دانلود پایان نامه با موضوع سبک رهبری مدیران و میزان رضایت شغلی دبیران

دانلود پایان نامه با موضوع سبک رهبری مدیران و میزان رضایت شغلی دبیران
حجم فایل: 170.14 KB
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه سبک رهبری مدیران و میزان رضایت شغلی دبیران از سایت دانلود پایان نامه های روانشناسی اساساً نياز به مديريت در همه زمينه‌هاي اجتماعي امري لازم و ضروري است. منابع انساني و مادي عظيم بدون هدايت و رهبري لايق، بزودي رو به نابودي مي‌رود. اما در اين بين مديريت آموزشي به دليل تأثيري كه عملكرد آموزش و پرورش بركليه اركان جامعه دارد از حساسيت ويژه‌اي نسبت به ساير مديريت‌ها برخوردار است.
مشخصات ارائه دهنده
کمک دانشجو
کمک دانشجو
مدت فعالیت: 7 سال و 3 ماه
تعداد فایل ها: 285
دانلود انواع پایان نامه

تعداد صفحات:138
فرمت فایل دانلودی :doc

اساساً نياز به مديريت در همه زمينه‌هاي اجتماعي امري لازم و ضروري است. منابع انساني و مادي عظيم بدون هدايت و رهبري لايق، بزودي رو به نابودي مي‌رود. اما در اين بين مديريت آموزشي به دليل تأثيري كه عملكرد آموزش و پرورش بركليه اركان جامعه دارد از حساسيت ويژه‌اي نسبت به ساير مديريت‌ها برخوردار است. از طرفي مراكز آموزشي بيش از هر نهاد ديگربا انسان سروكار دارد و از سوي ديگر در انتقال ميراث فرهنگي جامعه از نسلي به نسل ديگر و آماده‌سازي زمينه براي باروري ميراث فرهنگي، هيچ يك از عناصر جامعه به اندازه معلم سهم و نقش اساسي ندارد.
كارايي و اثربخشي نظام آموزشي در گرو مديريت اثربخش و كارآمد اين نظام است. امروزه با توجه به تغييرات شگرف و بي‌سابقه‌اي كه در اقتصاد، سياسيت، علم و تكنولوژي بخصوص در چند دهه اخير به وقوع پيوسته، وظايف و كاركردهاي مديريت به مراتب گسترده‌تر و پيچيده‌تر و دشوارتر از گذشته شده است. به طوري كه تنها افرادي كه از نظر حرفه‌اي براي اين مسئوليت آموزش ديده و تربيت شده‌اند، با اثربخشي و كارآيي قادر به انجام وظايف محوله خواهند بود به همين لحاظ مديريت امروز براساس ويژگي‌هايي كه دارد يك حرفه تخصصي تلقي مي‌شود. (پرداختچي، 1374، ص55)
لزوم به‌كارگيري توان و استعداد تخصصي موجود نيروي انساني، وجود جو مساعد، انگيزه مناسب و رضايت شغلي در ميان آنها مي‌باشد. لذا نيروي انساني، عامل مهمي در موفقيت و پيشرفت هر سازمان بوده و هيچ سازماني بدون وجود آن نخواهد توانست به تمامي اهداف مورد نظر خود دست يابد. (هوي و ميسكل، 1371، ص18)
بنابراين با توجه به اهميت بحث مديريت و رهبري درمدارس و همچنين اهميت رضايت شغلي معلمين به عنوان عناصر كليدي در مدرسه، در تحقيق حاضر به بررسي رابطة بين سبك رهبري مدير مدرسه با ميزان رضايت شغلي دبيران مي‌پردازيم.

 

 

سرفصل ها

فصل اول

 • كليات تحقيق
 • مقدمه
 • بيان مسأله
 • دلايل ضرورت و توجيه انجام تحقيق
 • اهداف تحقيق
 • اهداف كلي تحقيق
 • اهداف ويژه تحقيق
 • فرضيه‌هاي تحقيق
 • فرضهاي تحقيق يا جانشين
 • متغيرهاي اساسي تحقيق
 • تعريف عملياتي واژه‌ها و اصلاحات
 • تعريف رهبري
 • تعريف سبك رهبري ليكرت
 • تعريف رضايت شغلي
 • دبيران
 • مدارس شاهد
 • مشكلات و تنگناهاي تحقيق

