پیدا کردن فایل php.ini

1396/10/14 وب هاستل

برای پیدا کردن فایل  php.ini از دستور زیر استفاده کنید

locate php.ini