دانلود پایان نامه با موضوع سلامتى تن و روان

دانلود پایان نامه با موضوع سلامتى تن و روان
حجم فایل: 221.60 KB
١٠,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه سلامتى تن و روان از سایت دانلود پایان نامه های روانشناسی آنچه در كتاب حاضر آمده، حداقل معارفى است كه براى رسيدن به يك راه و رسم مشخص در زندگى مورد نياز است.
انسان، كه نقطه اوج آفرينش است، بايد راه و رسم رسيدن به مقام اصلى خود را بداند و براى رسيدن و شدن تلاش كند.
مشخصات ارائه دهنده
کمک دانشجو
کمک دانشجو
مدت فعالیت: 5 سال و 7 ماه
تعداد فایل ها: 285
دانلود انواع پایان نامه

تعداد صفحات:200
فرمت فایل دانلودی :doc

آنچه در كتاب حاضر آمده، حداقل معارفى است كه براى رسيدن به يك راه و رسم مشخص در زندگى مورد نياز است.
انسان، كه نقطه اوج آفرينش است، بايد راه و رسم رسيدن به مقام اصلى خود را بداند و براى رسيدن و شدن تلاش كند.
كتاب حاضر، اين راه و رسم را نشان مىدهد تا ان شاء الله در عمل نيز به آن رسيم.
لازم به ذكر است كه در اين كتاب، سعى شده است تا حتى الامكان، اصالت و خلوص نوشتهها طورى باشد كه از هرگونه كجفهمى و انحراف به دور باشد و در نتيجه، خواننده نيز به بصيرتى در پناه نور و خلوص دست يابد.
بنابراين، از هيچ نوع گرايش خاصّى، جز شرع و عقل و منطق پيروى نشده است.
همچنين، سعى شده است تا جايى كه در توان بوده، از مشهورترين آيات قرآنى، احاديث، اشعار، سخنان ائمّه و اوليا، استفاده شود و بنابراين، توصيه مىشود در خواندن كتاب، حوصله داشته باشيم و چند بار آن را بخوانيم و با آن مأنوس شويم و حتى الامكان به نوشتهها تسلط يابيم و بيشتر جملات را حفظ كنيم; چرا كه مطالب كتاب، بيشتر مطالب فطرى و قلبى است و كمتر به مسائل ذهنى پرداخته است و بحثهاى فطرى و عقلى رسيدن و شدن هستند، نه ذهنيات و اطلاعات صرف.
از اين رو، توصيه مىشود كتاب را به عنوان سرگرمى و با سرعت نخوانيم، بلكه با حوصله، دقت و صرف وقت و به تكرار بخوانيم و سرانجام به پياده كردن مطالب آن در زندگى روزمره بپردازيم تا ان شاء الله به هدف اعلاى حيات دست يابيم.
 

سرفصل ها

فصل اول

 • شناخت انسان
 • تن

فصل دوم

 • شناخت نفس و روان
 • نفس و شئون آن
 • نبات
 • حيوان
 • انسان
 • اوّل
 • دوم
 • سوم
 • قواى پنجگانه
 • وهم و خيال
 • عقل
 • انواع نفس
 • نفس امّاره
 • نفس مطمئنّه
 • منِ مجازى
 • شهوات
 • حرص
 • هراس
 • غم
 • قياسها
 • كينهها
 • داستانى درباره منِ مجازى و منِ اصلى
 • عوارض زندگى در منِ مجازى
 • اضطراب
 • ـ تعلّق خاطر
 • ثانياً

