دانلود پایان نامه با موضوع رابطه وضعیت اقتصادی خانواده و موفقیت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی

دانلود پایان نامه با موضوع رابطه وضعیت اقتصادی خانواده و موفقیت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی
حجم فایل: 150.76 KB
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه رابطه وضعیت اقتصادی خانواده و موفقیت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی از سایت دانلود پایان نامه های روانشناسی هدف پژوهش حاضر تعيين رابطه وضعیت اقتصادی خانواده و موفقیت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی حضرت مریم شهرستان دهدز در سال 89-90¬.¬اين مطالعه روي 100 نمونه تصادفي¬خوشه¬ايي انجام شد.
مشخصات ارائه دهنده
کمک دانشجو
کمک دانشجو
مدت فعالیت: 7 سال و 4 ماه
تعداد فایل ها: 285
دانلود انواع پایان نامه

تعداد صفحات:88
فرمت فایل دانلودی :doc

پيشرفت¬هاي شگرف در فن¬آوري و ماشيني¬شدن زندگي از ويژگي¬هاي دنياي مدرن امروزي است.پيامد ماشيني¬شدن زندگي،¬فقرحرکتي¬ بوده که از ديدگاه تندرستي از مهم¬ترين مشکلات بشر امروزي است.¬اين پديده يکي از عوامل خطرآفرين چاقي محسوب مي¬شود.¬در پنجاه سال گذشته،¬پژوهش¬ها نشان¬ داده¬اند که مهم¬ترين عواملي که سبب بروز ناتواني¬ها و مرگ¬هاي زودرس مي¬شوند،¬¬از بيماري¬هاي عفوني و واگيردار به بيماري¬هاي مزمن وتحليل¬برنده تغيير يافته¬اند.¬در طي اين سال¬ها ازيک سو،¬به علت افزايش توان اقتصادي در جوامع صنعتي¬ورفاه بيش¬ازحد در زندگي،¬زياده¬روي در مصرف چربي¬ها¬گوشت،¬شکرونمک¬ودخانيات رايج شده واز سوي ديگر ميزان فعاليت بدني کاهش يافته ¬است که درمجموع عوامل فوق سبب افزايش شيوع بيماري¬هاي غيرواگير وخطرات ناشي از آن شده¬است(وو ،2000).
دارا بودن سطوح بالاي شاخص تندرستي،¬بهداشتي و قابليت¬هاي جسماني مي¬تواند نشان¬دهنده سلامت وتوانمندي يک جامعه باشد.¬در کشورهاي توسعه¬يافته صنعتي به نظر مي¬رسد چاقي نتيجه انتخاب رژيم¬هاي غذايي نامناسب ،¬کاهش فعاليت جسماني وشيوه نامناسب زندگي باشد.¬با اين حال،عوامل ژنتيکي ومحيطي نقش اصلي را در چاقي بازي مي¬کنند و وضعيت اقتصادي اجتماعي از جمله عوامل محيطي مي¬ باشد.-بررسي ها نشان داده¬اند که شيوع چاقي وساير عوامل خطرزاي بيماري¬هاي قلبي عروقي در بسياري از جوامع تحت تاثير عوامل اقتصادي- اجتماعي است ( ديل،2002). عوامل متعددي از جمله سن،¬جنس،¬ميزان تحصيلات،¬ شغل و ميزان درآمد عواملي هستند که در ايجاد اضافه¬وزن وچاقي مؤثرند¬(عبدالوهاب،1999). کودکان با وضعيت اقتصادي- اجتماعي پايين که از تغذيه مناسبي برخوردار نيستند در مقايسه با کودکان برخودار از تغذيه مناسب،¬به طور متوسط کوچک¬تر مي¬مانند وجهش نوجواني آن¬ها ديرتر وبا وسعت کمتري اتفاق مي افتد.¬نتيجه اصلي اين امر،-کاهش قد بزرگسالي وتوده عضلاني است.¬يافته¬هاي پژوهشي نشان مي¬دهد بين سلامتي با کاهش فقر ورشد اقتصادي دردرازمدت ارتباطي قوي وجود دارد-(ساچز ،1381). با توجه به اين که شاخص¬هاي بدني تحت تاثير عواملي مانند جنس،¬سن،¬قوم ونژاد،¬فرهنگ اجتماعي و وضعيت اقتصادي هستند و باتوجه به خطرات ناشي از آمادگي جسماني پايين وناهنجاري¬هاي ترکيب بدني در تندرستي افراد و به طور کلي جامعه،¬براي برخورداري از يک جامعه سالم شناخت زمينه هاي خطرزا ضروري است،¬بر همين اساس تحقيق حاضر بر آن است تا ارتباط بين آمادگي جسماني و تركيب بدني را با وضعيت اقتصادي –اجتماعي دختران دانش¬آموز دوره راهنمايي شهرستان ايذه مورد مطالعه قرار
 

سرفصل ها

فصل اول

 • کلیات
 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • هدف هاي پژوهش
 • فرضیه های پژوهش
 • متغیرها
 • تعریف واژه ها و اصطلاحات

فصل دوم

 • مبانی نظری و پیشنه تحقیق
 • مبانی نظری
 • نیاز چیست
 • نیاز سنجی چیست
 • کاربرد نیازسنجی
 • فراهم سازی اطلاعات
 • ارزیابی و سنجش
 • پاسخگو و مسئول کردن موسسات و نهادهای آموزشی
 • تشخیص یا شناسایی ضعف ها و مسائل و مشکلات اساسی سازمان های مربوطه
 • رشد و توسعه سازمان و کارکنان
 • استفاده بهینه از منابع و امکانات
 • اصول نیازسنجی
 • نیاز آموزشی
 • روش های تعیین نیازهای آموزشی کدام است
 • نیازسنجی آموزشی
 • آموزش ضمن خدمت
 • پیشینه تحقیق

