دانلود پایان نامه با موضوع مقایسه رفتار اطلاع یابی آموزشی پژوهشی دانشجویان

دانلود پایان نامه با موضوع مقایسه رفتار اطلاع یابی آموزشی پژوهشی دانشجویان
حجم فایل: 11.34 KB
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه مقایسه رفتار اطلاع یابی آموزشی پژوهشی دانشجویان از سایت خرید پایان نامه اطلاع يابي فعاليت مهمي در جامعه بشري است . هر چند مي توان ادعا کرد که اطلاع يابي همواره چنين بوده است . اما اين موضوع در جامعه اطلاعاتي متداول تر است . همانگونه که قبل از پيدايش صنعت چاپ در قرن 15 ، انتقال اطلاعات بصورت شفاهي يا دست نوشته انجام مي شد . پس از اختراع چاپ توسط گوتنبرگ ، اطلاعات بيشتري روي کاغذ توليد گرديد و به شکل هاي مختلفي چون کتاب جزوه ، گزارش و مجله علمي ذخيره شد . اطلاعات در طول قرن بيستم و قرن حاضر از طريق راديو و تلويزيون و بطور فزاينده اي از طريق ارتباطات الکترونيکي و به ويژه اينترنت نيز منتقل شده است .
مشخصات ارائه دهنده
کمک دانشجو
کمک دانشجو
مدت فعالیت: 7 سال و 5 ماه
تعداد فایل ها: 285
دانلود انواع پایان نامه

تعداد صفحات:158
فرمت فایل دانلودی :doc

اطلاع يابي فعاليت مهمي در جامعه بشري است . هر چند مي توان ادعا کرد که اطلاع يابي همواره چنين بوده است . اما اين موضوع در جامعه اطلاعاتي متداول تر است . همانگونه که قبل از پيدايش صنعت چاپ در قرن 15 ، انتقال اطلاعات بصورت شفاهي يا دست نوشته انجام مي شد . پس از اختراع چاپ توسط گوتنبرگ ، اطلاعات بيشتري روي کاغذ توليد گرديد و به شکل هاي مختلفي چون کتاب جزوه ، گزارش و مجله علمي ذخيره شد . اطلاعات در طول قرن بيستم و قرن حاضر از طريق راديو و تلويزيون و بطور فزاينده اي از طريق ارتباطات الکترونيکي و به ويژه اينترنت نيز منتقل شده است .
تخمين زده مي شود که اطلاعات توليد شده بين سالهاي 1970 تا 2000 بيشتر از کليه اطلاعات توليد شده در 5 هزار سال قبل بوده است (لارج ، آندرو 1382 : 27).
پيشرفت در فن آوري هاي اطلاعات و ارتباطي مسئول چنين انفجار اطلاعاتي مي باشد و اساس بسياري از اين تغيرات ، توانايي نظام رايانه اي براي ذخيره زيادي از اطلاعات ، پردازش سريع و قابل دسترسي ساختن آنها براي کاربران در سراسر دنيا از طريق شبکه هاي ارتباطي راه دور مي باشد .
- بدين گونه ارتباطات رايانه اي ( شبکه اينترنت ) ، ارتباطات راه دور و وسايل ارتباط جمعي ، نوعي " مثلث ارتباطات " را بوجود آورده اند که دگرگوني هاي فن آوري پر اهميتي در عرصه هاي اجتماعي ، علمي و فرهنگي و ... حاصل آن است . و اصطلاحاتي همچون عصر ارتباط ، انفجار اطلاعات انقلاب ارتباطات ، جامعه اطلاعات و اسطوره يا ايدولوژي جامعه اطلاعات و نظاير آنها ، که آنها ، که در سال هاي اخير در کتاب ها و آثار پژوهشي محققان در حوزه هاي جامعه شناسي و فلسفه و علم ، و ارتباطات و علوم کتابداري و اطلاع رساني مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند ( معتمد نژاد 1371 ) .
در حال حاضر بحث هاي گسترده اي بدنبال تغييرات شگرفي که اينترنت در اطلاع يابي و فعاليتهاي پژوهشي در جوامع علمي ايجاد کرده است وجود دارد و آن گوياي اين حقيقت است که دراين سالها استفاده افراد بخصوص دانشجويان نحصيلات تکميلي از شبکه هاي الکترونيکي به سرعت افزايش يافته و اينترنت بعنوان يکي از مجراهاي قابل دستيابي به اطلاعات براي دانشجويان جهت انجام فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي در دانشگاهها و موسسات آموزشي عالي تبديل شده است . اين فن آوري در حال تغير شيوه هاي دانشجويان را در جستجوي اطلاعات ، ارتباط با همديگر ، هدايت پژوهش و آموزش و توزيع نتايج تحقيق تحت تاثير قرار داده است. چنين به نظر مي رسد که سواد اطلاعاتي در جامعه اي که دائم در معرض تغييرات فناوري و همچنين در معرض تغييرات اطلاعاتي بي شماري قرار دارد ، لازم است سواد اطلاعاتي شامل توانايي در تشخيص نياز ، توانايي ذخيره اطلاعات و توانايي باز يابي و ارزيابي انتقادي اطلاعات بازيابي شده و استفاده مناسب در زمان لازم ، مي باشد . سواد اطلاعاتي باعث رفتار اطلاعاتي مناسب در شناسايي ، کسب و اشاعه اطلاعات از طريق هر مجرا و رسانه اي مي شود . رفتار اطلاعاتي مناسب ، فرآيند جستجو ، بازيابي ، شناخت و کاربرد منطقي محتوا است . ( فتاحي 1382 ، 276 ) .
در نتيجه نياز به شناخت رفتار اطلاع يابي آموزشي – پژوهشي احساس مي شود چرا که با شناخت رفتار اطلاع يابي و ارزيابي تاثيرات فناوري بر رفتار جستجو و نيز شناخت چگونگي استفاده دانشجويان از اينترنت و عوامل موثر در استفاده از آن ، جايگاهي براي پژوهش و آموزش و توسعه بوجود مي آيد و آن باعث افزايش پژوهش دانشگاهي و بهبود آموزشي مي شود .

