آپدیت زمان سرور

1397/1/25 وب هاستل

برای آپدیت زمان سرور در ssh سرور ، کد زیر را وارد کنید

ntpdate pool.ntp.org