حذف csf در سرور لینوکس

1396/10/24 وب هاستل

برای حذف csf از دستورات زیر استفاده کنید دستور زیر را در کنسول SSH اجرا کنید

cd /etc/csf
sh uninstall.sh