 

 

سرفصل ها

فصل اول

 • مقدمه
 • بيان مساله
 • اهميت و ضرورت
 • اهداف پژوهشي
 • سوالات پژوهشي
 • فرضيه هاي پژوهشي
 • تعريف مفاهيم
 • تعاريف عملياتي مفاهيم

فصل دوم

 • مقدمه
 • رابطه خدمات دانشگاهي و توسعه ملي
 • تاثير دانشگاه در توسعه اقتصادي
 • تاثير دانشگاه در توسعه اجتماعي / سياسي
 • تاثير دانشگاه در توسعه فرهنگي
 • رسالت ، وظايف و خدمات دانشگاه
 • اينترنت
 • تاريخچه اينترنت
 • ابزارها و خدمات اينترنت
 • رفتار اطلاع يابي
 • خاستگاه مفهوم اطلاع يابي
 • جست و جوي اطلاعات و ساز و کارهاي بهينه سازي آن
 • انتخاب يک بانک اطلاعاتي براي انجام جست و جو
 • فرمول جست و جو
 • ترکيب فرمول جست و جو با استفاده از عملکرد هاي موجود
 • انجام جست و جو
 • مدل هاي رفتار اطلاع يابي
 • مدل رفتار اطلاع يابي اليس
 • مدل رفتار اطلاع يابي كالتو
 • مدل رفتار اطلاع يابي بلكين
 • مدل رفتار اطلاع يابي مار چينونين
 • مدل رفتار اطلاع يابي ويلسون
 • مهارت باز يابي اطلاعات
 • رفتار اطلاع يابي مورد نياز در فرآيند پژوهش

فصل سوم

 • مقدمه
 • روش پژوهش
 • جامعه پژوهشي و روش نمونه گيري
 • ابزار پژوهش
 • روش تجزيه و تحليل داده ها

فصل چهارم

 • مقدمه
 • تجزيه و تحليل داده ها

فصل پنجم

 • مقدمه
 • بحث و نتيجه گيري
 • پيشنهادها
 • پيشنهادات براي پژوهش آتي
 • محدوديت ها
 • خلاصه
 • منابع فارسي
 • منابع انگليسي
 • چکيده انگليسی