فصل سوم

 • بهداشت و سلامتى
 • هداشت خانواده
 • مشاوره
 • مقدّمه
 • ژن و كروموزوم چيست
 • بيماريهاى ژنتيك
 • جهش يا موتاسيون چيست
 • ناهنجاريهاى مادرزادى
 • مشاوره ژنتيك
 • ازدواج فاميلى
 • ازدواج زوجين غير فاميل
 • اقدامات پيش از آبستنى
 • بررسيهاى زمان آبستنى
 • بررسيهاى موقع تولد
 • موارد مطالعه كروموزومى
 • موارد بررسيهاى كروموزومى
 • سن والدين
 • عقب ماندگى ذهنى
 • عقبماندگى ذهنى چيست
 • سطوح عقبماندگى
 • خفيف
 • متوسط
 • شديد
 • عميق
 • ملاكهاى رشد طبيعى
 • ازدواج
 • شرايط پيش از ازدواج
 • علاقه و محبّت
 • هماهنگى بينش
 • اختلاف سنّى
 • برخورد با مسائل آينده زندگى
 • مسائل اقتصادى
 • مسائل خانوادگى و محيطى
 • جهيزيه و مهريه
 • مراسم عقد و عروسى
 • روابط خانواده
 • ارزشها
 • محبّت
 • گذشت
 • نتيجه
 • چند توصيه براى حفظ عشق و محبت در محيط خانه و خانواده
 • كودك
 • محيط خانواده
 • رفتار و يادگيرى
 • ارتباط والدين با كودك
 • محبت والدين
 • انتظارهاى والدين
 • ارج نهادن به شخصيت كودك
 • محيط نامتعادل در خانواده
 • نبودن الگوى خوب والدين براى فرزند
 • مشكلات رفتارى والدين با يكديگر
 • هماهنگ نبودن والدين در ارتباط با كودك
 • مشكلات رفتارى والدين با كودك
 • ـشخصيت عصبى
 • عكس العمل اوّل
 • هماهنگىسه نوع واكنش در عكس العمل اوّل داريم
 • عكس العمل دوم
 • نتيجه اين موضعگيريها
 • نتيجه كلّى
 • بهداشت و سلامتى بدن
 • تغذيه
 • آداب و احكام غذا خوردن
 • چربىها
 • مواد قندى
 • پروتئينها
 • پروتئينهاى حيوانى
 • پروتئينهاى گياهى
 • ويتامينها
 • ويتامين a
 • ويتامين d
 • ويتامين c
 • ويتامين b
 • مواد معدنى
 • كلسيم
 • فسفر
 • آهن
 • روى
 • فلوئور
 • يُد
 • مس
 • دوم ـ بهداشت و پيشگيرى
 • ـ پاكيزگى
 • ـ بهداشت دهان و دندان
 • پلاك دندانى

فصل چهارم

 • مسائل زندگى
 • خانواده
 • ارتباط با ديگران و هستى
 • آيا در هستى بدى وجود دارد
 • توجه دقيق به افراد
 • توجه دقيق به خود
 • توجه افراد به ما
 • تكليف ما چيست
 • مال و رزق
 • انواع رزق
 • رزق جان
 • غم و شادى
 • آزمايشهاى دنيايى
 • مقدّرات پروردگار
 • شرور
 • شغل
 • انتخاب شغل
 • شغل; به عنوان يك تكليف
 • مشغله زياد
 • علاقهمندى به كار
 • تقسيم كار روزانه
 • بازنشستگى
 • ابعاد مختلف زندگى
 • راه و رسم مشخص زندگى
 • بينش صحيح و چشم حقبين
 • تكليف الهى
 • در بندگى به چه چيزى مىرسيم

فصل پنجم

 • موانع رشد كمال
 • مقدّمه
 • تعلّقات
 • نتايج زيانبار تعلّقات
 • ارتباط وهمى
 • حرص و هراس
 • غم
 • عشق مجازى
 • نداشتن آخرت
 • وهم و خيال
 • وهم
 • خيال الهى
 • سوء ظن و بددلى
 • مدح و ستايش
 • عُجب
 • آفات عجب
 • درمان عجب
 • كِبر و تكبّر
 • درمان كبر
 • تواضع
 • ذلّت و حقارت
 • حبّ جاه و خودپسندى
 • عوارض حبّ جاه
 • درمان حبّ جاه
 • آمال و آرزوها
 • حسد
 • دروغ
 • دروغ در گفتار
 • دروغ در عمل
 • دروغ در اخلا
 • غيبت
 • ريا
 • انواع ريا
 • انواع ديگر ريا
 • حجابهاى ظلمانى
 • حجاب ميان انسان و خدا
 • حجابهاى نورانى
 • خروج از حجابها
 • خلاصه راههاى خروج از حجابهاى ظلمانى
 • غفلت از مقصد
 • توجه ناقص
 • عبوديت كامل

فصل ششم

 • مراتب رسيدن به كمال و حقيقت
 • مقدّمه
 • مرتبه طلب
 • مراتب طلب
 • دوام طلب
 • موانع طلب
 • نشانههاى طلب
 • مجاهدت در راه طلب
 • كمك گرفتن از علم و صبر در راه طلب
 • مرتبه بيدارى
 • چگونه بيدارى را جايگزين غفلت كنيم
 • تبديل خودمحورى به خدامحورى
 • پيمودن راه با نور بيدارى
 • ابن الوقت بودن
 • مركب راه
 • توجه به كمال خداوندى
 • حضور قلب
 • مرتبه تزكيه نفس
 • پاكيزگى ظاهر
 • پاكيزگى جوارح و اندام
 • پاكيزگى دل
 • پاكيزگى سرّ دل
 • عبوديّت
 • مراحل سير بندگى در قرآن كريم
 • يقين
 • مرتبه اوّل