فصل دوم

 • ادبيات تحقيق
 • بخش اول (رهبري)
 • مقدمه
 • تعريف رهبري
 • تمایز مدیریت و رهبری
 • تعريف سبک رهبری
 • تئوري‌هاي رهبري
 • تئوري‌هاي شخصيتي رهبري
 • نظريه سنتي رهبري
 • نظرية صفات شخصي رهبر
 • تئوري‌هاي رفتاري رهبري
 • مطالعت دانشگاه آيووا
 • مطالعات دانشگاه اُهايو
 • مطالعات دانشگاه ميشيگان
 • شبكه مديريت
 • تحقيقات اسكانديناوي
 • تئوري‌هاي اقتضايي
 • الگوي فيدلر
 • تئوري موقعيتي هرسي و بلانچارد
 • تئوري مبتني برتبادل نظر رهبر با اعضاء
 • تئوري مسير ـ هدف
 • الگوي رهبري مشاركتي
 • متغيرهاي موقعيتي در الگوي تجديدنظر شده رهبري مشاركتي
 • پنج شيوة رهبري در الگوي رهبري مشاركتي
 • سيستمهاي مديريت
 • سبك رهبري ليكرت
 • تئوري‌هاي جديد رهبري
 • جايگزيني رهبري
 • رهبر عملگرا و رهبر ايجاد كنندة تحول
 • رهبر عملگرا
 • رهبرانی كه تحول ايجاد مي‌كنند
 • بخش دوم (رضايت شغلي)
 • ارزشها
 • انواع ارزش
 • نگرشها
 • انگيزش
 • نظريه‌هاي انگيزش
 • تئوري‌هاي محتوايي
 • ـ تئوري سلسله مراتب نيازها
 • ـ تئوري دو جنبه‌اي انسان
 • ـ تئوري دو عامل انگيزش
 • ـ تئوري سه نياز مك‌كلند
 • ـ تئوري نيازهاي زيستي، تعلق و رشد
 • تئوري‌هاي فرآيندي
 • ـ تئوري انتظار و احتمال
 • ـ تئوري برابري
 • ـ تئوري اسناد
 • انواع نگرش
 • رضايت شغلي
 • رابطه انگيزش با رضايت شغلي
 • تاريخچه مطالعات در مورد رضايت شغلي
 • تعريف رضايت شغلي
 • تعيين رضايت شغلي
 • عوامل تعيين كنندة رضايت شغلي
 • عوامل مؤثر بر رضايت شغلي
 • فاكتورهاي مؤثر در رضايت شغلي از نظر «جنيفر»
 • پيامدهاي رضايت شغلي و عدم رضايت شغلي
 • نظريه‌هاي رضايت شغلي
 • نظريه «بروفي»
 • نظريه «كورمن»
 • نظريه «پارسون»
 • اندازه‌گيري رضايت شغلي
 • بخش سوم (سابقه تحقيقاتي موضوع)
 • تحقيقات خارجي
 • تحقيقات داخلي
 • خلاصه

فصل سوم

 • روش انجام تحقيق
 • روش تحقيق
 • جامعه و نمونه آماري
 • تعداد و روش نمونه‌گيري
 • روش و ابزار گردآوري اطلاعات
 • روايي و اعتبار پرسشنامه‌ها
 • روش تجزيه و تحليل اطلاعات

فصل چهارم

 • تجزيه و تحليل داده‌ها
 • توصيف داده‌ها
 • تحليل استنباطي داده‌ها
 • آزمون فرضيه‌ها

فصل پنجم

 • نتایج و پیشنهادها
 • خلاصه یافته های پژوهشی
 • یافته های دیگر پژوهش
 • محدودیتهای تحقیق
 • محدودیتهای خارج از کنترل محقق
 • محدودیتهای در اختیار محقق
 • پیشنهادها
 • فهرست منابع فارسی
 • فهرست منابع خارجی
 • ضمائم