فایل های مرتبط

سایر فایل های ارائه دهنده

دانلود پایان نامه با موضوع نياز سنجی كاركنان اطلاعات استان خراسان رضوی
دانلود پایان نامه نياز سنجی كاركنان اطلاعات استان خراسان رضوی از سایت خرید پایان نامه امروزه به موازات آموزشهاي مرسوم نظام آموزشي و دانشگاهي، موسسات، ادارات و سازمانهاي مختلف برنامه‎هايي را طرح كرده و براي دستيابي به اهداف خاص خود به اجرا درآورده‎اند.
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع نقش بازی در پرورش خلاقیت کودکان
دانلود پایان نامه نقش بازی در پرورش خلاقیت کودکان از سایت خرید پایان نامه کودکان نیروهای بالقوه ای هستند که برای تداوم و انتقال ارزشها به نسلهای آینده باید مورد توجه قرار بگیرند.
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع نقد و بررسي رمان سووشون
دانلود پایان نامه نقد و بررسي رمان سووشون از سایت خرید پایان نامه نخستين تصوري كه از شنيدن تركيب جامعه‌شناسي ادبيات در ذهن نقش مي‌بندد، احتمالاً بررسي تأثير مستقيم رخدادهاي اجتماعي مشخصي بر ادبيات يك دوره و به ويژه نمودهاي معين آن در آثاري خاص است.
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مكانيسم هاي دفاعي ـ رواني
دانلود پایان نامه مكانيسم هاي دفاعي ـ رواني از سایت خرید پایان نامه زيگموند فروید در 1909 طی یک سلسله سخنرانی در دانشگاه کلارک که به دعوت روان شناسی به نام جی. استانلی هال انجام شد، روان شناسی روانکاوانه را به ایالات متحده معرفی کرده بنابراین در ایالات متحده نخستین بار روان شناسها بودند که نظریات ووید را در مجامع علمی به رسمیت شناختند.
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مقایسه میزان افسردگی در زنان شاغل و غیر شاغل شهرستان بجنورد
دانلود پایان نامه مقایسه میزان افسردگی در زنان شاغل و غیر شاغل شهرستان بجنورد از سایت خرید پایان نامه افراد آدمی از همان آغاز کوشیده اند تا حالتهای آشفته هیجانی یا انفعالی را درک کنند و به آنها پاسخ های شایسته بدهند؛
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیر بزهکار
دانلود پایان نامه مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیر بزهکار از سایت خرید پایان نامه از زمانيكه انسان پا به عرصه وجود گذاشت ، تنوع در رفتار ، افكار ، احساسات و نگرشهاي او چيزي بود كه همواره جلب توجه كرده است .
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مددکاری
دانلود پایان نامه مددکاری از سایت خرید پایان نامه 1- تعريف مدد كاري اجتماعي : مدد كاري اجتماعي حرفه ايست مبتني بردانش مهارت ، استعداد مانند عقيده ، باور وتفكر كه به افراد گروهها وجوامع كمك مي نمايد تا آنها بتوانند ضمن تشخيص مشكل وشناختن مشكل به گونه اي كار آمد وتاثير گذار با مشكل خود مواجه گردند ودر نهايت ضمن سازگاری باوضعيت موجود رضايت خاطر وتوانمندي در آنان بوجود آيد .
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع بررسي امكان تشخيص استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس
دانلود پایان نامه بررسي امكان تشخيص استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس از سایت خرید پایان نامه مساله عمده و اساسي مورد بحث در اين پژوهش آگاهي و شناخت نسبت به انواعي از معاملات خارج از تراز نامه ،روشهاي رايج مورد استفاده توسط شركتها و در نهايت ارزيابي اينكه آيا حسابرسان قادر به تشخيص اين نوع از تامين مالي هستند يا خير. .با توجه به اينكه معا ملات تامين مالي خارج از تراز نامه انواعي از معا ملاتي هستند كه به صورتي از نمايش كامل از فعا ليتها و رويداد هاي مالي رخ داده شده در حسابها نشان داده نمي شود اين گونه معا ملات باعث تغيير در سا ختار سرمايه از طريق عدم ثبت بدهيها و تعهدات عمده در صورتهاي مالي (تراز نامه)مي شود .
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مبانی شهادت زنان در اسلام
دانلود پایان نامه مبانی شهادت زنان در اسلام از سایت خرید پایان نامه با ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان ، تحولی عظیم در تمامی زمینه های زندگی عرب جاهلی بوجود آمد و احکام مربوط به طهارت و نجاست نیز از این دگرگونی بی بهره نبود و اسلام در این زمینه هم شیوه های نو به جهان عرضه داشت .
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت
دانلود پایان نامه کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت از سایت خرید پایان نامه در عصر حاضر که دوره پيشرفت فناوری به خصوص فناوری اطلاعاتی و ارتباطی است کمتر حرفه ای را می بينيم که دستخوش تغيير و تحول قرار نگرفته باشد .
٣٥,٠٠٠ تومان

نظرات کاربران

آخرین مقالات

|||

پربازدیدترین مقالات

|||