دانلود پایان نامه با موضوع بررسي ارتباط ميان رضايت زناشويي و هوش همسران

دانلود پایان نامه با موضوع بررسي ارتباط ميان رضايت زناشويي و هوش همسران
حجم فایل: 435.29 KB
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه بررسي ارتباط ميان رضايت زناشويي و هوش همسران از سایت خرید پایان نامه پژوهش حاضر به منظور بررسي ارتباط ميان رضايت زناشويي وهوش همسران صورت گرفته است. طرح پژوهش از نوع پس رويدادي بود واز طريق نمونه‎گيري در دسترس، 60نفر زن وشوهر (30زوج ) انتخاب شدند .
مشخصات ارائه دهنده
کمک دانشجو
کمک دانشجو
مدت فعالیت: 7 سال و 4 ماه
تعداد فایل ها: 285
دانلود انواع پایان نامه

تعداد صفحات:143
فرمت فایل دانلودی :doc

پژوهش حاضر به منظور بررسي ارتباط ميان رضايت زناشويي وهوش همسران صورت گرفته است. طرح پژوهش از نوع پس رويدادي بود واز طريق نمونه‎گيري در دسترس، 60نفر زن وشوهر (30زوج ) انتخاب شدند .ابراز پژوهش شامل پرسشنامه 47سوالي رضايت زناشويي Enrich وماتريسهاي پيشرونده ريون بود.فرضيه تحقيق با استفاده از روش همبستگي پيرسون مورد بررسي قرار گرفت ونتيجه ،در سطح اطمينان 99%دو فرضيه تحقيق يكي مبني بر رابطه بين رضايت زناشويي وهوش مردان وديگري مبني بر رابطه رضايت زناشويي وهوش زنان رد وفرض صفر مورد قبول واقع شد. دو فرضيه تحقيق بعدي با استفاده از روش t استودنت مورد بررسي قرار گرفت ونتيجه ،هردو در سطح اطمينان 99%رد وفرض صفر مورد قبول واقع شد واين نتايج حاصل شد،بين رضايت زناشويي مردان وزنان وهمچنين بين هوش مردان وزنان تفاوت معناداري وجود ندارد.

 

 

 

 

سرفصل ها

فصل اول

 • گستره علمي موضوع پژوهش
 • موضوع پژوهش
 • هدفهاي پژوهش
 • امكان بررسي موضوع پژوهش واهميت آن
 • سؤالهاي پژوهش
 • فرضيه‎هاي پژوهش
 • متغيرها وتعريف عملياتي آنها
 • خلاصه

