لیست سیستم عامل های پشتیبانی و تست شده در csf

1396/10/24 وب هاستل

در این پست به لیست سیستم عامل های پشتیبانی و تست شده در csf می پردازیم

RedHat Enterprise از ورژن 3 تا 7
Fedora از ورژن 1 تا 22
CentOS از ورژن 3 تا 7
openSUSE ورژن 10 و 11 و 12
CloudLinux از ورژن 3 تا 7
Debian از ورژن 3.1 تا 8
Ubuntu ورژن 6 تا 15
Slackware ورژن 12

لیست مجازی ساز های پشتیبانی شده csf :

Virtuozzo	
Openvz
VMware	
UML
Xen
VirtualBox	
KVM

توجه : در برخی از مجازی ساز ها تنظیمات iptables باید در سرور اصلی اعمال شود.