دانلود پایان نامه با موضوع تأثير تحصيلات زنان بر توسعه اقتصادي كشور

دانلود پایان نامه با موضوع تأثير تحصيلات زنان بر توسعه اقتصادي كشور
حجم فایل: 76.00 KB
١٠,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه تأثير تحصيلات زنان بر توسعه اقتصادي كشور از سایت خرید پایان نامه افزايش مشاركت زنان در توسعه، شايد پيش از آنكه موضوعي اجتماعي باشد، بحثي اقتصادي است و افزايش زنان تحصيل‌كرده مي تواند شاخصي براي پيشرفت محسوب شده و فرصتي براي سرعت بخشيدن به روند توسعه و نيز رويارويي با چالش ‌ها و پيامدهاي تغيير و تحول ناشي از رشد و توسعه فراهم آورد. بررسي تأثيرات آموزش در سطوح مختلف فردي ، خانوادگي و اجتماعي زنان نشان از بهبود موقعيت زنان در زندگي فردي و اجتماعي داد.
مشخصات ارائه دهنده
کمک دانشجو
کمک دانشجو
مدت فعالیت: 4 سال و 7 ماه
تعداد فایل ها: 285
دانلود انواع پایان نامه

تعداد صفحات : 116 صفحه

افزايش مشاركت زنان در توسعه، شايد پيش از آنكه موضوعي اجتماعي باشد، بحثي اقتصادي است و افزايش زنان تحصيل‌كرده مي تواند شاخصي براي پيشرفت محسوب شده و فرصتي براي سرعت بخشيدن به روند توسعه و نيز رويارويي با چالش ‌ها و پيامدهاي تغيير و تحول ناشي از رشد و توسعه فراهم آورد. بررسي تأثيرات آموزش در سطوح مختلف فردي ، خانوادگي و اجتماعي زنان نشان از بهبود موقعيت زنان در زندگي فردي و اجتماعي  داد. اين امر آنها را در مراحل بعدي در ايفاي نقش هاي متعدد و متنوع اجتماعي، چه در جايگاه مادر در امر تربيت فرزند چه در جايگاه نيروي انساني ماهر و متخصص در عرصه كار و مديريت و به طور كلي به عنوان يك شهروند مسئول و آگاه و زير مجموعه‌اي از سرمايه‌هاي انساني، تواناتر مي‌كند، كه نبود آن دور باطلي را ايجاد مي ‌كند كه محروميت‌هاي زنانه و فقر زنانه و به دنبال آن كندي بسيار در روند توسعه در اجتماع بروز مي كند. دقيق تر آن است كه به اين محروميت‌ها هم به عنوان علت و هم به عنوان معلول در اين سيكل باطل نگاه كنيم: در جامعه‌اي با ميزان آگاهي، دانش اجتماعي و درآمد ناچيز، والدين در سرمايه‌گذاري براي دخترانشان كوتاهي مي كنند زيرا از آنان انتظار ندارند كه در امور اقتصادي خانواده مشاركت داشته باشند. 

سرفصل ها

فصل اول

 • توسعه و مفاهيم
 • توسعه اقتصادي
 • مطالعه اجمالي عوامل موثر بر توسعه اقتصادي
 • بررسي وضعيت توسعه‌اي ايران طي سال‌هاي –
 • جداول و نمودارها

فصل دوم

 • مطالعه وضعيت گذشته و موجود تحصيلات زنان در ايران
 • جداول و نمودارها

فصل سوم

 • تأثيرتحصيلات زنان بر عامل فرهنگياجتماعي توسعه اقتصادي
 • تاثير تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي
 • الف تأثير كمي تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي
 • A وضعيت زناشويي و سواد
 • B باروري و سواد
 • C سواد و تعداد فرزندان
 • D سطح تحصيلات و تعداد فرزندان
 • ب تأثير كيفي تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي
 • A سواد و تعداد فرزندان فوت شده
 • B سواد و تعداد فرزندان داراي مدرك ديپلم و بالاتر
 • تأثير تحصيلات زنان بر عامل اقتصادي توسعه اقتصادي
 • جداول و نمودارها