فصل دوم

 • ادبيات وپيشينه تحقيق
 • تعريف رضايت
 • تعريف رضايتمندي زناشويي
 • ازدواج
 • تعريف ازدواج
 • فوائد ازدواج
 • ازدواج دختر وپسر ريشه‎هاي دوران كودكي
 • افكار مسموم
 • بهداشت رواني
 • بهداشت رواني از ديدگاه اسلام وعرفان
 • مهمترين عوامل براي ازدواجهاي موفق
 • پختگي رواني ورشد عاطفي فكري طرفين
 • طرز تفكر وعقايد وتمايلات
 • طرز تلقي ونگرشها
 • عقايد مذهبي
 • اختلافات طبقاتي
 • ميزان تحصيلات
 • توافق وطرز فكر درباره امورجنسي
 • تولد فرزند
 • تعداد فرزندان
 • اخلاق
 • دخالت اطرافيان وبستگان
 • تفاوت سني بين زن وشوهر
 • رابطه با اوليا
 • ويژگيهايي كه در امر زناشويي نقش منفي دارد
 • وجوهي از اختلافات زناشويي
 • نيازهاي احساسي زن ومرد
 • چگونه مي‎توان در زندگي خوشبخت بود
 • نياز اساسي ازدواج موفق
 • نقش زن در زندگي امروز
 • زن در نقش همسري
 • موقعيت زن در اسلام
 • ازدواج از نظر اسلام
 • سختگيري در مسئله ازدواج
 • اهداف والاي ازدواج در اسلام
 • معيارهاي انتخاب همسر
 • خواستگاري
 • مهريه
 • جهيزيه
 • عقد وعروسي
 • حقوق زن وشوهر
 • رفتار
 • گفتار
 • هدف زندگي ازديد قرآن
 • اساس رابطه زناشويي از نظر قرآن كريم
 • خانواده
 • تيپهاي خانواده
 • خانواده متزلزل
 • خانواده متعادل
 • خانواده متكامل
 • ويژگيهاي ارتباط سالم زن و شوهر
 • ويژگيهاي ارتباط ناسالم زن و شوهر
 • توصيه‎هايي براي زن وشوهرها
 • شيوه‎هاي كاربردي براي رسيدن به تفاهم
 • طلاق
 • خانواده گسسته
 • اختلافات خانوادگي
 • تاثير فروپاشي ازدواج وجامعه
 • انواع عوارض بعد از طلاق
 • تدابير اسلام براي پيشگيري از طلاق
 • هوش
 • تعريف هوش
 • وضعيت هوش در سازمان واعمال ذهني
 • هوش عملي وهوش نظري
 • هوش واستعدادهاي ديگر
 • ماهيت عامل g
 • تست هوش چيست
 • بهره هوشي هوشبهر چيست
 • بهره هوشي وتوانائيهاي ديگر ذهني
 • ماهيت هوش
 • الف هوش بعنوان توان درك رابطه
 • ب هوش بعنوان توان سازگاري با موقعيتهاي جديد
 • پ هوش بعنوان ظرفيت يادگيري
 • ت هوش بعنوان قدرت وتفكر انتزاعي
 • عوامل موثر در رشد هوش
 • نقش محيط ووراثت در تشكيل هوش
 • وراثت وهوش
 • ازدواج ميان خويشاوندان وهوش
 • هوش چگونه به ارث ميرسد
 • محيط وهوش
 • نقش زمان در تشكيل هوش
 • عوامل محيطي موثر در رشد هوش
 • آزمون استانداردشده هوش
 • آزمونهاي هوش
 • آزمونهاي گروهي
 • آزمونهاي فردي هوش
 • ديدگاه نظري مختلف از مفهوم هوش
 • نظريه‎هاي معاصر هوش
 • الف

فصل سوم

 • فرايند روش شناختي بررسي تجربه موضوع
 • انتخاب نمونه
 • جامعه مورد بررسي
 • روش نمونه گيري
 • نمونه منتخب
 • ابزار وروش اجراي پژوهش
 • ابزار پژوهش
 • آزمون رضايتمندي زناشويي ENRICH
 • روش نمره گذاري پرسشنامه رضايتمندي زناشويي ENRICH
 • آزمون ماتريسهاي پيشرونده ريون RAIVEN
 • شيوه نمره گذاري ماتريسهاي پيشرونده ريون RAIVEN
 • روش اجراي پژوهش
 • طرح پژوهش وروشهاي آماري
 • معرفي طرحهاي پژوهش
 • روشهاي آماري وتحليل داده‎ها
 • خلاصه

فصل چهارم

 • ارائه وتحليل نتايج كمي
 • يافته‎هاي توصيفي
 • يافته‎هاي مربوط به تحليل نتايج در چار چوب فرضيه‎ها
 • خلاصه

فصل پنجم

 • بحث ونتايج كمي
 • بحث وبررسي درباره يافته‎ها
 • تفسير نهايي
 • محدوديتهاي پژوهش
 • پيشنهادات
 • منابع

