دانلود پایان نامه با موضوع اثر شاخصهای آموزشی و تکنولوژی آموزشی برکارایی نیروی انسانی

دانلود پایان نامه با موضوع اثر شاخصهای آموزشی و تکنولوژی آموزشی برکارایی نیروی انسانی
حجم فایل: 7.34 MB
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه اثر شاخصهای آموزشی و تکنولوژی آموزشی برکارایی نیروی انسانی از سایت خرید پایان نامه سرمايه گذاري در نيروي انساني از اساسي ترين بخشهاي توسعه بلندمدت و پايدار است و برخي بر اين باورند كه بسياري از مشكلات و معضلات موجود در جامعه ايران را بايست به عدم آموزش صحيح در دوران قبل از دانشگاه ارتباط داد.
مشخصات ارائه دهنده
کمک دانشجو
کمک دانشجو
مدت فعالیت: 7 سال و 4 ماه
تعداد فایل ها: 285
دانلود انواع پایان نامه

تعداد صفحات:175
فرمت فایل دانلودی :doc
سرمايه گذاري در نيروي انساني از اساسي ترين بخشهاي توسعه بلندمدت و پايدار است و برخي بر اين باورند كه بسياري از مشكلات و معضلات موجود در جامع ايران را بايست به عدم آموزش صحيح در دوران قبل از دانشگاه ارتباط داد. در اين راستا اين تحقيق خواهد كوشيد اثر تكنولوژي آموزشي بركارايي نيروي انساني دبيرستانهاي پسرانه منتخب منطقه 2 تهران را مورد بررسي و ارزيابي قرار دهد. در اين مطالعه از روش ناپارامتري تحليل پوششي داده ها استفاده شده است. ابتدا قرار بر اين بود كه اثرات شاخص آموزش و تكنولوژي آموزشي بر كارايي فني نيروي انساني مورد بررسي قرار گيرد ولي به دليل محدوديتهاي آماري در جمع آوري اطلاعات دبيرستانها و به دليل اينكه تنها آمار 15 دبيرستان پسرانه منطقه 2 به دست محقق رسيد به ناچار دو سناريو براي اين تحقيق گزينش گرديد. سناريوي اول به بررسي تأثيرات آموزش بر كارايي فني نيروي انساني مي پردازد و سناريوي دوم نيز اثر تكنولوژي آموزشي بر كارايي را مورد ارزيابي قرار مي دهد. داده هاي مورد استفاده در سناريوي اول(اثر آموزش) بر سطح كارايي عبارتند از: سرانه معلم به دانش آموزش (smd) ، ميانگين سابقه كار معلمين (mskm) ، ميانگين پيشرفت تحصيلي دانش آموزان(mptd) ، و داده هاي مورد استفاده در سناريوي دوم(اثر تكنولوژي آموزشي بر سطح كارايي) نيز عبارتند از: سرانه كتاب به دانش آموز (skd) ، سرانه مساحت آزمايشگاه (sma) وسرانه كامپيوتر (sk) ، ستانده ها مورد استفاده در هر سناريو نيز ميانگين دروس اختصاصي (mde) و ميانگين دروس عمومي(mdo) بوده اند. نتايج اين تحقيق نشان مي دهند در هيچ يك از مدلهاي روش تحليل پوششي داده ها (CCRوBCC) ،‌رابطه معني داري ميان شاخصهاي آموزشي و تكنولوژي آموزشي بر درجات كارايي دبيرستانها مورد مطالعه مشاهده نكرده ايم. بنابراين فرضيه هاي ما كه مبني بر تأثير مثبت آموزش معلمان مدارس منطقه 2 و بكارگيري تكنولوژي آموزشي و محيط آموزشي بر كارايـي فنـي نيروي انساني است رد مي شود؛ در واقع اين فرضيات شرطهاي لازم هستند ولي كافي نمي باشند. به نظر مي رسد در كارايي دبيرستانهاي منطقه 2 عوامل ديگري نظير كيفيت مديريت و كيفيت تدريس، چگونگي قرار گرفتن مدارس از نقطه نظر جغرافيايي در درون منطقه 2 موثر بوده باشد.

