ستایش مدیا

فعالیت: 1 سال و 8 ماه

تعداد تبادل نظر 0
تعداد محتوا 0

شرح فعالیت

مدرس فنون انتخابات شورای شهرو مجلس

زمینه های فعالیت

عمومی

همه موارد