران از سری مقالات روانشناسی نابسامانيهاي اقتصادي و اجتماعي از قبيل: فقر ، تورم، گراني، بيكاري، فقدان امنيت مالي و حقوقي و ديگر عواملي كه سبب «محروميت» ميشوند، زمينه مناسبي براي پرورش آنواع آسيبهاي اجتماعي چون: خودكشي، سرقت، اعتياد به مواد مخدر ، خشونت و انواع آن، طلاق، تكدي گري و غيره را در بطن جامعه فراهم ميكند كه در اين ميان ميتوان به يكي از مهمترين آسيبهاي اجتماعي يعني خشونت عليه كودكان اشاره كرد كه خود نتيجه ناخواسته پديده هايي چون فقر مالي و معنوي، رشد جمعيت و بسياري از نابسامانيهاي اجتماعي ديگر كه سبب بوجود آمدن انواع حالتهاي رواني و عصبي در فرد ميشود ميباشد.
٢٨,٠٠٠ تومان
دانلود مقاله در مورد حقوق شهروندی
دانلود مقاله در مورد حقوق شهروندی از سری مقالات روانشناسی در تمدنهاي سنتي امر قدسي در همه ي شئون حيات بشري متجلي است ولي امروزه متأسفانه همه ي امور را از ديدگاه ناقص علوم ناسوتي بشري مي نگرندو جايگاه امر قدسي را در شئون حيات بشري لحاظ نمي كنند .ما در اينجا قصد كرده ايم تا ديدگاه سنتي را در ارتباط با بحث حقوق شهروندي احيا كنيم .از ديد ما حقوق شهروندي ناظر به حقوق فطري انسان است و سلب ناپذير، غير قابل تخلف و ازلي و ابدي است.
٢٨,٠٠٠ تومان
دانلود مقاله در مورد خودکشی
دانلود مقاله در مورد خودکشی از سری مقالات روانشناسی خودكشی تلاشی آگاهانه به منظور خاتمه دادن به زندگی شخص توسط خودش می‏باشد كه ممكن است این تلاش به اقدام تبدیل گردد یا فقط به شكل احساسی در فرد بماند .
٢٨,٠٠٠ تومان
دانلود مقاله در مورد خلاقیت چیست
دانلود مقاله در مورد خلاقیت چیست از سری مقالات روانشناسی خلاقیت چیست؟ توانایی دیدن چیزها به شیوه های جدی، شكستن مرزها و فراتر رفتن از چارچوب ها، فكر كردن به شیوه ای متفاوت، ابداع چیزهای جدید، استفاده از چیز های نا مربوط و تبدیل آن به شكل های جدید.
٢٨,٠٠٠ تومان
دانلود مقاله در مورد خشم و كنترل آن
دانلود مقاله در مورد خشم و كنترل آن از سری مقالات روانشناسی خشم و كنترل آن خـشم يـك هيـجـان نـاخوشـايند اما طبيعي و ضروري براي انـسان ميباشد. خشم ميزان قابل توجهي انرژي ذهني وجسمي را مصروف خود ميكند. خشم تهديدي جدي براي روابط شخصي و شغلي پديد مي آورد. خشم فرصت لذت بـردن از زندگي را از انسان سلب ميكند. دلايل برانگيخته شـدن هيجان خشم در افراد و موقعيتهاي مختلف متفاوت است:
٢٨,٠٠٠ تومان

نظرات کاربران

آخرین مقالات

|||

پربازدیدترین مقالات

تعریف هوش

تعریف هوش

٢٨,٠٠٠ تومان
تصميم گيري درست

تصميم گيري درست

٢٨,٠٠٠ تومان
|||