کانفیگ مجازی ساز VMware vSphere ESXi 6

1397/2/19 وب هاستل

 

کلید F2  را فشار دهید سپس پسورد Root  را که هنگام نصب مجازی ساز ESXi 6.5 ست کره اید را وارد کنید و کلید  Enter  را فشار دهید

2-وارد تنظیمات مجازی ساز شوید

با زدن کلید Enter  وارد مرحله بعد شوید

3-در قسمت Configure Password  رمز ورود به مجازی ساز را تغییر دهید

4-مدیریت پیکربندی شبکه مجازی ساز ESXi 6.5

با زدن کلید Enter  وارد مرحله بعد شوید

4.1-از مسیر زیر تنظیمات و پیکر بندی شبکه داخلی مجازی ساز را انجام دهید

با زدن کلید Enter  وارد مرحله بعد شوید

Configuration Management network > Network Adapters

 change the Ethernet for connect the ESXi

4.2-مدیریت پیکربندی شبکه : VLAN را تغییر دهید

با زدن کلید Enter  وارد مرحله بعد شوید

Configuration Management network > Change the VLAN ID

4.3- مدیریت پیکربندی شبکه : IPV4  را تغییر دهید

با زدن کلید Enter  وارد مرحله بعد شوید

Configuration Management network > Change the IPV4 to access the ESXi

4.4- مدیریت پیکربندی شبکه : IPV6  را تغییر دهید

با زدن کلید Enter  وارد مرحله بعد شوید

Configuration Management network > Change the IPV6 to access the ESXi

4.5- مدیریت پیکربندی شبکه : پسوند DNS را تغییر دهید

با زدن کلید Enter  وارد مرحله بعد شوید

Configuration Management network >  Change Custom DNS Suffixs

5-ریست کردن تنظیمات شبکه

با زدن کلید F11   تنظیمات شبکه ریست میشود

6-تست مدیریت شبکه، تغییر IP و نام DNS

Test Management Network, change IP and Hostname

7-بازیابی تنظیمات شبکه به حالت اولیه

با زدن کلید F11   تنظیمات شبکه بازیابی میشود

Restore all network setting factory

8-صفحه کلید را که نیاز دارید انتخاب کنید

با زدن کلید Enter  زبان مورد نظر مجازی ساز را انتخاب کنید

Choose the keyboard which do you need

9-گزینه های حالت عیب یابی

9.1- ESXi Shell را فعال کنید

9.2- SSH را فعال کنید

9.3- تعطیلات برای دسترسی ESXi Shell (محلی و از راه دور) را تنظیم کنید

9.3. Set the timeouts for ESXi Shell access (Local and Remote)

9.4- تنظیم زمان دسترسی مناسب برای استفاده از رابط مستقیم کنسول کاربر

9.4 Set IDLE timeout for Use the Direct Console User Interface (DCUI) Access

9.5- راه اندازی مجدد نماینده های مدیریت 

9.5 Restart Management Agents

هشدار! برای راه اندازی مجدد نماینده های مدیریت ، تمامی نرم افزاری مدیریت راه دور را قطع کنید. این کارهمه برنامه های در حال اجرا را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

10- سیستم نمایش گزارش ها - Logs

View System Logs

Press 1 > Syslog       (Read System logs)

 

1>گزارش های سیستمی

Press 2 > Vmkernel  (Read VMkernel logs)

2>گزارش های هسته ماشین مجازی

Press 3 > Config   (Read Configuration logs)

3>گزارش های پیکربندی

Press 4 > Management Agent (hosted)  (Read Management Agent logs)

4>گزارش های نماینده های مدیریت

Press 5 > Virtual Center Agent (vpxa)  (Read Virtual Center logs)

5>گزارش های نماینده های مجازی ساز مرکزی

Press 6 > VMware ESXi Observation log (vobd)

6>گزارش های  VMware ESXi

 

کلید مربوطه (1 تا 6) را برای مشاهده یک ورودی فشار دهید

کلید <Q> را برای بازگشت به این صفحه فشار دهید

11- اطلاعات پشتیبانی VMware ESXi را مشاهده کنید

12- برای بازیابی تنظیم اولیه کل سیستم VMware ESXi، کلید (F11) را فشار دهید

13- برای دسترسی به مجازی ساز VMware ESXi IP  مجازی سازESXI  را در مرورگر سیستم خود وارد کنید

14- در نهایت با IP  مجازی ساز وارد کنسول ESXi 6.5 شوید.