چک کردن php apache

1396/10/14 وب هاستل

برای چک کردن php apache: از دستور زیر استفاده کنید

php -v
php -i | grep -i php.ini