غیر فعال کردن ریست پسورد سی پنل

1397/1/25 وب هاستل

برای غیر فعال کردن ریست پسورد سی پنل در ssh سرور کد زیر را اجرا کنید

/usr/local/cpanel/etc/init/stopcphulkd