فصل چهارم خلاصه پژوهش و پيشنهاد

 • بررسي چالش‌ها و موانع در مسير توسعه آموزشي زنان ايران
 • _بررسی فرضيه ها
 • _پيشنهاد برای روش تحقيق در مطالعات بعدی
 • فهرست منابع
 • فهرست جداول و نمودارها
 • جدول روند اقتصاد ايران
 • جدول شاخص‌هاي فرهنگي اجتماعي ايران
 • جدول توسعه انساني ايران در مقايسه با برخي
 • كشورها
 • جدول تعداد و درصد رشد سالانه انواع جمعيت در ايران در
 • سال‌هاي و و به تفكيك جنس
 • جدول تعداد و درصد رشد سالانه جمعيت موثر كشور در سالهاي
 • و و به تفكيك گروه‌هاي مختلف سني و جنس
 • جدول ضريب اشتغال به تحصيل جمعيت ايران در گروه‌هاي سني
 • ساله به تفكيك جنس دو سال‌هاي و و
 • جدول نسبت جنسي محصلين در سالهاي و و به
 • تفكيك گروه‌هاي سني مختلف
 • جدول درصد دانش‌آموزان دختر در سال‌هاي – به تفكيك
 • سطوح مختلف آموزشي
 • جدول درصد دختران در بين جمعيت دانش آموزش كشور در سال‌هاي
 • به تفكيك سطوح مختلف آموزشي
 • جدول تعداد و درصد رشد سالانه پذيرفته شدگان، دانشجويان
 • و فارغ التحصيلان آموزش ‌عالي در ايران در سال‌هاي
 • به تفكيك جنس
 • جدول تعداد و درصد پذيرفته‌شدگان زن در آموزش عالي در سال
 • به تفكيك دوره‌هاي تحصيلي
 • جدول تعداد و درصد دانشجويان در آموزش عالي در سال‌هاي
 • به تفكيك دوره‌هاي تحصيلي
 • جدول A – الف جمعيت زنان ساله و بيشتر بر حسب وضع
 • زناشويي به تفكيك شهري و روستايي
 • جدول A الف جمعيت زنان ساله و بيشتر بر حسب وضع
 • سواد و زناشويي به تفكيك نقاط شهري و روستايي
 • نمودار A الف زنان ساله و بيشتر بر حسب وضع زناشويي
 • جدول A الف – جمعيت زنان ساله و بيشتر حداقل يكبار
 • ازدواج كرده بر حسب وضع سواد به تفكيك شهري و روستايي
 • جدول B الف ميزان باروري ويژه سني زنان بر حسب وضع
 • سواد در نقاط شهري و روستايي
 • نمودار B الف باروري ويژه سني زنان باسواد و بي سواد هنگام
 • تولد اولين فرزند زنده به دنيا آورده
 • نمودار B الف زنان ساله و بيشتر بر حسب تعداد فرزندان
 • زنده به دنيا آورده
 • نمودار C – الف – زنان ساله و بيشتر بر حسب تعداد فرزندان
 • زنده به دنيا آورده
 • جدول D – الف توزيع نسبي زنان ساله و بيشتر حداقل يكبار
 • ازدواج کرده و بر حسب تعداد فرزندان زنده به دنيا آورده و دوره تحصيلي
 • جدول A ب زنان ساله و بيشتر حداقل يكبار ازدواج كرده
 • برحسب سواد و تعداد فرزندان فوت شده
 • جدول B ب توزيع نسبي زنان مورد مطالعه در جمعيت نمونه بر
 • حسب سطح تحصيلات و سطح تحصيلات فرزندان
 • جدول توزيع سني زنان داوطلب و منتخب انتخابات مجلس شوراي
 • اسلامي
 • جدول تعداد مديران شاغل در دستگاه‌هاي دولتي به تفكيك جنس
 • در سال
 • نمودار كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي انقلاب اسلامي به
 • تفكيك جنس در پايان سال
 • نمودار كاركنان نهاد ریاست جمهوري و موسسات وابسته به تفكيك
 • جنس در پايان سال
 • نمودار كاركنان وزارت آموزش و پرورش و موسسات وابسته به تفكيك
 • جنس در پايان سال
 • نمودار كاركنان وزارت اقتصاد و دارايي و موسسات وابسته به
 • تفكيك جنس در پايان سال
 • نمودار كاركنان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و موسسات وابسته
 • به تفكيك جنس در پايان سال
 • نمودار كاركنان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و
 • موسسات وابسته به تفكيك جنس در پايان سال
 • نمودار كاركنان وزارت بازرگاني و موسسات وابسته به تفكيك
 • جنس در پايان سال