 

سرفصل ها

فصل اول

 • کليات تحقيق
 • شناخت وطبقه بندي فوايد اقتصادي آموزش و پرورش
 • فوايد خصوصي آموزش و پرورش
 • فوايد خصوصي مستقيم
 • فوايد خصوصي غير مستقيم
 • فوايد اجتماعي آموزش و پرورش
 • فوايداجتماعي مستقيم
 • فوايد اجتماعي غيرمستقيم
 • اهداف و ضرورت پژوهش
 • فرضيه هاي تحقيق پژوهش
 • كليات پژوهش

فصل دوم

 • مروري بر ادبيات تحقيق
 • مباني نظري تحقيق ومروري برمطالعات تجربي
 • مقدمه
 • ديدگاههاي اقتصاد دانان كلاسيك درباره اهميت اقتصادي آموزش
 • ديدگهاي اقتصاددانان نئوكلاسيك درباره اهميت اقتصادي آموزش
 • ديدگاههاي اقتصاددانان معاصر درباره اهميت اقتصادي آموزش
 • نظريه سرمايه انساني
 • مفهوم سرمايه انساني
 • سرمايه گذاري درسرمايه انساني
 • ويژگيهاي سرمايه انساني
 • كاركردهاي سرمايه انساني
 • تشكيل سرمايه انساني ازطريق آموزش و پرورش
 • تشكيل سرمايه انساني از طريق آموزش ضمن خدمت
 • نقش آموزش و پرورش دررشد و توسعه اقتصادي
 • انواع آموزش و پروش و رشد اقتصادي
 • سرمايه گذاري درآموزش و پرورش
 • توجيه اقتصادي درآموزش و پرورش
 • كيفيت آموزش و پرورش
 • تحقيقات انجام شده درجهان

فصل سوم

 • روش اجراي تحقيق
 • متدولوژي تحقيق
 • مقدمه
 • تابع توليد
 • روشهاي پارامتري
 • روشهاي ناپارامتري
 • ويژگيها و قابليتهاي روش تحليل پوششي داده ها DEA
 • مزاياي روش تحليل پوششي داده ها
 • معايب روش تحليل پوششي داده ها
 • تعريف واحدهاي تصميم گيري DMU
 • انواع كارايي ازديدگاه فارل
 • كارايي درتحليل پوششي داده ها DEA
 • مدلهاي DEA
 • مدل CCR
 • تعريف كارايي درمدل CCR
 • مثالهاي مربوطه به مدل CCR
 • مدلهاي ستانده گراو نهاده گر درمدل CCR
 • مدل BCC
 • تفاوت CCR و BCC
 • مدل اندرسن – پيترسونAP
 • بررسي بازده مقياس درروش DEA
 • جمع بندي

فصل چهارم

 • تجزيه و تحليل داده ها
 • تجزيه و تحليل نتايج حاصل از مدل DEA
 • مقدمه
 • معرفي دبيرستانهاي موردمطالعه
 • انتخاب داده ها و ستانده ها
 • معرفي مدل مورد استفاده
 • تجزيه و تحليل نتايج
 • تاثير آموزش بركارايي دبيرستانها
 • تاثير تكنولوژي آموزشي بركارايي دبيرستانهاي منطقه
 • بررسي فرضيات تحقيق
 • عامل توليد مازاد اضافي Slack
 • انتخاب الگوي مناسب براي بنگاه
 • خلاصه اي از تجزيه و تحليل نتايج
 • تجزيه و تحليل جدول
 • فرق كارايي فني و كارايي مقياس