فصل هفتم

 • معنويات
 • ـ توحيد
 • سفرهاى انسان
 • اوّل ـ سفر از خلق به حق

فایل های مرتبط

سایر فایل های ارائه دهنده

دانلود پایان نامه با موضوع نقش بازی در پرورش خلاقیت کودکان
دانلود پایان نامه نقش بازی در پرورش خلاقیت کودکان از سایت خرید پایان نامه کودکان نیروهای بالقوه ای هستند که برای تداوم و انتقال ارزشها به نسلهای آینده باید مورد توجه قرار بگیرند.
١٠,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع نقد و بررسي رمان سووشون
دانلود پایان نامه نقد و بررسي رمان سووشون از سایت خرید پایان نامه نخستين تصوري كه از شنيدن تركيب جامعه‌شناسي ادبيات در ذهن نقش مي‌بندد، احتمالاً بررسي تأثير مستقيم رخدادهاي اجتماعي مشخصي بر ادبيات يك دوره و به ويژه نمودهاي معين آن در آثاري خاص است.
١٠,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مكانيسم هاي دفاعي ـ رواني
دانلود پایان نامه مكانيسم هاي دفاعي ـ رواني از سایت خرید پایان نامه زيگموند فروید در 1909 طی یک سلسله سخنرانی در دانشگاه کلارک که به دعوت روان شناسی به نام جی. استانلی هال انجام شد، روان شناسی روانکاوانه را به ایالات متحده معرفی کرده بنابراین در ایالات متحده نخستین بار روان شناسها بودند که نظریات ووید را در مجامع علمی به رسمیت شناختند.
١٠,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مقایسه میزان افسردگی در زنان شاغل و غیر شاغل شهرستان بجنورد
دانلود پایان نامه مقایسه میزان افسردگی در زنان شاغل و غیر شاغل شهرستان بجنورد از سایت خرید پایان نامه افراد آدمی از همان آغاز کوشیده اند تا حالتهای آشفته هیجانی یا انفعالی را درک کنند و به آنها پاسخ های شایسته بدهند؛
١٠,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیر بزهکار
دانلود پایان نامه مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیر بزهکار از سایت خرید پایان نامه از زمانيكه انسان پا به عرصه وجود گذاشت ، تنوع در رفتار ، افكار ، احساسات و نگرشهاي او چيزي بود كه همواره جلب توجه كرده است .
١٠,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مددکاری
دانلود پایان نامه مددکاری از سایت خرید پایان نامه 1- تعريف مدد كاري اجتماعي : مدد كاري اجتماعي حرفه ايست مبتني بردانش مهارت ، استعداد مانند عقيده ، باور وتفكر كه به افراد گروهها وجوامع كمك مي نمايد تا آنها بتوانند ضمن تشخيص مشكل وشناختن مشكل به گونه اي كار آمد وتاثير گذار با مشكل خود مواجه گردند ودر نهايت ضمن سازگاری باوضعيت موجود رضايت خاطر وتوانمندي در آنان بوجود آيد .
١٠,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع بررسي امكان تشخيص استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس
دانلود پایان نامه بررسي امكان تشخيص استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس از سایت خرید پایان نامه مساله عمده و اساسي مورد بحث در اين پژوهش آگاهي و شناخت نسبت به انواعي از معاملات خارج از تراز نامه ،روشهاي رايج مورد استفاده توسط شركتها و در نهايت ارزيابي اينكه آيا حسابرسان قادر به تشخيص اين نوع از تامين مالي هستند يا خير. .با توجه به اينكه معا ملات تامين مالي خارج از تراز نامه انواعي از معا ملاتي هستند كه به صورتي از نمايش كامل از فعا ليتها و رويداد هاي مالي رخ داده شده در حسابها نشان داده نمي شود اين گونه معا ملات باعث تغيير در سا ختار سرمايه از طريق عدم ثبت بدهيها و تعهدات عمده در صورتهاي مالي (تراز نامه)مي شود .
١٠,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مبانی شهادت زنان در اسلام
دانلود پایان نامه مبانی شهادت زنان در اسلام از سایت خرید پایان نامه با ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان ، تحولی عظیم در تمامی زمینه های زندگی عرب جاهلی بوجود آمد و احکام مربوط به طهارت و نجاست نیز از این دگرگونی بی بهره نبود و اسلام در این زمینه هم شیوه های نو به جهان عرضه داشت .
١٠,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت
دانلود پایان نامه کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت از سایت خرید پایان نامه در عصر حاضر که دوره پيشرفت فناوری به خصوص فناوری اطلاعاتی و ارتباطی است کمتر حرفه ای را می بينيم که دستخوش تغيير و تحول قرار نگرفته باشد .
١٠,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع علل گرايش جوانان و نوجوانان به قرص های روان گردان
دانلود پایان نامه علل گرايش جوانان و نوجوانان به قرص های روان گردان از سایت خرید پایان نامه هدف من از تحقیق درباره ی این موضوع است که بدانم علل گرایش جوانان به اعتیاد، بخصوص قرص های روان گردان در کشورچیست؟
١٠,٠٠٠ تومان

نظرات کاربران

آخرین مقالات

|||

پربازدیدترین مقالات

|||