نحوه مشاهده وب سرور فعال

1396/10/24 وب هاستل

جهت مشاهده وب سرور فعال در کنسول ssh  دستور زیر را وارد کنید

netstat -tuplen | grep -i :80