پاک کردن کش و لود سایت

1397/1/25 وب هاستل

برای پاک کردن کش و لود سایت ، کد زیر را در CMD اجرا کنید:

ipconfig /flushdns