فایل های مرتبط

سایر فایل های ارائه دهنده

دانلود پایان نامه با موضوع نياز سنجی كاركنان اطلاعات استان خراسان رضوی
دانلود پایان نامه نياز سنجی كاركنان اطلاعات استان خراسان رضوی از سایت خرید پایان نامه امروزه به موازات آموزشهاي مرسوم نظام آموزشي و دانشگاهي، موسسات، ادارات و سازمانهاي مختلف برنامه‎هايي را طرح كرده و براي دستيابي به اهداف خاص خود به اجرا درآورده‎اند.
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع نقش بازی در پرورش خلاقیت کودکان
دانلود پایان نامه نقش بازی در پرورش خلاقیت کودکان از سایت خرید پایان نامه کودکان نیروهای بالقوه ای هستند که برای تداوم و انتقال ارزشها به نسلهای آینده باید مورد توجه قرار بگیرند.
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع نقد و بررسي رمان سووشون
دانلود پایان نامه نقد و بررسي رمان سووشون از سایت خرید پایان نامه نخستين تصوري كه از شنيدن تركيب جامعه‌شناسي ادبيات در ذهن نقش مي‌بندد، احتمالاً بررسي تأثير مستقيم رخدادهاي اجتماعي مشخصي بر ادبيات يك دوره و به ويژه نمودهاي معين آن در آثاري خاص است.
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مكانيسم هاي دفاعي ـ رواني
دانلود پایان نامه مكانيسم هاي دفاعي ـ رواني از سایت خرید پایان نامه زيگموند فروید در 1909 طی یک سلسله سخنرانی در دانشگاه کلارک که به دعوت روان شناسی به نام جی. استانلی هال انجام شد، روان شناسی روانکاوانه را به ایالات متحده معرفی کرده بنابراین در ایالات متحده نخستین بار روان شناسها بودند که نظریات ووید را در مجامع علمی به رسمیت شناختند.
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مقایسه میزان افسردگی در زنان شاغل و غیر شاغل شهرستان بجنورد
دانلود پایان نامه مقایسه میزان افسردگی در زنان شاغل و غیر شاغل شهرستان بجنورد از سایت خرید پایان نامه افراد آدمی از همان آغاز کوشیده اند تا حالتهای آشفته هیجانی یا انفعالی را درک کنند و به آنها پاسخ های شایسته بدهند؛
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیر بزهکار
دانلود پایان نامه مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیر بزهکار از سایت خرید پایان نامه از زمانيكه انسان پا به عرصه وجود گذاشت ، تنوع در رفتار ، افكار ، احساسات و نگرشهاي او چيزي بود كه همواره جلب توجه كرده است .
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مددکاری
دانلود پایان نامه مددکاری از سایت خرید پایان نامه 1- تعريف مدد كاري اجتماعي : مدد كاري اجتماعي حرفه ايست مبتني بردانش مهارت ، استعداد مانند عقيده ، باور وتفكر كه به افراد گروهها وجوامع كمك مي نمايد تا آنها بتوانند ضمن تشخيص مشكل وشناختن مشكل به گونه اي كار آمد وتاثير گذار با مشكل خود مواجه گردند ودر نهايت ضمن سازگاری باوضعيت موجود رضايت خاطر وتوانمندي در آنان بوجود آيد .
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع بررسي امكان تشخيص استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس
دانلود پایان نامه بررسي امكان تشخيص استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس از سایت خرید پایان نامه مساله عمده و اساسي مورد بحث در اين پژوهش آگاهي و شناخت نسبت به انواعي از معاملات خارج از تراز نامه ،روشهاي رايج مورد استفاده توسط شركتها و در نهايت ارزيابي اينكه آيا حسابرسان قادر به تشخيص اين نوع از تامين مالي هستند يا خير. .با توجه به اينكه معا ملات تامين مالي خارج از تراز نامه انواعي از معا ملاتي هستند كه به صورتي از نمايش كامل از فعا ليتها و رويداد هاي مالي رخ داده شده در حسابها نشان داده نمي شود اين گونه معا ملات باعث تغيير در سا ختار سرمايه از طريق عدم ثبت بدهيها و تعهدات عمده در صورتهاي مالي (تراز نامه)مي شود .
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مبانی شهادت زنان در اسلام
دانلود پایان نامه مبانی شهادت زنان در اسلام از سایت خرید پایان نامه با ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان ، تحولی عظیم در تمامی زمینه های زندگی عرب جاهلی بوجود آمد و احکام مربوط به طهارت و نجاست نیز از این دگرگونی بی بهره نبود و اسلام در این زمینه هم شیوه های نو به جهان عرضه داشت .
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت
دانلود پایان نامه کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت از سایت خرید پایان نامه در عصر حاضر که دوره پيشرفت فناوری به خصوص فناوری اطلاعاتی و ارتباطی است کمتر حرفه ای را می بينيم که دستخوش تغيير و تحول قرار نگرفته باشد .
٣٥,٠٠٠ تومان

نظرات کاربران

آخرین مقالات

|||

پربازدیدترین مقالات

|||