فایل های مرتبط

سایر فایل های ارائه دهنده

دانلود پایان نامه با موضوع نياز سنجی كاركنان اطلاعات استان خراسان رضوی
دانلود پایان نامه نياز سنجی كاركنان اطلاعات استان خراسان رضوی از سایت خرید پایان نامه امروزه به موازات آموزشهاي مرسوم نظام آموزشي و دانشگاهي، موسسات، ادارات و سازمانهاي مختلف برنامه‎هايي را طرح كرده و براي دستيابي به اهداف خاص خود به اجرا درآورده‎اند.
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع نقش بازی در پرورش خلاقیت کودکان
دانلود پایان نامه نقش بازی در پرورش خلاقیت کودکان از سایت خرید پایان نامه کودکان نیروهای بالقوه ای هستند که برای تداوم و انتقال ارزشها به نسلهای آینده باید مورد توجه قرار بگیرند.
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع نقد و بررسي رمان سووشون
دانلود پایان نامه نقد و بررسي رمان سووشون از سایت خرید پایان نامه نخستين تصوري كه از شنيدن تركيب جامعه‌شناسي ادبيات در ذهن نقش مي‌بندد، احتمالاً بررسي تأثير مستقيم رخدادهاي اجتماعي مشخصي بر ادبيات يك دوره و به ويژه نمودهاي معين آن در آثاري خاص است.
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مكانيسم هاي دفاعي ـ رواني
دانلود پایان نامه مكانيسم هاي دفاعي ـ رواني از سایت خرید پایان نامه زيگموند فروید در 1909 طی یک سلسله سخنرانی در دانشگاه کلارک که به دعوت روان شناسی به نام جی. استانلی هال انجام شد، روان شناسی روانکاوانه را به ایالات متحده معرفی کرده بنابراین در ایالات متحده نخستین بار روان شناسها بودند که نظریات ووید را در مجامع علمی به رسمیت شناختند.
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مقایسه میزان افسردگی در زنان شاغل و غیر شاغل شهرستان بجنورد
دانلود پایان نامه مقایسه میزان افسردگی در زنان شاغل و غیر شاغل شهرستان بجنورد از سایت خرید پایان نامه افراد آدمی از همان آغاز کوشیده اند تا حالتهای آشفته هیجانی یا انفعالی را درک کنند و به آنها پاسخ های شایسته بدهند؛
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیر بزهکار
دانلود پایان نامه مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیر بزهکار از سایت خرید پایان نامه از زمانيكه انسان پا به عرصه وجود گذاشت ، تنوع در رفتار ، افكار ، احساسات و نگرشهاي او چيزي بود كه همواره جلب توجه كرده است .
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مددکاری
دانلود پایان نامه مددکاری از سایت خرید پایان نامه 1- تعريف مدد كاري اجتماعي : مدد كاري اجتماعي حرفه ايست مبتني بردانش مهارت ، استعداد مانند عقيده ، باور وتفكر كه به افراد گروهها وجوامع كمك مي نمايد تا آنها بتوانند ضمن تشخيص مشكل وشناختن مشكل به گونه اي كار آمد وتاثير گذار با مشكل خود مواجه گردند ودر نهايت ضمن سازگاری باوضعيت موجود رضايت خاطر وتوانمندي در آنان بوجود آيد .
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع بررسي امكان تشخيص استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس
دانلود پایان نامه بررسي امكان تشخيص استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس از سایت خرید پایان نامه مساله عمده و اساسي مورد بحث در اين پژوهش آگاهي و شناخت نسبت به انواعي از معاملات خارج از تراز نامه ،روشهاي رايج مورد استفاده توسط شركتها و در نهايت ارزيابي اينكه آيا حسابرسان قادر به تشخيص اين نوع از تامين مالي هستند يا خير. .با توجه به اينكه معا ملات تامين مالي خارج از تراز نامه انواعي از معا ملاتي هستند كه به صورتي از نمايش كامل از فعا ليتها و رويداد هاي مالي رخ داده شده در حسابها نشان داده نمي شود اين گونه معا ملات باعث تغيير در سا ختار سرمايه از طريق عدم ثبت بدهيها و تعهدات عمده در صورتهاي مالي (تراز نامه)مي شود .
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مبانی شهادت زنان در اسلام
دانلود پایان نامه مبانی شهادت زنان در اسلام از سایت خرید پایان نامه با ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان ، تحولی عظیم در تمامی زمینه های زندگی عرب جاهلی بوجود آمد و احکام مربوط به طهارت و نجاست نیز از این دگرگونی بی بهره نبود و اسلام در این زمینه هم شیوه های نو به جهان عرضه داشت .
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت
دانلود پایان نامه کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت از سایت خرید پایان نامه در عصر حاضر که دوره پيشرفت فناوری به خصوص فناوری اطلاعاتی و ارتباطی است کمتر حرفه ای را می بينيم که دستخوش تغيير و تحول قرار نگرفته باشد .
٣٥,٠٠٠ تومان

نظرات کاربران

آخرین مقالات

|||

پربازدیدترین مقالات

|||