فصل سوم

 • روش تحقیق
 • جامعه آماری
 • نمونه آماری
 • روش های نمونه گیری
 • ابزار گرد آوری داده ها
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها
 • روش های تحقیق

فصل چهارم

 • یا فته های تحقیق
 • داده های توصیفی
 • فرضیه ها

فصل پنجم

 • نتیجه گیری
 • نتایج

فایل های مرتبط

سایر فایل های ارائه دهنده

دانلود پایان نامه با موضوع نياز سنجی كاركنان اطلاعات استان خراسان رضوی
دانلود پایان نامه نياز سنجی كاركنان اطلاعات استان خراسان رضوی از سایت خرید پایان نامه امروزه به موازات آموزشهاي مرسوم نظام آموزشي و دانشگاهي، موسسات، ادارات و سازمانهاي مختلف برنامه‎هايي را طرح كرده و براي دستيابي به اهداف خاص خود به اجرا درآورده‎اند.
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع نقش بازی در پرورش خلاقیت کودکان
دانلود پایان نامه نقش بازی در پرورش خلاقیت کودکان از سایت خرید پایان نامه کودکان نیروهای بالقوه ای هستند که برای تداوم و انتقال ارزشها به نسلهای آینده باید مورد توجه قرار بگیرند.
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع نقد و بررسي رمان سووشون
دانلود پایان نامه نقد و بررسي رمان سووشون از سایت خرید پایان نامه نخستين تصوري كه از شنيدن تركيب جامعه‌شناسي ادبيات در ذهن نقش مي‌بندد، احتمالاً بررسي تأثير مستقيم رخدادهاي اجتماعي مشخصي بر ادبيات يك دوره و به ويژه نمودهاي معين آن در آثاري خاص است.
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مكانيسم هاي دفاعي ـ رواني
دانلود پایان نامه مكانيسم هاي دفاعي ـ رواني از سایت خرید پایان نامه زيگموند فروید در 1909 طی یک سلسله سخنرانی در دانشگاه کلارک که به دعوت روان شناسی به نام جی. استانلی هال انجام شد، روان شناسی روانکاوانه را به ایالات متحده معرفی کرده بنابراین در ایالات متحده نخستین بار روان شناسها بودند که نظریات ووید را در مجامع علمی به رسمیت شناختند.
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مقایسه میزان افسردگی در زنان شاغل و غیر شاغل شهرستان بجنورد
دانلود پایان نامه مقایسه میزان افسردگی در زنان شاغل و غیر شاغل شهرستان بجنورد از سایت خرید پایان نامه افراد آدمی از همان آغاز کوشیده اند تا حالتهای آشفته هیجانی یا انفعالی را درک کنند و به آنها پاسخ های شایسته بدهند؛
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیر بزهکار
دانلود پایان نامه مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیر بزهکار از سایت خرید پایان نامه از زمانيكه انسان پا به عرصه وجود گذاشت ، تنوع در رفتار ، افكار ، احساسات و نگرشهاي او چيزي بود كه همواره جلب توجه كرده است .
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مددکاری
دانلود پایان نامه مددکاری از سایت خرید پایان نامه 1- تعريف مدد كاري اجتماعي : مدد كاري اجتماعي حرفه ايست مبتني بردانش مهارت ، استعداد مانند عقيده ، باور وتفكر كه به افراد گروهها وجوامع كمك مي نمايد تا آنها بتوانند ضمن تشخيص مشكل وشناختن مشكل به گونه اي كار آمد وتاثير گذار با مشكل خود مواجه گردند ودر نهايت ضمن سازگاری باوضعيت موجود رضايت خاطر وتوانمندي در آنان بوجود آيد .
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع بررسي امكان تشخيص استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس
دانلود پایان نامه بررسي امكان تشخيص استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس از سایت خرید پایان نامه مساله عمده و اساسي مورد بحث در اين پژوهش آگاهي و شناخت نسبت به انواعي از معاملات خارج از تراز نامه ،روشهاي رايج مورد استفاده توسط شركتها و در نهايت ارزيابي اينكه آيا حسابرسان قادر به تشخيص اين نوع از تامين مالي هستند يا خير. .با توجه به اينكه معا ملات تامين مالي خارج از تراز نامه انواعي از معا ملاتي هستند كه به صورتي از نمايش كامل از فعا ليتها و رويداد هاي مالي رخ داده شده در حسابها نشان داده نمي شود اين گونه معا ملات باعث تغيير در سا ختار سرمايه از طريق عدم ثبت بدهيها و تعهدات عمده در صورتهاي مالي (تراز نامه)مي شود .
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مبانی شهادت زنان در اسلام
دانلود پایان نامه مبانی شهادت زنان در اسلام از سایت خرید پایان نامه با ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان ، تحولی عظیم در تمامی زمینه های زندگی عرب جاهلی بوجود آمد و احکام مربوط به طهارت و نجاست نیز از این دگرگونی بی بهره نبود و اسلام در این زمینه هم شیوه های نو به جهان عرضه داشت .
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت
دانلود پایان نامه کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت از سایت خرید پایان نامه در عصر حاضر که دوره پيشرفت فناوری به خصوص فناوری اطلاعاتی و ارتباطی است کمتر حرفه ای را می بينيم که دستخوش تغيير و تحول قرار نگرفته باشد .
٣٥,٠٠٠ تومان

نظرات کاربران

آخرین مقالات

|||

پربازدیدترین مقالات

|||