فصل پنجم

 • نتيجه گيري و پيشنهادات
 • نتيجه گيري و پيشنهادات
 • منابع

فایل های مرتبط

سایر فایل های ارائه دهنده

دانلود پایان نامه با موضوع نياز سنجی كاركنان اطلاعات استان خراسان رضوی
دانلود پایان نامه نياز سنجی كاركنان اطلاعات استان خراسان رضوی از سایت خرید پایان نامه امروزه به موازات آموزشهاي مرسوم نظام آموزشي و دانشگاهي، موسسات، ادارات و سازمانهاي مختلف برنامه‎هايي را طرح كرده و براي دستيابي به اهداف خاص خود به اجرا درآورده‎اند.
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع نقش بازی در پرورش خلاقیت کودکان
دانلود پایان نامه نقش بازی در پرورش خلاقیت کودکان از سایت خرید پایان نامه کودکان نیروهای بالقوه ای هستند که برای تداوم و انتقال ارزشها به نسلهای آینده باید مورد توجه قرار بگیرند.
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع نقد و بررسي رمان سووشون
دانلود پایان نامه نقد و بررسي رمان سووشون از سایت خرید پایان نامه نخستين تصوري كه از شنيدن تركيب جامعه‌شناسي ادبيات در ذهن نقش مي‌بندد، احتمالاً بررسي تأثير مستقيم رخدادهاي اجتماعي مشخصي بر ادبيات يك دوره و به ويژه نمودهاي معين آن در آثاري خاص است.
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مكانيسم هاي دفاعي ـ رواني
دانلود پایان نامه مكانيسم هاي دفاعي ـ رواني از سایت خرید پایان نامه زيگموند فروید در 1909 طی یک سلسله سخنرانی در دانشگاه کلارک که به دعوت روان شناسی به نام جی. استانلی هال انجام شد، روان شناسی روانکاوانه را به ایالات متحده معرفی کرده بنابراین در ایالات متحده نخستین بار روان شناسها بودند که نظریات ووید را در مجامع علمی به رسمیت شناختند.
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مقایسه میزان افسردگی در زنان شاغل و غیر شاغل شهرستان بجنورد
دانلود پایان نامه مقایسه میزان افسردگی در زنان شاغل و غیر شاغل شهرستان بجنورد از سایت خرید پایان نامه افراد آدمی از همان آغاز کوشیده اند تا حالتهای آشفته هیجانی یا انفعالی را درک کنند و به آنها پاسخ های شایسته بدهند؛
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیر بزهکار
دانلود پایان نامه مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیر بزهکار از سایت خرید پایان نامه از زمانيكه انسان پا به عرصه وجود گذاشت ، تنوع در رفتار ، افكار ، احساسات و نگرشهاي او چيزي بود كه همواره جلب توجه كرده است .
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مددکاری
دانلود پایان نامه مددکاری از سایت خرید پایان نامه 1- تعريف مدد كاري اجتماعي : مدد كاري اجتماعي حرفه ايست مبتني بردانش مهارت ، استعداد مانند عقيده ، باور وتفكر كه به افراد گروهها وجوامع كمك مي نمايد تا آنها بتوانند ضمن تشخيص مشكل وشناختن مشكل به گونه اي كار آمد وتاثير گذار با مشكل خود مواجه گردند ودر نهايت ضمن سازگاری باوضعيت موجود رضايت خاطر وتوانمندي در آنان بوجود آيد .
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع بررسي امكان تشخيص استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس
دانلود پایان نامه بررسي امكان تشخيص استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس از سایت خرید پایان نامه مساله عمده و اساسي مورد بحث در اين پژوهش آگاهي و شناخت نسبت به انواعي از معاملات خارج از تراز نامه ،روشهاي رايج مورد استفاده توسط شركتها و در نهايت ارزيابي اينكه آيا حسابرسان قادر به تشخيص اين نوع از تامين مالي هستند يا خير. .با توجه به اينكه معا ملات تامين مالي خارج از تراز نامه انواعي از معا ملاتي هستند كه به صورتي از نمايش كامل از فعا ليتها و رويداد هاي مالي رخ داده شده در حسابها نشان داده نمي شود اين گونه معا ملات باعث تغيير در سا ختار سرمايه از طريق عدم ثبت بدهيها و تعهدات عمده در صورتهاي مالي (تراز نامه)مي شود .
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مبانی شهادت زنان در اسلام
دانلود پایان نامه مبانی شهادت زنان در اسلام از سایت خرید پایان نامه با ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان ، تحولی عظیم در تمامی زمینه های زندگی عرب جاهلی بوجود آمد و احکام مربوط به طهارت و نجاست نیز از این دگرگونی بی بهره نبود و اسلام در این زمینه هم شیوه های نو به جهان عرضه داشت .
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت
دانلود پایان نامه کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت از سایت خرید پایان نامه در عصر حاضر که دوره پيشرفت فناوری به خصوص فناوری اطلاعاتی و ارتباطی است کمتر حرفه ای را می بينيم که دستخوش تغيير و تحول قرار نگرفته باشد .
٣٥,٠٠٠ تومان

نظرات کاربران

آخرین مقالات

|||

پربازدیدترین مقالات

|||