فایل های مرتبط

سایر فایل های ارائه دهنده

دانلود پایان نامه با موضوع نقش بازی در پرورش خلاقیت کودکان
دانلود پایان نامه نقش بازی در پرورش خلاقیت کودکان از سایت خرید پایان نامه کودکان نیروهای بالقوه ای هستند که برای تداوم و انتقال ارزشها به نسلهای آینده باید مورد توجه قرار بگیرند.
١٠,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع نقد و بررسي رمان سووشون
دانلود پایان نامه نقد و بررسي رمان سووشون از سایت خرید پایان نامه نخستين تصوري كه از شنيدن تركيب جامعه‌شناسي ادبيات در ذهن نقش مي‌بندد، احتمالاً بررسي تأثير مستقيم رخدادهاي اجتماعي مشخصي بر ادبيات يك دوره و به ويژه نمودهاي معين آن در آثاري خاص است.
١٠,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مكانيسم هاي دفاعي ـ رواني
دانلود پایان نامه مكانيسم هاي دفاعي ـ رواني از سایت خرید پایان نامه زيگموند فروید در 1909 طی یک سلسله سخنرانی در دانشگاه کلارک که به دعوت روان شناسی به نام جی. استانلی هال انجام شد، روان شناسی روانکاوانه را به ایالات متحده معرفی کرده بنابراین در ایالات متحده نخستین بار روان شناسها بودند که نظریات ووید را در مجامع علمی به رسمیت شناختند.
١٠,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مقایسه میزان افسردگی در زنان شاغل و غیر شاغل شهرستان بجنورد
دانلود پایان نامه مقایسه میزان افسردگی در زنان شاغل و غیر شاغل شهرستان بجنورد از سایت خرید پایان نامه افراد آدمی از همان آغاز کوشیده اند تا حالتهای آشفته هیجانی یا انفعالی را درک کنند و به آنها پاسخ های شایسته بدهند؛
١٠,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیر بزهکار
دانلود پایان نامه مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیر بزهکار از سایت خرید پایان نامه از زمانيكه انسان پا به عرصه وجود گذاشت ، تنوع در رفتار ، افكار ، احساسات و نگرشهاي او چيزي بود كه همواره جلب توجه كرده است .
١٠,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مددکاری
دانلود پایان نامه مددکاری از سایت خرید پایان نامه 1- تعريف مدد كاري اجتماعي : مدد كاري اجتماعي حرفه ايست مبتني بردانش مهارت ، استعداد مانند عقيده ، باور وتفكر كه به افراد گروهها وجوامع كمك مي نمايد تا آنها بتوانند ضمن تشخيص مشكل وشناختن مشكل به گونه اي كار آمد وتاثير گذار با مشكل خود مواجه گردند ودر نهايت ضمن سازگاری باوضعيت موجود رضايت خاطر وتوانمندي در آنان بوجود آيد .
١٠,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع بررسي امكان تشخيص استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس
دانلود پایان نامه بررسي امكان تشخيص استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس از سایت خرید پایان نامه مساله عمده و اساسي مورد بحث در اين پژوهش آگاهي و شناخت نسبت به انواعي از معاملات خارج از تراز نامه ،روشهاي رايج مورد استفاده توسط شركتها و در نهايت ارزيابي اينكه آيا حسابرسان قادر به تشخيص اين نوع از تامين مالي هستند يا خير. .با توجه به اينكه معا ملات تامين مالي خارج از تراز نامه انواعي از معا ملاتي هستند كه به صورتي از نمايش كامل از فعا ليتها و رويداد هاي مالي رخ داده شده در حسابها نشان داده نمي شود اين گونه معا ملات باعث تغيير در سا ختار سرمايه از طريق عدم ثبت بدهيها و تعهدات عمده در صورتهاي مالي (تراز نامه)مي شود .
١٠,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مبانی شهادت زنان در اسلام
دانلود پایان نامه مبانی شهادت زنان در اسلام از سایت خرید پایان نامه با ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان ، تحولی عظیم در تمامی زمینه های زندگی عرب جاهلی بوجود آمد و احکام مربوط به طهارت و نجاست نیز از این دگرگونی بی بهره نبود و اسلام در این زمینه هم شیوه های نو به جهان عرضه داشت .
١٠,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت
دانلود پایان نامه کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت از سایت خرید پایان نامه در عصر حاضر که دوره پيشرفت فناوری به خصوص فناوری اطلاعاتی و ارتباطی است کمتر حرفه ای را می بينيم که دستخوش تغيير و تحول قرار نگرفته باشد .
١٠,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع علل گرايش جوانان و نوجوانان به قرص های روان گردان
دانلود پایان نامه علل گرايش جوانان و نوجوانان به قرص های روان گردان از سایت خرید پایان نامه هدف من از تحقیق درباره ی این موضوع است که بدانم علل گرایش جوانان به اعتیاد، بخصوص قرص های روان گردان در کشورچیست؟
١٠,٠٠٠ تومان

نظرات کاربران

آخرین مقالات

|||

پربازدیدترین مقالات

|||